Egyuttnevelest_segito_eszkozok_a_Hegyvideken

Együttnevelést segítő eszközök és képzések

A speciális nevelési igényű gyerekek fejlesztéséhez szükséges pedagógusképzések szervezésére, valamint fejlesztő eszközök beszerzésére mintegy 22 millió forintot nyert pályázaton a Fekete István Általános Iskola és Speciális Szakiskola, valamint a Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthona, Óvodája és Általános Iskolája. A 2014 elején kezdődő és ez év augusztusában végződő pályázati program eredményeit a Fekete István iskola egy záró rendezvényen összegezte, amin az önkormányzat képviseletében Fonti Krisztina alpolgármester vett részt.
„Pályázatunk konzorciumi partnere volt a vakok gyermekotthona, együttműködtünk a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XII. kerületi Tagintézményével, továbbá partnerünk volt valamennyi kerületi óvoda és iskola” – mondta el dr. Somogyiné Takács Andrea, a Fekete igazgatója. A projekt szakmai vezetői feladatait is ellátó intézményvezető hangsúlyozta, hogy a hegyvidéki óvodák és iskolák munkatársai számára, akik a speciális nevelési igényű gyerekekkel integrált nevelés keretében foglalkoznak, különösen hasznosak voltak a különféle együttnevelést segítő továbbképzések. A legelsőre, mint elhangzott, még csalogatni kellett a pedagógusokat, a későbbiekben viszont már maguktól jöttek, köszönhetően az első alkalommal szerzett pozitív tapasztalatoknak.
A képzések mellett fejlesztő eszközök beszerzésére is lehetőség nyílt, amelyekkel a közönség is megismerkedhetett. Juhászné Gáll Éva igazgatóhelyettes, projektmenedzser elmondta, hogy a pályázaton nyert pénzből három interaktív táblát vásároltak, ezek közül egyet a Németvölgyi Általános Iskolának adtak kölcsön. Mozgásterápiás eszközöket is beszereztek – használatukhoz külön szobát alakítottak ki a Feketében –, valamint logopédiai és más egyéb képességfejlesztő játékokhoz is hozzájutottak, ezeket igény szerint bármelyik hegyvidéki intézmény kikölcsönözheti tőlük.

z.