Gyarapodo_vagyonnal_szamol_az_idei_koltsegvetes

Gyarapodó vagyonnal számol az idei költségvetés

Az önkormányzat ez évi költségvetésének elfogadásáról, a kerületi szociális ellátások jelenlegi körének többletfinanszírozással történő fenntartásáról, valamint a Normafa területének helyreállításával kapcsolatos helyi népszavazás elrendeléséről is döntött február 26-i ülésén a képviselő-testület.

„A működési bevételek nagyobbak, mint a működési kiadások, ami által gyarapodik az önkormányzat vagyona” – hangsúlyozta a legutóbbi önkormányzati testületi ülésen a 2015. évi költségvetés főbb számai kapcsán a kerület polgármestere. Pokorni Zoltán az idei évre tervezett nagyobb feladatok közül kiemelte, hogy a Kiss János altábornagy utca 31. szám alatt, ahol korábban az ELTE gyakorlóiskolája működött, új óvodát hoznának létre, valamint a kibővült létszámú pedagógiai szakszolgálatnak is itt biztosítanának helyet.
A Tamási Áron iskola kapacitását emeletráépítéssel növelnék, míg a Böszörményi úti házi gyermekorvosi rendelőnek a Böszörményi út 20–22. szám alatti irodaház földszintjén, a nemrégiben kialakított felnőtt háziorvosi rendelő mellett teremtenének jobb működési körülményeket. Az eddigi szociális támogatások körének megőrzése érdekében az önkormányzat átvállalja azoknak az ellátásoknak a pénzügyi terhét, amelyeket a továbbiakban nem finanszíroz az állam. Mindemellett elhangzott, hogy bővítik a térfigyelő kamerarendszert.
A költségvetés vitájában Tüttő Kata (MSZP) azt valószínűsítette, hogy a fővárosi kézben lévő közszolgáltatások, mindenekelőtt a közösségi közlekedés fenntartása érdekében – a finanszírozás nehézségei miatt – a kerületi önkormányzatoknak is a zsebükbe kell majd nyúlniuk. A képviselő felvetette: érinti-e a kerületet, hogy a Fidesz–KDNP parlamenti képviselőcsoportja február elején egy új, nagy fővárosi kórház építését helyezte kilátásba?
Kerék-Bárczy Szabolcs (DK) a többi között a néhány éve átépített MOM Kulturális Központ felújítási munkáival kapcsolatban kért tájékoztatást, míg Komáromi Zoltán (Együtt–PM) a Böszörményi úti gyermekrendelő átköltöztetésének okai iránt érdeklődött, továbbá arra volt kíváncsi, mit nyernek a helyi lakók azzal, hogy az önkormányzat évi 50 millió forinttal akarja támogatni a Szent János Kórház és a Kútvölgyi Klinikai Tömb együttműködését.
A szakorvosi ellátást érintő kérdések kapcsán a polgármester elmondta: egy fejlett, integrált kórház megteremtéséért küzdenek, ahol a járó betegek is megfelelő színvonalú ellátásban részesülhetnek. Az önkormányzat évi 50 millió forinttal szeretné előmozdítani a Szent János Kórház és a Kútvölgyi Klinikai Tömb integrációját – ez a támogatás azonban egyelőre csak ígéret, mivel a kórházak fenntartói még nem egyeztek meg az együttműködés módjáról.
Pokorni Zoltán szerint a tervezett új fővárosi kórházat Közép-Budán lenne indokolt elhelyezni, ugyanis amíg Pesten hat nagy egészségügyi központ található, addig Budán két „fél” kórház mellett egyetlen intézmény, a Szent János Kórház működik gyakorlatilag teljes spektrummal. Kézenfekvő lenne tehát a János kórház fejlesztése, hiszen erről már kész tervek vannak, ugyanakkor a polgármester szerint egy teljesen új kórház építésére is lenne hely. Nemrégiben vetődött fel az ötlet – említette –, hogy a Déli pályaudvar jelenlegi területén lehetne kialakítani az új intézményt.
Szükségessé vált a szellőztetőrendszer kapacitásának bővítése, valamint a fából készült járólapok cseréje a MOM Kulturális Központban. A négy évvel ezelőtti átépítés során, mint Váczi János alpolgármester elmondta, a műemlékvédelem kérésére alkalmazták a fa járólapokat, amelyek elhasználódtak, ezért azokat ellenállóbb anyagból készült burkolólapokkal helyettesítik. A Böszörményi úti gyermekrendelő átköltöztetése kapcsán Kovács Lajos alpolgármester kiemelte: ennek célja a kerületi betegellátás színvonalának javítása.
