Egy_profetikus_hang_a_20._szazadbol1

Egy profetikus hang a 20. századból

„Ez a kis bemutató kitűnő előtanulmányként szolgálhat elavult zsenifogalmunk újragondolásához, hiszen a hihetetlenül könnyűkezű Kondornak is szüksége volt orientációra, pedagógiai útmutatásra, a tapasztaltabb pályatárs megerősítésére és korrekcióira” – fogalmazott a Hegyvidék Galériában az Öregdiák című kiállítást megnyitó beszédében Rényi András művészettörténész, esztéta.
Az ELTE Művészettörténeti Intézetének vezetője épp harminc éve publikált először a festő, grafikus Kondor Béláról, akinek szelleme azóta sem hagyja nyugodni. „Ennek az ötvenes években született, a Koffán-gyűjteményben fennmaradt művekből rendezett tárlatnak az anyaga nagyrészt fedésben van a művész első, 1960-as, Fényes Adolf terembeli, botrányos véget ért kiállításának az anyagával, amelyet Pilinszky János nyitott meg – mesélte Rényi András. – Napjaink költőinek nincs affinitásuk Kondor profetikus hangjához, ahhoz az egyetemes emberiség sorsa iránti személyes felelősségtudathoz, amellyel az akkor huszonkilenc éves fiatalember olyan magától értetődő természetességgel lépett színre.”Egy_profetikus_hang_a_20._szazadbol2Balázs Attila, a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria igazgatója úgy fogalmazott, Kondor Béla művei a modern kor ikonjai. „Fiatalkori alkotásaiban is felfedezhetjük azokat a szimbólumokat, amelyeket később kifejt a műveiben, sőt, előre vetítik azokat a perspektívákat is, amelyek meghatározzák a munkásságát. Büszkék vagyunk arra, hogy ebben a három hétben vendégül láthatjuk a magyar művészet egyik tartópillérének alkotásait” – tette hozzá az igazgató.
„Amikor »magatartásbeli vétségei« és »formalizmusra való törekvései« miatt ki akarták zárni a főiskoláról, többek között Koffán Károly volt az a tanára, aki kiállt Kondor Béla mellett – mondta a megnyitón Sikota Krisztina a Hegyvidéki Önkormányzat oktatási és kulturális bizottságának elnöke. – Az itt látható képeket, rézkarcokat, litográfiákat barátságuk hosszú évei alatt ajándékozta mesterének a művész. A most bemutatott személyes levelezés és a Koffán által megőrzött főiskolai dokumentumok új adalékot jelentenek a Kondor-életmű kutatói számára.” Sikota Krisztina külön köszönetet mondott ifjabb Koffán Károlynak, amiért édesapja hagyatékát a galéria rendelkezésére bocsátotta.Egy_profetikus_hang_a_20._szazadbol3„Újra azzal a komolysággal fordult az ember figura felé, amit az megérdemelt – idézte fel Kondorral kapcsolatos emlékeit ifjabb Koffán Károly. – Nem azért tanulta meg az anatómiát, hogy elfelejtse, hanem hogy meghaladja azt. Kondor szimbolizmusa ráébresztette a világot arra, hogy ha valóban meg akarod szólítani az embereket fontos, őket érdeklő ügyekben, olyan ábécét kell használnod, amit ismernek.”

Juhász Zsófia

A kiállítás szeptember 30-ig tekinthető meg a Hegyvidék Galériában (XII., Városmajor utca 16.). A kapcsolódó grafikai műhelyre szeptember 27-én 10 órára, tárlatvezetésre szeptember 30-án 18 órára várják az érdeklődőket.