Galamusorral_keszulnek_az_ormenyek

Gálaműsorra készülnek az örmények

A XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2014 októberében alakult újjá. Tagjai, Hegedüs Annamária elnök, valamint Béres László Attila és Ispánkiné Somlyai Katalin Borbála folytatni kívánják a hagyományokat, s ennek megfelelően gazdag programot szerveztek ebben az évben.
Az elnök elmondta, hogy februárban megkoszorúzták Hollósy Simon emléktábláját, az eseményen részt vett Fonti Krisztina hegyvidéki alpolgármester is. A koszorúzás után Seremetyeff-Papp János művészettörténész, restaurátor tartott előadást, amin jelen volt Hollósy Simon leszármazottja, Kolláth Kinga.
„Márciusban a Jókai Klubban gyűltünk össze ismerkedési estre – folytatta Hegedüs Annamária. – Májusban felkerestük az esztergomi Terra Armenorumot, s ott voltunk az azóta elhunyt örmény pátriárka esztergomi bazilikában tartott szentmiséjén. Június elején Szamosújvárra látogattunk, Világosító Szent Gergely búcsújára. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot más kerületekkel, látogatjuk egymás programjait. A Fővárosi Örmény Önkormányzat augusztusi programját mi szerveztük, rendeztük. Szeptemberben az MTA Könyvtára keleti gyűjteményét néztük meg, valamint egy bécsi utat szerveztünk az örmény szerzetesrend ottani kolostorának megtekintésére.”
A mechitarista szerzetesrendnek, amelynek tagjait örmény bencéseknek is nevezik, kalandos a története. A rendet Szebasztei Mechitár alapította 1701-ben. Az Oszmán Birodalomból menekülniük kellett, a főapát vezetésével előbb Görögországba, onnan Velencébe vonultak. Az egyik ág Triesztbe költözött, ahonnan Napóleon elől 1810-ben Bécsbe menekült.
Az örmény nyelv és kultúra megőrzésére iskolákat, nyomdákat működtetnek világszerte, bécsi nyomdájuk ötven nyelven nyomtatott könyveket. Fontos szerepük van a papnevelésben, az ifjúság tanításában, a teológia, filozófia, természettudományok, történelem, bölcsészet oktatásában.
A bécsi kolostor könyvtárában 120 ezer örmény, 10 ezer más nyelvű könyv található, köztük kéziratok a 9. századból. Gazdag a numizmatikai gyűjteményük, képtárukban Örményország és a diaszpóra híres festőinek alkotásait őrzik. Gyógyhatású mechitharine likőrjük receptje 1680-ból származik.
„Most a november 4-i, kiállítással egybekötött gálaműsorra készülünk, ezen jeles előadók közreműködnek majd – mondta zárásként Hegedüs Annamária. – A műsor címe: A Kárpát-medencei örmények históriája. A megnyitó este hat órakor kezdődik a MOM Kulturális Központ kupolatermében, mindenkit szeretettel várunk rá.”

BA