Az_angolkisasszonyok_zugligeti_intezete

Az angolkisasszonyok zugligeti intézete

Az angolkisasszonyok rendháza eredetileg a belvárosban, a Váci utcában állt. A növendékek és az újonnan belépő rendtagok nagy száma azonban arra késztette M. Almássy Mária főnöknőt, hogy a főváros környékén keressen megfelelő telket.
Hosszas kutatás után találtak rá a Virányoson, a Zugligeti út 12. alatti, két nagyobb épületből álló majorra, amelyet Hegyessy Flóra kisasszony ajánlott megvételre. 1902 elején telepedtek le, és a helyet Názáretnek, a virágok városának nevezték el. 1910-ben a szomszédos telket is megvásárolta az intézet, így egy alkalmasabb, sík tér állt rendelkezésre a további építkezésekhez.
Az egyik épületben működő kápolna idővel kicsinek bizonyult, így templomot kezdtek el építeni az intézet mellett. A munka 1912 decemberében indult, és 1914. május 7-én szentelték fel az új templomot.
A zugligeti internátus 1926. november 8-án készült el M. Ghimessy Mária budapesti főnöknő kezdeményezésére. A főkapun a következő felirat állt: „Ez a hely nem egyéb, mint az Isten háza és a menny kapuja.” Az új épület nevelőintézet, egyúttal újoncház is volt; 1927. augusztus 27-én költöztek be az ifjak, szeptember 19-én kezdődött meg az első iskolaév negyven növendékkel, 1–4. elemi és 1–4. gimnáziumi osztállyal.
Az őszirózsás forradalom zűrzavarokkal teli idején, 1918 őszén sokan elhagyták az intézetet. Az ott maradó tanulókat az iskolába küldött kommunista vezetők oktatták, vagy más iskolába helyezték át őket. A rend tagjai és a növendékek számtalan zaklatásnak voltak kitéve, ki akarták űzni őket az épületből, ám ez nem sikerült. Az 1919–20-as tanévet már a régi munkakedvvel kezdték, a megpróbáltatások azonban nem múltak el nyomtalanul: többeket megtörtek a viszontagságok, s voltak, akik életüket vesztették – köztük M. Almássy Mária főnöknő is.
A zugligeti intézet Budapest 1944-es ostroma után is folytatta működését. Az angolkisasszonyok iskolájának államosítása után az egykori tanítványok világi oktatóik vezetésével még egy évig ott maradtak. A következő tanévtől azonban őket is áthelyezték a város különböző iskoláiba.
Az intézet épületében 1950-től a Koltói Anna Nevelőotthon kapott helyet. 1954-ben már Szilágyi Erzsébet nevét viselte, 14–18 éves állami gondozott leányok bentlakásos iskolája és nevelőotthona lett. A környék közbiztonsága évről évre jelentősen romlott, az intézet ablakait mindhárom szinten ráccsal kellett felszerelni. A nevelőotthont végül egy III. kerületi, a célnak megfelelőbb házba költöztették.
A zugligeti épületet 1963 októberében a fővárosi tanács kapta meg szociális otthon kialakítása céljából. Az egykori gyümölcsöskert területének egy részén most a Budapesti Elektromos Művek transzformátorépületei állnak.

B. A.