Naponta_egy_dicseret_mindenkinek_jar

Naponta egydicséret mindenkinek jár

Kovács Zsuzsát, a Süni Óvodák vezetőjét virággal és tortával köszöntötték munkatársai szeptember 1-jén a tanévnyitó nevelői értekezleten – aznap volt negyven éve a pályán. Itt kezdte meg óvodapedagógusi munkáját, 1987 óta pedig vezetője a Süni Óvodáknak. Vele beszélgettünk a Süniről, nevelési elveiről, a gyerekekről.

Hogyan választotta az óvónői pályát?

– A Süni elődjébe jártam óvodába, édesanyám dadusként dolgozott itt, gyakran bementem hozzá később is, iskolásként, szerettem a gyerekeket, szerettem gondoskodni róluk. Érettségi után kerültem ide képesítés nélküli óvónőként, levelezőn tanultam a Tanítóképző Főiskolán. Azóta számos tanfolyamon képeztem tovább magam, és a főiskolai, tanügy-igazgatási szakértői oklevelet is megszereztem. Azt hiszem, az egyedüli vagyok a kerületben, aki negyven éve ugyanazon a munkahelyen dolgozik.

Az óvoda a Montessori-pedagógia elemeit alkalmazza. Mikor ismerkedett meg ezzel a módszerrel?

– A képzés során találkoztunk különböző alternatív programokkal, nekünk Maria Montessori programja tetszett, öten mentünk el akkor a tanfolyamra – ez húsz évvel ezelőtt történt. Bizonyos módszertani elemek, ha nem is mondták ki korábban, például a nyitott polc rendszer, tőle származtak. Évekkel ezelőtt, amikor az óvodák azt kapták feladatul, hogy sajátos arculat kialakításával készítsék el nevelési programjukat, mi ennek a pedagógiának az elemeit alkalmaztuk. Megragadott bennünket az elv: „Segíts nekem, hogy magam csinálhassam!”

A gyakorlatban hogyan lehet egy gyermek egyedi igényeire figyelemmel lenni úgy, hogy közben ne tévesszék szem elől a csoport többi tagját?

– Ezért tanulunk módszertant; például azt, hogyan kell elhelyezkedni egy csoportszobában, hogy mindegyik gyereket lássuk. A legfontosabb: egy nap sem múlhat el úgy, hogy a gyereket meg ne dicsérjük valamiért! Úgy menjen haza, hogy jó a Sünibe járni.

A Süni Óvodák fogadnak gyengén látó, nagyot halló, beszédfogyatékos, akadályozott beszédfejlődésű gyerekeket is.

– Két sajátos nevelési igényű gyermek kerülhet egy csoportba. A megfelelő szakemberrel együtt megtervezzük a fejlesztést; egy gyengén hallót úgy kell ültetni, hogy lássa az óvónő száját beszéd közben. A megkésett beszédfejlődésű gyermekeknél a logopédus segít, ők néha a mozgásfejlődésükben is elmaradtak, mozgásterapeuta és gyógypedagógus is foglalkozik velük.

Van-e információjuk arról, milyen készségekkel rendelkező gyerekeket várnak az általános iskolák, továbbá visszajelzésük, hogyan teljesítenek a Süniből kikerülők?

– Minőségirányítás keretében mérjük a partneri igényeket. Az óvónők interjúkat készítettek az iskolákban, hogy a tőlünk érkező gyerekek hogyan illeszkedtek be, milyen eredményeket értek el. Szaktanácsadóként foglalkozom az óvoda-iskola kapcsolattal; a tanítónők eljönnek ide megfigyelni a különböző foglalkozásokat, mi is megnézzük, hogy az óvodásaink a második félévben hogyan tudnak megfelelni az iskolai elvárásoknak.

Az óvoda figyelmet fordít a szociálisan hátrányos helyzetű gyerekekre, családokra is. Mennyire jellemző ez itt, a tizenkettedik kerületben?

– Vannak jövedelmi és iskolázottsági különbségek a családok között, de előfordul bőrszín szerinti, vagy nyelvi különbség. Alapítványunk támogatja a rászorulókat, éves szinten három-négy gyermeket.

Hogyan lehet a gyerekek teljesítményszintjét közelíteni egymáséihoz?

– Kéthetente tartunk különböző Süni-műhely foglalkozásokat, az egyik gyereket értelmi képességeiben, a másikat játék közben kell segíteni, vagy a magatartászavarait kezelni mozgásfejlesztéssel, a túlmozgásost ugyanúgy, mint a rendezetlen mozgásút. Kettős a cél: a tehetséggondozás és a megsegítés.

Hogy kell bánni a tehetségesekkel?

– Nekik nehezebb feladatot kell adni, mert annak a megoldása okoz sikerélményt.

Önnek vezetőként megoldást kell találnia a dolgozók közötti esetleges konfliktusokra is.

– Ahogy a gyereknek, úgy a felnőttnek is szüksége van a dicséretre. Őszintén megmondom a kollégáknak, mit tartok az erősségüknek, mit a gyengeségüknek. Fontos a teherbírás, a következetesség; munkaidőben ne csak ott legyenek, de intenzíven legyenek jelen. Az újaknak tanácsot adok, hogyan kommunikáljanak a szülőkkel, őszintén, de tapintatosan, és sose felejtsék el a dicsérő szavakat sem. Vannak ötleteim a szülők számára is, amennyiben hozzám fordulnak: például ha gyakori a vita reggelente, hogy mit vegyen fel a gyerek, már este készítsenek ki neki három ruhadarabot, reggel azokból válasszon az időjárásnak megfelelően. Általában több dologból válogathasson, de előtte meg kell beszélni vele, hogy mik a lehetőségek.

Melyek a jövőbeli tervei?

– Decemberig tanfelügyeleti ellenőrzés érkezik három kollégához, köztük hozzám is. Jövőre négy kollégámat minősítik, ez minősít engem is. Büszke vagyok rájuk, egy részükkel tíz-húsz-harminc esztendeje együtt dolgozom. Az a célom, hogy külső megméretés is rögzítse: a Süni Óvodák pedagógusai elkötelezettek és magas színvonalú munkát végeznek.

Balajthy Anna