Tarsashazi_palyazatok

Társasházi pályázatok

Az idén is vissza nem térítendő támogatásokkal járul hozzá a Hegyvidéki Önkormányzat a társasházi felújításokhoz, valamint az előre nem látható károk helyreállításához. Külön pályázaton indulhatnak a legalább ötven albetétes házak, amelyekkel két évre szóló szerződést kötnek. A lakóközösségek összesen 54 millió forintot nyerhetnek el.

A társasházi pályázatok célja az épületek fejlesztésének elősegítése, a kerület arculatának, helyi sajátosságainak megőrzése, szebbé tétele és javítása. Az önkormányzat 30 millió forintot biztosít felújításokra, a vis maior keret 10 millió forint, a támogatásokat a 4–49 lakással rendelkező társasházak vagy lakóközösségek igényelhetik.
Kiemelten támogatott a homlokzati rekonstrukció (a zárt, előkert nélküli utcai homlokzatot kötelező háromméteres magasságig antigraffiti-bevonattal ellátni), ezenkívül pályázni lehet a tető, a kémények, a lépcsőház, a födémek, a függőfolyosók, a folyosókorlátok, az épületszerkezetek és az erkélyek felújítására, a lépcsők balesetmentesítésére, statikai megerősítésre (amennyiben arra hatósági kötelezés vagy szakértői javaslat van), gépészeti alapvezetékek és méretlen vezetékek cseréjére, a felvonók részleges vagy teljes felújítására, akadálymentesítésre, valamint graffitieltávolításra és falfirka elleni védelemre.
A vis maior pályázat keretében a váratlan közműfelújítások, rendkívüli káresemények, épületszerkezetek gyors romlását okozó hibák elhárításával összefüggő munkákhoz ad anyagi segítséget az önkormányzat. Az előre nem látható káresemény igazolását követően folyamatosan lehet pályázni a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig, legkésőbb 2015. november 30-ig. Eredményes társasházi pályázat egy alkalommal módosítható vis maior támogatásra.
A támogatás mértéke 4–8 lakásig 55 ezer, 9–12 lakásig 50 ezer, 13–20 lakásig 45 ezer, 20–49 lakásig 40 ezer forint lakásonként. A teljes összeg nem haladhatja meg a felújítás összköltségének 30 százalékát, vagy a 1,5 millió forintot. A graffitieltávolítást és a graffiti elleni védelem elvégzését is magában foglaló homlokzatfelújítási pályázat esetében az adható évenkénti támogatás összege 20 százalékkal növelhető.Tarsashazi_palyazatok2Továbbra is előírás, hogy a munkák ellenőrzéséhez szakirányú végzettséggel rendelkező műszaki ellenőrt kell alkalmazni, a társasház nem tartozhat az önkormányzatnak, valamint a társasházi lakások legalább 85 százalékában megtörtént az esedékes kéményellenőrzés. A támogatás idején tilos óriásplakátot kihelyezni a házra. Homlokzatfelújításra benyújtott pályázatnál a lakóközösségnek közgyűlési határozatban kell vállalnia, hogy a graffiti eltávolítása és az antigraffiti-védelem kialakítása után két évig 168 órán belül eltávolíttatja az újabb falfirkákat.
A pályázati felhívás beszerezhető a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán, letölthető a www.hegyvidek.hu honlapról. A beadás határideje: 2015. május 5. 14 óra, vis maior pályázat esetén a rendkívüli eseményt követő 60. nap. Vis maior támogatás iránti igényt az a társasház is benyújthat, amely a rendkívüli eseményt 2014. szeptember 30-t követően bejelentette az önkormányzatnál. Szintén május 5-ig adhatják be pályázatukat a legalább ötven albetétes társasházak.
A „Szövetség a nagyobb társasházakkal és lakásszövetkezetekkel” elnevezésű program keretében az önkormányzat kétéves időtartamra köt támogatási szerződést. Az idén 14 millió forintra pályázhatnak a lakóközösségek a hagyományos társasházi pályázathoz hasonló feltételekkel. Részletek a pályázati felhívásban olvashatók.

sm.