Tilos_az_avaregetes_es_az_utcai_automosas

Tilos az avarégetés és az utcai autómosás

A tavasz a kerti munkák időszaka, ami egyben kötelezettségeket is ró az ingatlanok tulajdonosaira, használóira. A hatályos fővárosi rendelet értelmében nekik kell gondoskodniuk az ingatlan – beleértve az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészletet is – és az ingatlan előtti járda, továbbá a járda és a kocsiút közötti, kiépített vagy kiépítetlen terület tisztán tartásáról, szemét- és gyommentesítéséről.
Ennek során, a gyalogos- és az autóközlekedés biztonságát szem előtt tartva, ügyelni kell a telekről a gyalogjárda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről is. Ha a járda napközben ismét beszennyeződik, a takarítást többször meg kell ismételni. Amennyiben az ingatlanon üzlet vagy vendéglátóhely működik, a nyitva tartás ideje alatt a járdát a bérlő köteles tisztán tartani és a hulladékot eltávolítani.
Érdemes betartani a szabályokat, ellenkező esetben ugyanis a Hegyvidéki Rendészet 50 ezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki. Feljelentés esetén, közigazgatási eljárás keretében, a bírság legmagasabb összege 200 ezer forint.
Továbbra is tilos Budapesten (magántulajdonú telken, valamint közterületen és intézmény területén) az avarégetés. A főváros szmogriadótervéről szóló rendelet szerint avarnak minősül a kertészeti munkálatok során keletkezett növényi maradvány, a fűkaszálék, a lomb-, ág-, gally-, szár-, gyökérmaradvány, a levél, szár és nyesedék. Ezek megsemmisítését elsősorban komposztálással kell megoldani.
A kerttulajdonosok az FKF Nonprofit Zrt. zöldhulladék-elszállítási szolgáltatását is igénybe vehetik, amennyiben a cég logójával ellátott zsákba gyűjtik a kerti hulladékot. Aki a tiltás ellenére mégis az avarégetés mellett dönt, 100 ezer forint pénzbírságra számíthat az illetékes kormányhivataltól.
Visszatérően előfordul, hogy egyes autósok az utcán mossák le gépkocsijukat. Közterületen ez akkor sem engedélyezett, ha a mosáshoz kizárólag tiszta vizet használnak. A bírság összege minden esetben 50 ezer forint.

(-ály)