A_nedves_falevel_balesetveszelyes

A nedves falevél balesetveszélyes

A mindinkább sárguló falevelek előbb-utóbb lehullnak, nem kis bosszúságot okozva a járdán közlekedőknek. A nedves levelek ugyanis rendkívül csúszósak, könnyen balesetet okozhatnak.
Az esetleges anyagi károkért alapesetben a járda melletti ingatlan tulajdonosai – legtöbbször a társasházi közösségek – tartoznak felelősséggel. Amennyiben egy gyalogos személyi sérülést szenved, polgári pert indíthat ellenük.
A vonatkozó fővárosi rendelet ugyanis egyértelműen fogalmaz: az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles gondoskodni az ingatlan – beleértve az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészletet is – és az ingatlan előtti járda, továbbá a járda és a kocsiút közötti, kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról, szemét- és gyommentesítéséről, hóeltakarításáról és síkosságmentesítéséről. A kötelezettségbe beletartozik a falevelek eltakarítása, és nem csupán a gyalogjáróról kell eltávolítani az avart, hanem az ilyenkor rendszeresen elduguló csapadékvíz-elvezetőből is. Szintén a tulajdonos feladata a nyílt árok tisztán tartása.
Hasonló a helyzet az üzlethelyiségeknél is, az ezek előtti járdaszakaszt a nyitvatartás ideje alatt – a tulajdonossal kötött ettől eltérő megállapodás hiányában – az ingatlant használó vagy bérlő köteles tisztán tartani és onnan a hulladékot eltakarítani. Az égetés továbbra is tilos, helyette komposztálással lehet helyben megszabadulni a falevelektől.
Ezenkívül rendelkezésre állnak a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. gyűjtőzsákjai, amiket a cég szakemberei a megadott időpontokban elszállítanak. Ennek költségét a zsákok ára tartalmazza.

mm.