Emlektabla_Regoczi_atya_tiszteletere1

Emléktábla Regőczi atya tiszteletére

Több száz árvát nevelt fel, hét templomot építtetett, tíz papot taníttatott, tizenegy könyvet írt magyarul, ötöt flamand nyelven – gazdag életművet hagyott hátra Regőczi István atya. Születése 100. évfordulóján hívei, tisztelői hálaadó szentmisével emlékeztek rá a Kútvölgyi Szűz Mária engesztelő kápolnában, és leleplezték az atya tiszteletére emelt emléktáblát.

Regőczi István (1915–2013) sok magyar, az első világháború után nélkülöző gyermekkel együtt került Belgiumba, helyi és holland családok gondoskodtak róluk. Az őt tíz éven át támogató belga kanonok példája nyomán Regőczi István a papi hivatást választotta, 1943-ban Brugge-ben szentelték pappá.
Magyarországra hazatérve Pestszenterzsébeten és Vácon otthont nyitott hadiárváknak, háromszáz gyermeket nevelt. Az otthonokat 1949-ben feloszlatták, őt Kistarcsára internálták, 1953-ban szabadult. Ezt követően Máriabesnyőn lett káplán, ahol újabb árvaotthont nyitott hatvan gyereknek.
1957-ben ismét letartóztatták, szabadulása után, 1959-től Szalkszentmártonban volt lelkész, itt templomot épített. Flamandul megjelent könyvei miatt, illegális sajtótevékenység címén, 1969-ben két év fogházra ítélték.
Magyar és külföldi hívek adományaiból 1972-ben felújította a XII. kerületben lévő, romos állapotú Kútvölgyi Szűz Mária engesztelő kápolnát, mellette 1991-ben kialakította a Táborhegy-zarándokházat, ahol Mindszenty-emlékszobát rendeztek be. Regőczi atyát 2000-ben a Regnum Marianum elnökének nevezték ki, 2009-ben munkásságáért Magyar Örökség-díjat kapott.Emlektabla_Regoczi_atya_tiszteletere2Az atya születésének 100. évfordulója alkalmából október elején a Kútvölgyi Szűz Mária engesztelő kápolnában hálaadó szentmisét celebrált dr. Beer Miklós váci megyéspüspök. Mint kiemelte, bár Regőczi Istvánnak bőven volt része megpróbáltatásokban, mégis szinte gyermeki örömmel, töretlenül dolgozott 93 éves koráig.
Pokorni Zoltán polgármester a belső kertben, az atya sírhelyénél tisztelgett Regőczi István gazdag életműve előtt: hét templomot építtetett, tíz papot taníttatott, tizenegy könyvet írt magyarul, ötöt flamand nyelven. A polgármester visszaemlékezett rá, milyen örömteli esemény volt átadni neki 2009-ben a Hegyvidék díszpolgári címét. Pokorni Zoltán és Fonti Krisztina alpolgármester ezután közösen leplezték le az atya tiszteletére emelt emléktáblát a kápolna falán, ahol dr. Beer Miklós áldása után az önkormányzat vezetői, Soltész Miklós államtitkár és az ünneplő közönség elhelyezte koszorúit.
A centenáriumi ünnepségnek mások mellett volt még egy fáradhatatlan szervezője. Regőczi István kispapként ismerte meg a szent életű Julia Magdalena Verhaeghet, a Krisztus Ügye (Das Werk) lelki család alapítóját, akit nagyon tisztelt, s akitől sok biztatást kapott, erőt merített.
A közösség egy másik tagja, Beatrix Van den Borre nővér 14 éves korában olvasta Belgiumban Regőczi atya Az Isten vándora című könyvét, hatására elhatározta, hogy Magyarországon követi Krisztus ügyét. Regőczi István letartóztatása után az atya perében több alkalommal szembeszállt a kommunista rezsim hivatalnokaival. Évtizedeket töltött el István atya mellett mint munkatársa, legfőbb lelki támasza és betegsége idején gondozója. Neki is köszönhető, hogy Regőczi atya halála után a kútvölgyi kápolna ma is az engesztelés és a hálaadás helye maradt.

B. Anna