Telepulesfejlesztesi_strategia_keszul

Településfejlesztési stratégia készült

A városfejlesztési célokat hosszú távra kijelölő településfejlesztési koncepciót, valamint ehhez kapcsolódóan egy középtávú, projektcsomagokat tartalmazó stratégiát fogadott el az önkormányzat képviselő-testülete legutóbbi ülésén. A tanácskozáson Papp László-emlékszobor állításáról, valamint a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat kiírásáról is döntés született.

Jóváhagyták a képviselők a Hegyvidéki Önkormányzat Településfejlesztési Koncepcióját és Integrált Településfejlesztési Stratégiáját (ITS). A koncepció 2030-ig jelöli ki a távlati célokat, figyelembe véve az épített és természeti környezet állapotát, valamint a demográfiai folyamatokat, míg a stratégia, aminek kialakításában komoly társadalmi konzultáció zajlott, a 2014–2020-as időszakra határoz meg projektcsomagokat.
Az ITS kulcsprojektje a Normafa rehabilitációja, akcióterületi projektje pedig a Hegyvidék városközpontjának megújítása – a Böszörményi út és az Apor Vilmos tér közösségi funkcióinak erősítése –, valamint a Gesztenyés kert és térségének további fejlesztése. Úgynevezett „hálózatos, komplex projektcsomagokat” is bemutat a stratégia: ilyen a közintézmények és közszolgáltatások energiahatékonyságának növelése, a klímabarát és az intelligens közlekedésfejlesztés, a fogaskerekű vasút fejlesztése és olyan programok, amik jobban bevonnák a közösségeket a zöld területek gondozásába, tovább erősítenék az itt élők egészségtudatosságát, segítséget nyújtanának az időseknek mindennapjaik könnyebbé tételéhez.
Az év közbeni változások miatt módosította a testület a 2015. évi költségvetési rendeletét, valamint elfogadta a büdzsé I–VII. havi teljesítéséről szóló beszámolót. Sor került a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának módosítására is annak érdekében, hogy Kovács Lajos alpolgármester, aki eddig főállásban látta el feladatát, a továbbiakban – mivel augusztus közepén megválasztották egy fővárosi cég, a Főtáv-Komfort Kft. ügyvezetőjének – társadalmi megbízatású alpolgármesterként folytathassa munkáját.
A 2016. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírásáról is döntöttek a képviselők. A hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló egyetemi és főiskolai hallgatók, továbbá a felsőoktatási intézménybe jelentkezni kívánó fiatalok 2015. november 9-ig pályázhatnak az állam és a kerület által közösen finanszírozott ösztöndíjra.

Papp László háromszoros olimpiai bajnok ökölvívó, a Hegyvidék díszpolgára születésének 100. évfordulója alkalmából szobrot állítana jövőre az önkormányzat, ennek elkészítésére nyílt, országos pályázatot ír ki (bővebben a 4. oldalon). A kiválasztott pályaművet a tervek szerint 2016 októberében avatnák fel a Magyar Olimpiai Bizottság székháza (XII., Csörsz utca 49–51.) előtti parkosított területen. A szoborállítás költségeihez a kerület 10 millió, az Emberi Erőforrások Minisztériuma 5 millió forinttal járul hozzá.
A képviselő-testület támogatta Tüttő Kata (MSZP) kezdeményezését, hogy a Fővárosi Vízművekkel együttműködve a XII. kerület is csatlakozzon a budapesti ivócsapprojekthez. Ennek lényege, hogy a tűzcsapok átalakításával újabb ivókutak jöjjenek létre a városban.
A testületi többség ugyanakkor elutasította Tüttő Katának azt az indítványát, hogy a közbeszerzési hatáskörök kerüljenek át a polgármestertől egy erre létrehozott közbeszerzési bizottsághoz. A képviselő elsősorban a hirdetmény nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárásokat kifogásolta, amelyekben szerinte nem alakul ki valódi verseny. A polgármester válaszában elmondta, hogy minden alkalommal a közbeszerzési törvény előírásai szerint járnak el. Hozzátette, hogy a meghívásos pályázat nemcsak törvényes, hanem praktikus is, hiszen gyorsabban lebonyolítható, s ezzel biztosítható, hogy egy munka – például azok az óvodai, iskolai felújítások, amiket csak a nyári szünidőben lehet elvégezni – időben befejeződhessenek.
Elutasította a többség Kerék-Bárczy Szabolcs (DK) kezdeményezését is, aki azt javasolta, hogy a menekültek ügyében kötelezze el magát az önkormányzat az európai megoldások mellett, és vegye számba azokat az ingatlanokat, ahol átmeneti fogadóállomást lehetne létesíteni vis maior helyzetben. (A képviselő javaslata a testületi ülés időpontjához képest pár héttel korábban született, s azóta jelentősen megváltozott a menekültügyi helyzet.) Pokorni Zoltán elmondta, hogy amikor Budán, a Déli pályaudvarnál is feltűntek a nyugat felé utazó menekültek, megtették a szükséges intézkedéseket: felvették a kapcsolatot a karitatív szervezetekkel, hogy rajtuk keresztül segítséget nyújtsanak a humanitárius munkában, amennyiben szükség van rá.

sz.