A Helyi Választási Iroda tájékoztatója a 2014.október 12. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról,valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásáról

A 2014. október 12. napjára kitűzött választáson kerületünkben az alábbi tisztségek betöltéséről dönthetünk.
A polgármestert és Budapest főpolgármesterét mindenhol az egyéni polgármesterjelöltek közül lehet választani a jelöltek egyikére leadott szavazattal. Polgármester a legtöbb szavazatot elnyert jelölt lesz.
A helyi képviselők választása úgynevezett vegyes választási rendszerben történik, egyéni választókerületekben és kompenzációs listákon lehet mandátumot szerezni. A XII. kerületben 12 egyéni választókerületi és 5 kompenzációs listás mandátum sorsáról dönthetnek a választópolgárok.
Az egyéni választókerületekben egy-egy képviselőt választanak a polgármester-választás szabályaihoz hasonlóan egyszerű többségi rendszerben, részvételi limit nélkül, vagyis a szavazásban részt vevők számától és a szavazatoknak a jelöltek közötti megoszlásától függetlenül az a jelölt szerzi meg a mandátumot, aki a legtöbb szavazatot kapta.
Kompenzációs listát az a szervezet állíthat, amelyik az egyéni választókerületek több mint felében jelöltet állít. A kompenzáció során azokat a töredékszavazatokat kell számításba venni jelölő szervezetenként, amelyeket az egyéni választókerületekben meg nem választott jelöltekre adtak. Kompenzációs mandátumot csak annak a szervezetnek a listája kaphat, amelynek jelöltjei a települési szinten összesített kompenzációs szavazatok legalább 5%-át megkapták. Közös lista esetén a limit 10%, kettőnél több szervezet közös listája esetén pedig 15%.
A 33 tagú fővárosi közgyűlés összetétele a következőképpen alakul ki: egy tagja a megválasztott főpolgármester, 23 tagja a megválasztott fővárosi kerületi polgármester, míg a fennmaradó 9 tag a pártok és társadalmi szervezetek által állított fővárosi kompenzációs listáról kerül ki. A fővárosi kompenzációs lista a fővárosi kerületekben a polgármesterjelöltekre leadott, fővárosi szinten összesített töredékszavazatok arányában kap mandátumot. A közgyűlésekben csak azokról a listákról lehet mandátumot szerezni, amelyek esetében a kompenzációs szavazatok meghaladják az összes kompenzációs szavazat 5%-át. Közös lista esetén a limit 10%, kettőnél több szervezet közös listájának esetén pedig 15%.
A Hegyvidéken kilenc nemzetiség esetében ajánlottak jelölteket a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi választására. A nemzetiségi jelöltekre – a választási eljárásról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően – egy közös szavazókörben adható le szavazat, amelyet a hegyvidéki polgármesteri hivatalban (1126 Budapest, Böszörményi út 23–25. földszint, építésigazgatási iroda) alakítanak ki.
A XII. kerületben a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők száma – a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma szerint – a német nemzetiség esetében 4 fő, a többi nemzetiség esetében 3-3 fő lesz.

A nemzetiségi jelöltek az alábbiak nemzetiségenként.

ÖRMÉNY

Béres László Attila, Hegedűs Annamária, Ispánkiné Somlyai Katalin (jelölő szervezet: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület).

SZERB

Lásztity György, Dr. Lásztityné Dr. Kiss Anna, Dr. Lásztity Dömötör, Dr. Lásztity Borivoj (jelölő szervezet: Srpski Forum Egyesület).

ROMÁN

Fazakas Sándor, Fazakas Ágnes, Szemán Anna Éva, Kasnyik Éva (Budapesti Román Egyesület).

NÉMET

Deigner László, Gaál Tímea, Dr. Gór Szilvia, Horváth László, Kövesdiné Martin Nóra, Meskó Gyula (jelölő szervezet: Észak-magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület).

Horváth Ármin, Kerekes Péter, Vendégh Zsolt (jelölő szervezet: Budapest XVI. Kerületi Német Kultúregylet).

ROMA

Lakatos Józsefné, Rupa Brigitta, Raffa Aranka (jelölő szervezet: Magyarországi Összefogás Roma Rom Szervezet).

Csébi Angelina Róza, Baranyi Zoltán, Német András (jelölő szervezet: 100 Roma Virtuóz Országos Kulturális Egyesület).

GÖRÖG

Parragh Lászlóné, Papageorgiu Szteliosz, Dr. Walterné Zguralisz Vasziliki Veronika (jelölő szervezet: Hellasz Görög–Magyar Kulturális [Közhasznú] Egyesület).

Kluka Katalin, Kökény Konstantin (jelölő szervezet: Magyarországi Görögök Kulturális Egyesület, Görög Ifjúsági Egyesület, a „Kariatidák” Görög–Magyar Nők Kulturális Egyesülete, valamint Helidonaki Görög Hagyományőrző Egyesület).

HORVÁT

Mándity Marianna, Szabó Jenőné, Gyurity István (jelölő szervezet: Magyarországi Horvátok Szövetsége).

LENGYEL

Nyitrai Zoltán, Janiec-Nyitrai Agnieszka Joanna, Városi Veronika Julianna, Pietka Piotr (jelölő szervezet: Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület).

SZLOVÁK

Klausz Kornél (jelölő szervezet: Identita Szlovák Egyesület).

Klement Mátyás, Dr. Zsolnai János, Hrivnák Mihály, Karkalik János (jelölő szervezet: a Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója-Szövetsége, valamint Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet).