Elégedettek a szülők a hegyvidéki óvodákkal

Magyarországon elsőként a Hegyvidéken óvodai elégedettségmérést végeztek a Rávezető projekt segítségével, az európai uniós ÁROP-3.A.2-2013-2013-0001 pályázat keretében. Ennek összesített és intézményenkénti kiértékelése nemrégiben készült el.
Az elmúlt nevelési évben összeállított kérdőív az önkormányzathoz tartozó kilenc óvoda szolgáltatásaival foglalkozott hat témakörben. Rákérdeztek az ügyintézés, tájékoztatás, problémakezelés hatékonyságára, a gyermekek fejlődésére, az óvodai tevékenységekre, a speciális szükségletekre, a nyitva tartással és a megközelíthetőséggel kapcsolatos elvárásokra és elégedettségre. Emellett a szülők véleményt formálhattak az étkezéssel, a létesítménnyel és az eszközparkkal kapcsolatban is. A kérdőív összeállítói javaslatokat is vártak, ezért lehetőséget adtak a felmérésben részt vevőknek, hogy leírják véleményüket, ötleteiket és jövőbeli elvárásaikat az óvodai ellátásról.
A mintavétel név nélkül történt, az 1526 kérdőívből 1100 érkezett vissza az intézményekben kihelyezett zárt dobozokba. A férőhely alapján számított legmagasabb kitöltési arányt, 84 százalékot a KIMBI Óvodában mérték. Úgynevezett önkitöltős módszert használtak, ami azt jelenti, hogy a válaszadók saját maguk, kérdezőbiztosok közreműködése nélkül, otthon vagy akár helyben, az óvodában válaszolhattak a kérdésekre.
A felmérés első körében a hegyvidéki óvodai szolgáltatások összességére vonatkozó elégedettséget határozták meg, ami igen magasnak bizonyult: a gyerekek szülei a 6-os skálán 5,7-re értékelték az ellátás minőségét. Hasonlóan alakult az egyes intézményekkel kapcsolatos általános, összesített elégedettség: a szülők itt is 1-től 6-ig osztályozhatták az intézményeket. A legmagasabbra és a legalacsonyabbra értékelt óvoda között kevesebb, mint 0,5 pont az eltérés. A szülők jellemzően az 5-ös és a 6-os skálaértékek közül választva fejezték elégedettségüket, 5-ös alatti érték elenyészően kevés volt, 1-es osztályzatot egyik intézményben egyik szülő sem adott.
Nemrégiben elkészült az intézményeket témakörönként kiértékelő elemzés, ami szintén kiváló eredményt hozott, hiszen az óvodával való elégedettség mindenhol meghaladta a 87 százalékot. A szülők egymástól függetlenül arra jutottak, hogy a gyerekeket szerető, törődő környezet veszi körül az óvodákban, a kicsik jól érzik magukat az intézményekben, biztosított az érzelmi fejlődésük. Minden kérdéscsoportban 4-esnél magasabb az elégedettségi mutató, a témakörök döntő többségében pedig meghaladja az 5 pontot.
A felmérés eredményét, különös tekintettel a megfogalmazott szülői kérésekre és javaslatokra, az önkormányzat már a szeptemberi nevelési év tervezésekor figyelembe vette. Az óvodai programokat, fejlesztéseket a lehetőségekhez mérten igyekezett hozzáigazítani az elvárásokhoz.

(m.)