Harminceves_a_Kereszteny_Ertelmisegi_Forum

Harmincéves a Keresztény Értelmiségi Fórum

Gyülekezeti nap keretében ünnepli meg szeptember 27-én a Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség, hogy immár harminc éve, 1985 óta megszakítás nélkül működik a XII. kerületben a Keresztény Értelmiségi Fórum. Mihályi Zoltánnal, a gyülekezet presbiterével beszélgettünk, aki a kezdetektől szervezi a programokat.

Kérem, szóljon néhány szót az indulásról, a fő célkitűzésekről!

– A gyülekezet területén, a XII. és az I. kerületben élő lakosság összetétele és a tény, hogy az értelmiség különleges és fontos szerepet tölt be környezetének életében, magával hozta az alakulás igényét. Az értelmiség fogalma szerintünk nem elitet, elkülönülést vagy kirekesztést takar, hanem létformát, életmódot, értékrendet jelent. Takács József lelkész kezdeményezésére és vezetésével 1985-ben kezdődtek meg a Keresztyén Értelmiségi Kör összejövetelei, havi egy alkalommal. A gyülekezeti szolgálatból 1997-ben történő visszavonulásával a munkát a gyülekezet új lelkészei, Bácskai Károly, majd Keczkó Pál vették át, akiknek ebben a kezdetektől velem együtt több szakember, mérnök, közgazda, bíró, fizikus, egyetemi tanár segített, illetve segít. Az alkalom elnevezése ettől kezdve Keresztény Értelmiségi Fórumra változott, hangsúlyozva ezzel is a fórum jelleg erősödését. A rendezvények fő célkitűzése – túl az érdeklődés felkeltésén, gyülekezeti tagjaink aktivizálásán – lehetőséget kínálni felelős pozícióban lévő hívő embereknek vallomást tenni kereszténységükről, ezáltal másokat is erősíteni. Megmutatni magunkat, a nem vallásos embereknek is képet adni az egyházról. A meghívott előadók között nemcsak magas rangú egyházi vezetők és kiemelkedő teológusok, hanem humán- és természettudósok, orvosok, tanárok, művészek, jogászok és politikusok is voltak, vannak. Alkalmaink mindenki számára nyitottak, ökomenikus jellegűek.

Hogyan érik el a hallgatóságot?

– Jó a kapcsolatunk a keresztény társegyházakkal, a református, katolikus gyülekezetekkel; a programjainkról szóló értesítést szívesen kifüggesztik a templomokban. A látogatók egyharmadát teszik ki a különböző felekezetű résztvevők, sokan jönnek vidékről is, egyházi iskolák fiataljai, és nem csak evangélikusok.

Apropó, fiatalok! Beszélgetőpartnerem felesége, Mihályi Zoltánné, Éva, hosszú ideig az evangélikus egyház oktatásért felelős munkatársa volt, sokat tett a rendszerváltozás után az evangélikus iskolák újraindításáért. Felnőtt fiaik is vezető szerepet játszanak a gyülekezetben, hat unokájuk közül ketten a jó hírnévnek örvendő Deák Téri Evangélikus Gimnázium tanulói.

Mihályi Zoltán villamosmérnökként dolgozik egy jelenleg külföldi tulajdonú gyárban, mint mondja: „Húsz éve ugyanazon a helyen, a cégtábla sokat változott a fejem felett.”

Tudnak a kollégái egyházi szervező tevékenységéről?

– Néhányan igen, annak ellenére, hogy nem verem nagydobra. Volt már, aki ellátogatott a fórumra.

Végül egy kis ízelítő a több száz meghívott előadó névsorából: dr. Fabiny Tamás püspök, Hámori József akadémikus, Jeszenszky Géza történész, egyetemi tanár, Lackfi János író, költő, Schulek Csaba sportriporter. A jubileumi gyülekezeti napon, szeptember 27-én Udvaros Dorottya és édesapja, Udvaros Béla színházrendező lép fel.

Balajthy Anna