Folytatodik_a_hejlektalanok_rehabilitacios_programja

Folytatódik a hajléktalanok rehabilitációs programja

A hajléktalanok rehabilitációját szolgáló program folytatásáról, valamint az utcán élők téli krízisellátási tervéről is döntött az önkormányzati képviselő-testület. Az egészségügyi és szociális ellátások szakmai integrációja, továbbá a Művész úti óvoda és bölcsőde átvétele szintén téma volt a legutóbbi ülésen.

A Hegyvidéki Önkormányzat és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat együttműködésével tovább folytatódhat az a két évvel ezelőtt elindított, egyedülálló program, amelynek célja, hogy komplex segítséggel – például képzés, munkalehetőség biztosításával, a lakhatás megteremtésével és az alapvető háztartási eszközök beszerzésének támogatásával – megvalósítsa a kerületben élő hajléktalanok társadalmi integrációját. A szeretetszolgálat 15 ember ellátását vállalja. Az önkormányzat képviselő-testülete a jövő évre mindehhez 2 millió forint támogatást hagyott jóvá novemberi ülésén.
Elfogadták a képviselők a téli időszakra vonatkozó krízisellátási tervet. Ennek alapján a hajléktalanok ellátásával megbízott Magyar Máltai Szeretetszolgálat az utcai szociális munkán túl központi telefonos diszpécserszolgálattal, éjszakai krízisautó-szolgálattal, kibővített orvosi ellátással, meleg italt és szendvicset kínáló „teajáratok” indításával, időszakos éjjeli menedékhelyek kialakításával, valamint a munkásszállókon történő lakhatás támogatásával kíván segítséget nyújtani a rászorulóknak.
Az önkormányzatokról és a népszavazási kezdeményezésekről szóló törvények új rendelkezései miatt módosították a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatát (szmsz). Martinez Gábor (Jobbik) az ülésen felvetette: mivel az önkormányzati törvény nem szabályozza, hogy a polgármesternek – aki egyben a fővárosi közgyűlés tagja is – be kell számolnia a testület előtt a kerületet érintő fővárosi tervekről, döntésekről, ezért javasolta, erről is rendelkezzenek működési szabályzatukban. Pokorni Zoltán polgármester elmondta: a kialakult gyakorlat szerint rendszeresen beszámol a főváros kerülettel kapcsolatos döntéseiről, de támogatja, hogy ezt a kérdést a jövőben pontosan szabályozzák.
Sor került a 2014. évi költségvetés harmadik módosítására, aminek nyomán a bevételi-kiadási főösszeg összesen 286 millió forinttal növekedett. Szűtsné Kiss Zsuzsanna polgármesteri tanácsadó tájékoztatása szerint a többletbevételek legjelentősebb része a kormány által vállalt adósságkonszolidációhoz kapcsolódik. Tüttő Kata (MSZP) kritikája kapcsán, miszerint az önkormányzat költségvetése nem elég közérthető, a tanácsadó elmondta: évről évre arra törekszenek, hogy a tartalom és a forma egységének megteremtésével átlátható, közérthető költségvetést készítsenek – ezzel együtt természetesen minden jobbító szándékú javaslatot szívesen fogadnak a képviselőktől, akiknek eddig nem volt gondjuk a költségvetés átláthatóságával.
A Transparency International Magyarország, a K-Monitor Egyesület és az Atlatszo.hu kezdeményezése alapján Tüttő Kata (MSZP) és Kerék-Bárczy Szabolcs (DK) képviselők határozati javaslatokat nyújtottak be az önkormányzati működés átláthatóságának javítása érdekében. Ezek között szerepelt, hogy az önkormányzat költségvetése, a testületi és bizottsági ülések napirendjei, előterjesztései, jegyzőkönyvei, az önkormányzat és intézményei, cégei által kötött szerződések, továbbá a polgármester, az alpolgármesterek, a képviselők és az önkormányzati cégek vezető tisztségviselőinek vagyonnyilatkozatai legyenek elérhetők elektronikusan kereshető formában az önkormányzat honlapján. Pokorni Zoltán válaszában jelezte, hogy a javaslatok egy része már teljesült, okafogyottá vált, vagy általuk egyelőre nem belátható módon teljesíthető; azzal viszont egyetértett, hogy a vagyonnyilatkozatokat közzé kell tenni az interneten – a képviselő-testület ezt egyhangúlag meg is szavazta.
