e-ugyintezes

Parkolási engedélyek meghosszabbítása

Hagyományos ügyintézésben az engedélyek kizárólag személyesen vagy meghatalmazott útján, aláírás ellenében vehetők át. 2017. január 1-jétől lehetőség van időpontot foglalni az eugyintezes.hegyvidek.hu oldalon, regisztrációt követően.


A parkolási engedélyek kiadásának feltételeit a fővárosi közgyűlés és a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat rendeletei határozzák meg. A lakossági engedélyek kiadásának legfontosabb szabályait olvashatják alább.

Lakossági várakozási hozzájárulás kérelemre annak adható, akinek:

 • állandó lakóhelye a várakozási övezet területén van az általa megjelölt
  1. egy darab személygépkocsira, melynek a kérelmező az üzemben tartója,
  2. a munkáltatótól kizárólagos használatba kapott egy darab, a munkáltató által üzemben tartott vagy lízingelt személygépkocsira, ha az a) pontban megjelölt gépjárműre lakossági várakozási hozzájárulással nem rendelkezik.

Kiadás feltételei:

 • 2000 Ft költségtérítés megfizetése,
 • érvényes lakcímkártya (személyi igazolvány) bemutatása,
 • érvényes forgalmi engedély bemutatása,
 • helyi adó vagy más jogcímen az önkormányzattal szemben tartozása ne álljon fenn,
 • fővárosi parkolási társasággal szemben 30 napnál régebbi tartozása ne álljon fenn,
 • munkáltatótól kizárólagos használatba kapott gépjárműre kért engedély esetén az alábbiakra is szükség van:
  • igazolás a gépjármű kizárólagos használatáról (cégjegyzésre jogosult által aláírva),
  • igazolás a munkáltató székhelye szerint illetékes önkormányzattól, hogy a munkáltatónak gépjárműadó-tartozása nincs.

A minden gépkocsira megfizetendő 2000 Ft költségtérítés díján túl a lakásonként az első személygépkocsira kiadott engedélynek nincs további költsége, a második gépkocsira igényelt engedély után azonban a környezeti besorolás alapján további éves várakozási díjat kell fizetni, amelynek mértéke a lakóhelyen fizetendő egyórai parkolási díj kettőszázötvenszerese.

Az EURO 3 környezetvédelmi besorolás harminc százalék, az EURO 4-es ötven százalék, az EURO 5-ös hetven százalék kedvezményt biztosít. A teljesen elektromos üzemű járművek esetén a kedvezmény mértéke száz százalék.

Harmadik és további gépkocsikra várakozási hozzájárulás nem adható ki. A várakozási engedélyek a kibocsátás évét követő naptári év január 31-ig az engedélyeken feltüntetett zónákra érvényesek.

Hagyományos ügyintézésben az engedélyek kizárólag személyesen vagy meghatalmazott útján, aláírás ellenében vehetők át.

2017. január 1-jétől lehetőség van időpontot foglalni az eugyintezes.hegyvidek.hu oldalon, regisztrációt követően.

 

 

2017. január 1-jétől a várakozási hozzájárulással kapcsolatos ügyek alábbi típusai elektronikus úton is intézhetők az önkormányzat polgármesteri hivatala által működtetett eugyintezes.hegyvidek.hu weboldalon.

Lakossági várakozási hozzájárulás:

 • magánszemély, első autó,
 • magánszemély, második autó,
 • magánszemély kizárólagos használatában lévő céges autó, valamint

Gazdálkodói és egészségügyi várakozási hozzájárulás.

Az ügyfél elektronikus ügyintézésre kizárólag a megjelölt weboldalon történt regisztrációja és a polgármesteri hivatalban történő, jogszabályi követelményeknek megfelelő személyes azonosítást követően jogosult (ez utóbbi a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán soron kívül intézhető). Amennyiben az ügyfél rendelkezik a magyarorszag.hu weboldalon történő ügyintézésre jogosító ügyfélkapuval, akkor ezen keresztül belépve a személyes azonosításra nincs szükség.

Ez a tájékoztató a legfontosabb tudnivalókat tartalmazza. Konkrét ügyben, a részletek tisztázása érdekében, telefonon vagy személyesen kell felkeresni az önkormányzatot.