Elkezdodott_a_tanev2

Elkezdődött a tanév – több az elsős diák

A Hegyvidék kilenc állami fenntartású általános iskolájában összesen 2267 diák, köztük 460 első osztályos kezdi meg tanulmányait a 2015–2016-os tanévben. A gimnáziumokban 329 kilencedikes ül először az iskolapadba, a középiskolások száma megközelíti az ezret. Az előző évhez képest megnövekedett gyermeklétszám miatt öt intézményben a korábbinál több osztályt indítottak.

A kedvezőtlen országos demográfiai folyamatokkal szemben a Hegyvidéken évek óta folyamatosan nő az iskoláskorú gyerekek száma. Így van ez az új tanévben is, ezért öt általános iskolában a tavalyihoz képest több első osztály indul.

Ingyen tankönyv a harmadikosoknak is

A megnövekedett igények kiszolgálása érdekében a Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimnáziumban, a Zugligeti Általános Iskolában, a Virányos Általános Iskolában és a Kós Károly Általános Iskolában új tantermeket alakítottak ki. Valamennyi helyen megtörtént az iskolabútorok és -táblák beszerzése, így minden tárgyi feltétel adott az oktatás megkezdéséhez.
Tizenkilenc tanulócsoportba 460 elsős diák iratkozott be a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz (KLIK) tartozó állami fenntartású intézményekbe. A legtöbben, összesen kilencvennégyen a Városmajori Gimnázium Kós Károly Általános Iskolájában kezdték meg tanulmányaikat. Kilencvenen választották a Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimnáziumot, míg a harmadik legtöbb elsőst a Németvölgyi Általános Iskola fogadta.
Két-két első osztály indult a Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskolában, a Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnáziumban, a Virányos Általános Iskolában és a Zugligeti Általános Iskolában. Három első osztály kapott helyet a Tamási, a Németvölgyi, valamint a Kós Károly Általános Iskolában, míg egy-egy a sajátos nevelési igényű gyerekekkel foglalkozó Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskolában és a Gennaro Verolino iskolában. Az egyetemi és egyházi fenntartású intézmények közül a Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola és a Testnevelési Egyetem Gyakorló Sportiskolai Általános Iskola és Gimnázium kettő, az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola három – művészeti irányultságú és egy angol tagozatos – osztállyal vágott neki a tanévnek.
A beiskolázás rendje nem változott, kötelezően fel kellett venni azokat az óvodát befejező és iskolaérett gyerekeket, akiknek lakhelye az adott intézmény körzetében található. Körzeten kívüliek akkor iratkozhattak be az iskolákba, ha az osztálylétszám egyébként nem érte volna el a huszonhetet. Amennyiben a körzetes jelentkezők száma meghaladta a harminckettőt, az intézmények újabb osztályokat indíthattak. Az elbíráláskor előnyt élveztek azok a gyerekek, akiknek testvére már az iskola tanulója.
Újdonság, hogy a rászorulókon, valamint az első és második évfolyamosokon kívül ebben a tanévben a harmadikosok is ingyenesen kapták meg a tankönyveket. A másodikosok és a harmadikosok az év végén használható állapotban kötelesek visszaadni a tartós könyveket az iskoláknak. Az ingyen tankönyv szociális helyzettől függetlenül a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, tartósan beteg, sajátos nevelési igényű, három- vagy többgyermekes családban élő, nagykorú és saját jogon családi pótlékra jogosult, valamint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulókat is megilleti.
Folytatódik a nagy sikerű iskolagyümölcs-program. A pozitív visszajelzések alapján a friss almát, körtét és gyümölcsleveket továbbra is a Vega-Ház Kft. biztosítja.

Változások az iskolai étkeztetésben

A kerületi intézményekbe járó gyerekek szülei augusztus első hetétől rendelhetik meg az iskolai étkeztetést. A Magyarországon egyedülálló, tavaly szeptemberben elindított informatikai szolgáltatás mind a kilenc önkormányzati üzemeltetésű általános és középiskolában elérhető. Akik valamilyen okból még nem adták le a szeptemberi rendelést, a https://hegyvidek.menzakartya.hu/ internetes oldalon ezt gyorsan és kényelmesen, mindössze néhány perc alatt megtehetik.
Újdonság, hogy a 2015–2016-os tanévtől a két hónapnál hosszabb ideje fennálló tartozás esetén a hátralék kiegyenlítéséig nincs lehetőség újabb rendelésre. A szeptemberi étkeztetés igénybevételéhez az új belépőknek először regisztrálniuk kell a menzakártyarendszerbe – az előző tanévben elvégzett regisztráció továbbra is érvényes –, amihez szükség van az iskolától (vagy a menzakártya-ügyfélszolgálattól) kapott egyszer használatos kódra. Amennyiben a kód nem áll rendelkezésre, ennek pótlása a rendelés menetével kapcsolatos valamennyi információt tartalmazó honlapon kezdeményezhető.
Ugyanitt beállítható az automatikus hosszabbítás funkció – ebben az esetben a tanév során a menzakártyarendszer minden hónap 15. napján megrendeli a következő havi étkezést, amiről tájékoztató e-mailt küld a felhasználónak. Fontos tudnivaló, hogy ebben az esetben nincs mód bankkártyás fizetésre, a banki átutalás vagy a csoportos megbízás lehetősége áll a szülők rendelkezésére.
A rendszer a regisztráció után teljes online szolgáltatást biztosít, az étkezések megrendeléséhez vagy lemondásához a továbbiakban nincs szükség papíralapú nyilatkozatra. A rendszer befogadja a normatív (állami) és önkormányzati támogatásokat, valamint tartalmazza az ételallergiás gyerekek étkeztetésével összefüggő adatokat.
Könnyebbséget jelent, hogy alkalomszerű vagy egyéni időtartamra szóló megrendelést is elfogadnak. Az étkezés törlését előző nap reggel 9 óráig lehet bejelenteni, ha ez megtörténik, jóváírják a befizetett térítési díjat.
Az iskolákban az új típusú diákigazolvány vagy a menzakártya leolvasásával adják ki az ételeket. A telepített digitális eszközök segítségével minden adat azonnal lehívható. Elkezdodott_a_tanev1