Módosították a Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézmény alapító okiratát annak érdekében, hogy az erdőgazdálkodási feladatok elvégzésére – miután ezt a teendőt a kerület a jövő évtől átveszi a Pilisi Parkerdő Zrt.-től – nem közalkalmazott munkavállalókat vehessenek fel. A törvényi előírások alapján arról is határozott a testület, hogy jöjjön létre együttműködési megállapodás a Hegyvidéki Önkormányzat, valamint az újonnan megalakult kerületi görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, szerb és szlovák nemzetiségi önkormányzatok között.
Ezentúl az önkormányzat gazdasági társaságai, köztük a Hegyvidéki Szabadidősport Kft., valamint a Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft. is jelölhetnek személyeket azokra a kerületi díjakra, amelyeket a hegyvidéki gyerekek oktatása, nevelése kapcsán kiemelkedő munkát végző dolgozók vehetnek át minden évben október 23-a alkalmából. A képviselők arról is döntöttek, hogy a Gazdasági Ellátó Szolgálat által végzett egészségügyi feladatokat – a szolgáltatások további fejlesztése érdekében – a jövő évtől a Hegyvidéki Egyesített Gondozási Központ lássa el. Az integrált szervezet a Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ nevet veszi fel.
Az előző képviselő-testület augusztusi ülésén már támogatta, hogy az állam adja át a Művész úti bölcsőde és óvoda fenntartói és tulajdonosi jogait a Hegyvidéki Önkormányzat számára. A témával most az új testület is foglalkozott: arról határozott, hogy az államtól ideiglenesen az önkormányzat cége, a Fáber Kft. vegye át és működtesse a Művész úti intézményt, valamint az ehhez tartozó, II. kerületi Pikler Emmi Bölcsődét.
Pokorni Zoltán elmondta, erre a konstrukcióra azért van szükség, mert a köznevelési törvény szerint csak májusban lehet intézményeket átalakítani, hogy ne bolygassák meg a nevelési év rendjét. Így tehát a nyár elején kerülhet majd a Művész úti bölcsőde és óvoda a XII. kerületi, a Pikler Emmi nevével fémjelzett Lóczy Lajos utcai bölcsőde pedig a II. kerületi önkormányzat irányítása alá.
A Dobsinai utca 7. szám alatti épületet a testület jóváhagyásával 2015. június 30-ig ingyenesen használhatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, hogy itt helyezhessék el a Tamási Áron iskola egyes osztályait. A tervek szerint a jövő nyáron óvodává alakítják át a Dobsinai utcai ingatlant, ami már szeptemberben megnyílna a gyerekek előtt.
Megválasztották a képviselő-testület állandó bizottságainak nem képviselő tagjait. A testület döntése alapján Horváthné Pongrácz Csilla, Sütő-Nagy Réka és dr. Grundtner András az egészségügyi és szociális bizottság, Jakab Lászlóné, Herold Viktória és Dzurdzik Jánosné a környezetvédelmi és közbiztonsági bizottság, Fónagy István Ferencné Borza Teréz, Marosvári Róbert és Tóth Csaba az oktatási és kulturális bizottság, Nemes Tiborné, Szilágyi Gyuláné és Fekete Éva a pénzügyi bizottság, dr. Protzner András, dr. Gámán Gábor és dr. Vincze Géza pedig a tulajdonosi és városfejlesztési bizottság munkájában vesz részt az alakuló testületi ülésen már megválasztott képviselő tagok mellett.

z.