A testületi ülésen elhangzott az is, hogy az önkormányzat az idén 30 millió forinttal támogatja a felső-krisztinavárosi plébánia Apor Vilmos téri közösségi házának építését, meghatározott feltételek teljesülése mellett. Sikota Krisztina (Fidesz–KDNP), az oktatási és kulturális bizottság elnöke hangsúlyozta: a támogatottnak a MAKONA Építész Tervező és Vállalkozó Kft. nyilatkozatával kell igazolnia, hogy a közösségi ház megépítése nem zárja ki a Makovecz Imre által tervezett templom esetleges felépítését a jövőben.
A Normafa rehabilitációjával kapcsolatos – január 28-i lapszámunkban már részletesen bemutatott – irányelvek alapján helyi népszavazást rendelt el az önkormányzat, a következő kérdéssel: „Egyetért-e Ön a Normafa területének helyreállításával a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (I. 27.) számú határozatában foglaltak szerint?” A népszavazási kérdés alapját a képviselő-testület január 27-i ülésén elfogadott határozata adja, amely bemutatja, milyen módon történjen meg az állam által az önkormányzat kezelésébe adott terület rehabilitációja. A helyi népszavazás időpontjáról a jogszabályok szabta keretek között a helyi választási bizottság hoz döntést.
A szociális ellátások rendszerének március 1-jétől érvényes, törvényben rögzített változásai miatt az önkormányzat újraalkotta a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló rendeletét. Kovács Lajos alpolgármester elmondta, hogy 2014-ben összesen 167 millió forintot fordítottak szociális ellátásokra, ebből 110 millió forintot támogatott az állam, míg az önkormányzat saját hozzájárulása 57 millió forint volt. Ez utóbbi összeget az idén további 48 millió forinttal egészítik ki annak érdekében, hogy fenntartsák az ellátórendszer eddigi színvonalát, vagyis ugyanazokat az ellátási formákat hasonló vagy kedvezőbb módon tudják biztosítani. A rendelettervezetet a kerületi Idősügyi Tanács is megvitatta és támogatta.
Módosította a képviselő-testület az önkormányzat lakásrendeletét. Ennek nyomán lehetővé vált, hogy a határozott időtartamra szóló lakásbérleti szerződés lejártával a szociális lakbér fizetésére jogosult bérlők – amennyiben szociális helyzetük, jövedelmi viszonyaik alapján erre rászorulnak – változatlanul szociális lakbér alkalmazásával bérelhessék tovább a lakást. Jóváhagyták a 2014. évi költségvetés negyedik módosítását, valamint a következő három évre vonatkozó gazdálkodás kapcsán azt a fontos irányelvet, hogy ebben az időszakban sem kíván az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet kötni. A testület hozzájárulásával évente mintegy kétmillió forint többletfinanszírozást kaphat a kerülettől a központi házi gyermekorvosi ügyeletet működtető FŐNIX-MED Zrt. annak érdekében, hogy biztosítani tudja az ellátás működőképességét.
Elfogadták a képviselők az önkormányzat egészségügyi prevenciós tevékenységéről szóló összefoglalót, az idei közművelődési koncepciót, továbbá az oktatási és kulturális bizottság, valamint az összeférhetetlenségi és vagyonnyilatkozat-ellenőrző bizottság múlt évi tevékenységéről szóló beszámolókat. Visszavonták az állami fenntartású Művész úti bölcsőde és óvoda átvételével kapcsolatos korábbi önkormányzati határozatokat, mivel a Miniszterelnökség időközben úgy döntött, hogy a fenntartói feladatok átszervezését más módon oldja meg.
A kerület szeretné átadni a Városmajorban épült új közvilágítási hálózat tulajdonjogát a fővárosnak, amely így az üzemeltetéssel együtt járó kiadásokat is magára vállalja. Az önkormányzat egy eddig névtelen közterület elnevezését is kezdeményezi a fővárosnál: a Magyar Tudományos Akadémia csillebérci telephelyének főbejárata előtt található kis tér a világhírű magyar fizikus, Wigner Jenő Pál nevét venné fel.Gyarapodo_vagyonnal_szamol_az_idei_koltsegvetes2

z.