A tanév rendje

A 2015–2016-os tanév első tanítási napja szeptember 1., az utolsó tanítási nap 2016. június 15., az érettségizők számára április 29-én fejeződik be a tanítás. Az első félév 2016. január 22-ig tart, a tanulmányi eredményről január 29-ig küldenek értesítőt. Az általános iskolákban 181, a középiskolákban és a szakiskolákban 180 tanítási napból áll a tanév.
Őszi szünet: 2015. október 26–30. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22., a szünet utáni első tanítási nap november 2.
Téli szünet: 2015. december 21–31. A szünet előtt utoljára december 18-án kell iskolába menni, az első tanítási nap 2016. január 4.
Tavaszi szünet: 2016. március 24–29. A szünet előtti utolsó tanítási nap március 23., a szünet utáni első tanítási nap március 30.
A tanév folyamán a munkanapok átrendezése következtében 2015. december 12. (szombat) és 2016. március 5. (szombat) szintén tanítási nap.
A nevelőtestület az általános iskolában öt, a nappali oktatás munkarendje szerint működő középfokú iskolában hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel. Ezek közül egy tanítás nélküli munkanap programjáról, a nevelőtestület véleményének kikérésével, az iskolai diákönkormányzat dönthet.

MM.

Önkormányzati segítség a tanévkezdéshez

Beiskolázási segély

A tanévkezdéshez igénybe vehető támogatás iránti kérelem augusztus 15-e és szeptember 30-a között nyújtható be. Az általános iskolában, szakiskolában vagy középiskolában tanuló gyermek akkor részesíthető segélyben, ha családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az 57 000 forintot. A támogatás a gyermek nagykorúvá válása után is megállapítható 20 éves koráig, ha szakiskola vagy középiskola nappali tagozatán tanul. A támogatás összege gyermekenként 11 400 Ft.

Iskolai tanulók szociális ösztöndíja

Ösztöndíjban részesíthető a nappali tagozatos tanuló az általános iskola negyedik osztályának elvégzésétől a szakiskola, középiskola befejezéséig, ha tanulmányi átlaga meghaladja a 4,1-et, és a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az 57 000 forintot. A szociális ösztöndíj havi összege 6300 forint. A támogatás tanulmányi évre állapítható meg, a kérelmet augusztus 15-e és október 31-e között kell benyújtani.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Ha a család önhibáján kívül időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe kerül, és ezért a gyermek eltartásáról másképpen nem tudna gondoskodni, a fenti támogatásokon kívül rendkívüli gyermekvédelmi támogatás is megállapítható számára. A támogatás feltétele, hogy a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az 57 000 forintot. A támogatás összegét egyéni elbírálás alapján állapítja meg az önkormányzat.


Ingyenes étkezés a bölcsődékben, óvodákban

A kormány döntése értelmében szeptember 1-jétől minden eddiginél többen jutnak ingyenes étkezéshez a bölcsődékben és az óvodákban. Jövedelemhatártól függően a jövőben kizárólag a tehetősebb és a háromnál kevesebb gyermeket nevelő családoknak kell térítési díjat fizetniük. A gyermekvédelmi törvény módosításával a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyerekek mellett az ingyenesség immár kiterjed a korábban 50 százalékos díjat fizető, három vagy több gyermeket, továbbá tartósan beteg és fogyatékos gyermeket nevelő, valamint két vagy egy gyermeket eltartó családokra is, amelyekben az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér nettó összegének 130 százalékát, jelenleg 89 408 forintot. Újdonság az is, hogy eddig csak tartósan beteg, fogyatékos gyermek szerzett jogosultságot az ingyenességre, mostantól az egészséges testvér után sem kell kifizetni az étkeztetés költségeit. Mindez annak az elismerése, hogy ezek a családok nagyobb terhet vállalnak gyermekeik felnevelésével. Az ingyenes étkeztetés igénybevételéhez az intézményvezetőknél beszerezhető formanyomtatvány kitöltésével lehet nyilatkozatot tenni.