Nemetvolgyi_orokos_okoiskola

Németvölgyi: Örökös Ökoiskola

Először 2008-ban nyerte el az Ökoiskola címet a Németvölgyi Általános Iskola, majd 2011-ben és 2014-ben ismét kiérdemelte az elismerést. Ezzel a hegyvidéki intézmény – elsőként a kerületi általános iskolák közül – immár Örökös Ökoiskolának mondhatja magát.

Az Ökoiskola és az Örökös Ökoiskola címet azok a nevelési-oktatási intézmények kaphatják meg, amelyek átgondoltan és rendszerszerűen foglalkoznak a környezettudatosság, a fenntartható fogyasztás és fejlődés pedagógiájának gyakorlati megvalósításával, a környezeti és egészségneveléssel. Ezen az úton jár immár évtizedek óta a Németvölgyi Általános Iskola, ahol a környezetvédelmet a hagyományok ápolásával is összekapcsolják.
A három évre szóló Ökoiskola címet az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Földművelésügyi Minisztérium támogatásával meghirdetett pályázatán lehet elnyerni. Amelyik iskola harmadszor is kiérdemli az elismerést, megkapja az Örökös Ökoiskola minősítést.
A Németvölgyi Általános Iskola képviseletében nemrégiben vehette át ezt a kitüntetést Dohány András igazgató, aki elmondta, hogy az intézmény pedagógusai közel két évtizede foglalkoznak a környezetvédelemmel, részt vesznek az önkormányzat környezetvédelmi akcióiban, valamint nemzetközi projektekben is. Az Ökoiskola-pályázatra való felkészüléskor igénybe vették Victor András segítségét, a szakember a környezeti nevelő munka megtervezéséhez adott tanácsokat.
A Németvölgyi örökbe fogadott egy erdőrészt a Normafánál, együttműködési szerződést kötött a Mackós Óvodával és a Tanítóképző Főiskolával, évente több alkalommal közös környezetvédelmi programokat szerveznek. A „Changing with the Climate” nemzetközi projekt keretében az iskola tanulói katalán diákokkal közösen állítottak össze egy környezettudatosságot vizsgáló kérdőívet.
A környezet gondozására is figyelnek a hegyvidéki oktatási intézményben: a szülők közreműködésével rendezték, megszépítették a kertet, minden évben növényeket ültetnek, a betonkerítést a gyerekek rajzai díszítik. Évente több tárlatnak ad helyet az iskola, a többi között nemzeti parkokról, védett növényekről és állatokról rendeztek már kiállítást.
Népszerűek a környezetvédelmi faliújságok, amelyek a természet alaposabb megismerésére ösztönöznek. Szelektíven gyűjtik az iskolában a különböző hulladékféléket (papírt, elektromos hulladékot, elemet, kupakot, műanyagot). Minden tanévben két témanap foglalkozik a fenntartható fejlődéssel, az óvodások és szüleik az „Ősz a hegyen” és a „Zöldüljünk!” című nyílt napokon tájékozódhatnak az ökoprogramokról.
Évek óta nagy sikerrel működik a kerületben egyedülálló természetbarát (reál) évfolyam, a jelentős túljelentkezés miatt tavaly szeptemberben két ilyen típusú osztály indult. Az idei tanévben először az osztályban tanulóknak külön programsorozatot szerveztek, aminek részeként megkoszorúzták az iskola udvarán álló Herman Ottó-szobrot. A természetbarát osztály pedagógusai sikeresen részt vettek a „Mentoráló intézményi működés” kialakítására kiírt pályázaton, így minden hónapban bemutatóórákat és workshopokat tartanak az érdeklődő szakembereknek.
Dohány András igazgató az idei természet- és környezetvédelmi kezdeményezésekkel kapcsolatban kiemelte a tavaszi és őszi témanapokat, valamint a Natura 2000 szemlélet megjelenítését az iskola pedagógiai programjában. Az ELTE hallgatóinak közreműködésével az örökbefogadott erdőrészben erdei iskolai napokat, környezetvédelmi akadályversenyt és erdőtakarítást rendez a Németvölgyi.

sm.