Tegyetek_jot_ha_tudtok2

Tegyetek jót, ha tudtok!

Ferenc pápa a tavalyi nagyböjt idején hirdette meg az irgalmasság rendkívüli szentévét, ami december 8-án vette kezdetét. A szentévben a hangsúly a helyi egyházak, közösségek kezdeményezésein van.
A Hegyvidéki Önkormányzat az Irgalmasság Évéhez kapcsolódva egész napos rendezvényt szervezett a kerületi plébánosokkal, tiszteletesekkel, keresztény egyházi közösségekkel és a MOM Kulturális Központ munkatársaival közösen. A cél az volt, hogy a vendégek a különböző programok során minél többféle módon találkozhassanak az irgalmasság fogalmával.
„Fontos, hogy az együttérzés képességét bátran váltsuk kézzelfogható tettekre is – mondta köszöntőbeszédében Fonti Krisztina alpolgármester. – Mottónk: Tegyetek jót, ha tudtok! Köztudott, hogy az ukrajnai háborús helyzet miatt a kárpátaljai magyarok élete egyre nehezebb, ez indított minket arra, hogy az ott élőket mi, hegyvidéki polgárok is segítsük.”
Az önkormányzat a történelmi egyházakkal együtt pénzadománygyűjtést szervezett az év elején. Az adományokkal a Kárpátaljai Református Egyház kezelésében lévő szociális konyhát és – a ferences rend által működtetett munkácsi Szent Márton Karitász javaslatára – a viski gyertyaöntő műhelyt támogatják majd, ahol sérült fiatalokkal foglalkoznak.
Hambuch Gerda, a MOM Kulturális Központ igazgatója, a tematikus nap egyik szervezője így nyilatkozott a kitűzött célokról és az előkészületekről: „Az volt a legfontosabb, hogy az irgalmasság fogalmát mindnyájunk, hívők és nem hívők számára lefordítsuk a mindennapi cselekedetek nyelvére: hogyan tudunk irgalmasan, szeretettel egymás felé fordulni. Ha gondolatokat tudtunk ébreszteni, azt hiszem, elértük a célunkat. A szervezés már tavaly szeptemberben elkezdődött; az egyik leglényegesebb szempont az volt, hogy minden korosztályhoz szóljunk, hogy legyenek gyerekeknek, tizenéveseknek és idősebbeknek szóló programok is.”
Ezekből pedig nem volt hiány: az előzetesen meghirdetett gyermekrajzpályázatra beérkező 161 munkából kiállítás nyílt; a színházteremben Sárik Péter zeneszerző és Bátky András meseíró a Nyughatatlan Micó, avagy a világ összes kincse című jazzmesejátékát mutatták be; filmeket vetítettek többek közt Teréz anyáról, Albert Schweitzerről. Popovics Béla munkácsi tanár, helytörténész és Popovicsné Palojtay Márta Kárpátalja – igaz mesék a hétköznapokról címmel tartott előadást, valamint a nap folyamán bemutatkoztak a különböző felekezetek kórusai, ifjúsági zenekarai.Tegyetek_jot_ha_tudtok1A pódiumbeszélgetésre elfogadta a meghívást Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke is. Az irgalmas rendi szerzetes hangsúlyozta: „Az irgalom nem leereszkedő, hanem vendégként üdvözli rászoruló embertársunkat.”
Nagy érdeklődés kísérte dr. Papp Miklós Irgalom előtt és után című előadását. A görög-katolikus lelkész szerint az irgalmas életvezetés előre megbocsát, hiszen mint fogalmazott, egyikünk sem tökéletes, de megbocsátó, emberi légkörben talán meg sem történik a rossz vagy a bűn.
Gálaműsorral zárult a nap: a Magyar Állami Népi Együttes részleteket adott elő a Megidézett Kárpátalja című előadásából, valamint Pál István Szalonna és Bandája zenélt. Tegyetek_jot_ha_tudtok3

*

Fonti Krisztina, aki a Hegyvidéki Önkormányzat részéről a gyűjtés ötletadója, az esemény után örömmel mondta: „A megállapodás az volt, hogy nemcsak a MOM Kulturális Központban folytatjuk a pénzadománygyűjtést, hanem az egyes plébániákon, templomokban, gyülekezetekben is. Így több helyről is eljutott erről információ a lakossághoz, az önkormányzat intézményeiben is elhelyeztünk hirdetményeket, valamint megjelent a Hegyvidék újságban is. A plébánosok, tiszteletesek a rendezvény napján hozták el az összegyűlt adományokat a MOM-ba, és a közjegyző által hitelesített urnába tették. Ebbe még a Magyar Állami Népi Együttes esti műsora után is gyűltek a jó szándékú emberek hozzájárulásai. A várakozáson felüli kellemes meglepetés akkor ért bennünket, amikor közjegyző előtt megtörtént az urnabontás, és kiderült, hogy 2 467 990 forint gyűlt össze.”

Számítottak-e ekkora összegre? – kérdeztük az alpolgármestert.
„Nem, az előző gyűjtések eredménye ennél szerényebb volt – válaszolta. – A nap folyamán, amikor a plébániákról, gyülekezetektől beérkeztek az adományok, már reménykedtünk, hogy az összeg esetleg eléri az egymillió forintot, de a nap végén ennek több mint a dupláját találtuk az urnában. Nagyon köszönjük a szervezőknek, a MOM munkatársainak, az összes plébánosnak, tiszteletesnek, hogy részt vettek a gyűjtésben, s aktivizálták a híveiket is, és köszönjük minden adakozó hegyvidékinek, hogy követték felhívásunkat és saját jó lelkiismeretüket. Nagy örömmel juttatjuk el ezt a bőséges pénzadományt a kedvezményezetteknek!”

Balajthy Anna