Keruleti_fejlesztesi_koncepcio_keszul

Kerületi fejlesztési koncepció készül

Integrált Településfejlesztési Stratégia és Kerületfejlesztési Koncepció elkészítéséhez nyert szakértői támogatást az önkormányzat a Belügyminisztérium pályázatán. A tervezés az év elején indult, a munka jelenlegi fázisában az itt élők javaslatait várják a szakemberek.

„Az önkormányzat hat évvel ezelőtt fogadta el az Integrált Városfejlesztési Stratégiáját (IVS), ez alapozta meg egyebek mellett a MOM Kulturális Központ, a biopiac és a Gesztenyés kert fejlesztését. Az IVS továbbgondolására, az új helyzetekre adandó válaszok megfogalmazására ad lehetőséget a most készülő Integrált Településfejlesztési Stratégia és Kerületfejlesztési Koncepció” – magyarázta Szabó-Kalmár Éva, a polgármesteri hivatal városrendezési és főépítészi irodájának vezetője.
Mint a szakember elmondta, a Kerületfejlesztési Koncepcióban elsősorban a hosszú távú fejlesztési vágyakat, elképzeléseket szeretnék összegezni, míg az Integrált Településfejlesztési Stratégiában középtávon, tehát a következő hat-hét évre vázolnának fel konkrét programokat. Ezek a tervek jó alapként szolgálhatnak a későbbiekben egyes uniós pályázatok összeállításához.
A koncepció és a stratégia kidolgozása az év elején kezdődött el a Belügyminisztérium szakmai támogatásával, a tárca által közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott tervezőcégek közreműködésével. A pályázat keretében vállalt ütemterv szerint a nyár elejére kell elkészülnie a szakmai dokumentumoknak.
„Jelenleg az adatgyűjtés fázisában vagyunk, várjuk a lakossági javaslatokat” – emelte ki Kenderfi Miklósné pályázati kapcsolattartó, a polgármesteri hivatal munkatársa. Arra kérik a téma iránt érdeklődő lakókat, hogy írják le, melyek azok az infrastrukturális, humán szolgáltatásokkal kapcsolatos, gazdasági vagy akár építészeti problémák, amelyek a kerület egészére vonatkoztathatók. A javaslatokat április 30-ig várják a www.hegyvidek.hu/hivatal/strategiak/its weboldalon, valamint az önkormányzat épületében elhelyezett ötletládában.
A véleményezési folyamatba civilszervezeteket, államigazgatási szerveket, továbbá szomszédos kerületeket, településeket is bevonnak. Ezt követően elemző, értékelő munkát végeznek a szakemberek, majd pedig egy részletesen kidolgozott stratégiával és koncepcióval állnak elő, amit később széles körben bemutat az önkormányzat.

d.

FELHÍVÁS

Tájékoztató a kerület fejlesztési koncepciójáról

 

Tájékoztatjuk a hegyvidéki polgárokat, hogy a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2015. januártól júniusig tartó intenzív tervezési munka keretében Integrált Településfejlesztési Stratégiát és Kerületfejlesztési Koncepciót (ITS) készít. A tervezés folyamatát, az információáramlást és a fejlesztési ötletek generálását, gyűjtését és feldolgozását a Belügyminisztérium finanszírozásában az általa kiválasztott cégek szakemberei segítik.
A Hegyvidéki Önkormányzat 2009-ben készített Integrált Városfejlesztési Stratégiát, ez a dokumentum határozta meg a többi között a MOM Kulturális Központ, a biopiac és a Gesztenyés kert megújítását. A fenti program keretében jelenleg ennek a stratégiai tervezési munkának a továbbgondolása folyik, aminek során a konkrét tervek mellett a hosszú távú koncepcionális fejlesztési irányokat is meghatározza az önkormányzat.
A cél a kerület oly módon történő fejlesztése, ami szolgáltatások nyújtásával, kiemelkedő környezettudatossággal és társadalmi együttműködéssel valósul meg. Ez utóbbi során várjuk a Hegyvidéken élő polgárok javaslatait, hogy az önkormányzat milyen fejlesztéseket valósítson meg társadalmi, gazdasági, illetve épített és természeti környezet témakörben. Számítunk mindazon kerületi polgárokra, akik szakértelmükkel, a Hegyvidék iránti elkötelezettségükkel hozzájárulhatnak a kerület fejlődéséhez.
Javaslataikat névvel, lakcímmel ellátva elhelyezhetik a polgármesteri hivatal portáján (XII., Böszörményi út 23–25.) lévő ötletládában, vagy megírhatják a www.hegyvidek.hu/hivatal/strategiak/its weboldalon 2015. április 30-ig.
Köszönjük együttműködésüket!

Pokorni Zoltán polgármester