Katonák és civilek

Magán-, avagy civilkezdeményezés eredménye az, ami Budán a két ’48-as katonasírral történt. Kovács J. honvédot (akiről nem tudjuk – mert nem maradt ránk –, hogy János, Jakab, József vagy tán Jenő volt a keresztneve) a mai XII. kerületi Pethényi út lépcsős szakaszának domboldalába temették, miután eltalálta a halálos lövedék.
Nyughelye fölött ott áll 1904 óta a Budapesti Polgári Lövészegyesület által emelt sírjel, melyet körülvett a bozót egy darabig. Aztán e sorok írója, családja és barátai megtisztították a környezetét, egy fővárosi cég segítségével lépcsősort építettek elé, és immár huszonöt éve e sírnál ünneplik március 15-t – mint erről a Hegyvidék is rendre beszámol, tudósít.Katonak_es_civilek1„Két elfeledett, ám már ismét gondozott honvédsírról” olvashattunk a lap 2014. október 21-én megjelent számának 5. oldalán. A másik a Kovács J.-éhez „megszólalásig” hasonló formájú és hasonló feliratú sírkő, melyet ugyanaz a lövészegylet ugyanakkor, vagyis éppen száztíz éve emelt Schittenhelm Ede nyughelye fölé, a II. kerületi Bimbó út mellett, közel az Alvinci út csatlakozási pontjához. A jelentős különbség, hogy ez a hős honvéd már nem nyugszik ott, ahová egykor eltemették, és a sírkő egy – kitűnően sikerült – másolat!
A Kerepesi (Fiumei) úti temetőben a Kossuth-mauzóleum körüli ’48-as sírokat a Kádár-korban áttelepítették egy önálló parcellába, hogy a mauzóleum körül helyet csináljanak az akkori hatalom elhunyt vezetőinek (minisztereinek, miniszterhelyetteseinek). A 80-as években, a Bimbó út környékének átalakításakor exhumálták Schittenhelm Ede maradványait, és elszállították az Alvinci út mellől. Új helyet kapott – sírkövestül – abban az újonnan kialakított ’48-as parcellában ő is.Katonak_es_civilek2Ám civilek, a környék lakóinak kezdeményezésére a II. kerületi önkormányzat 2004-ben elkészíttette Schittenhelm Ede piszkei vörös mészkő síremlékének pontos másolatát, és elhelyezte közel ahhoz a helyhez, ahol korábban állt az eredeti. A síremlékmásolat előtt kialakítottak egy kis parkot is, a Bimbó út mellett, díszburkolattal, padokkal. Tíz éve, 2004. október 6-án avatták fel. Azóta az önkormányzat és a helyi lakók közössége minden évben március 15-re és október 6-ra ünnepségeket szervez ehhez az emlékhelyhez.
Az emlékjelen nemrégiben elhelyezték egy fellelt, 1939. március 15-én készült fénykép kópiáját. Ezen látható egy épület is, egy országúti kis kápolna, amely Schittenhelm sírja mögött állt egykoron.
Schittenhelm Edének tehát két síremléke van! Az eredeti a Fiumei úti temető ’48-as parcellájában, míg a Bimbó úton, a II. kerületben annak másolata.

Ráday Mihály

a Nemzeti Panteon Alapítvány társelnöke