Uj_tuzvedelmi_szabalyok_tarsashazaknak

Új tűzvédelmi szabályok társasházaknak

Akár több millió forintos bírságot is kiszabhatnak a katasztrófavédelem szakemberei, ha ellenőrzéskor szabálytalanságot találnak a társasházakban. Az év elején módosuló tűzvédelmi szabályzat értelmében a lépcsőházban, a folyosókon és a közlekedőkben folyamatosan biztosítani kell az akadálymentes közlekedést.

A lakóközösségeknek legkésőbb március 31-ig teljesíteniük kell a társasházakra vonatkozó tűzvédelmi szabályzat új előírásait. A változtatásokkal az egyre szaporodó tűzesetek számát csökkentené a jogalkotó, ezek jelentős része ugyanis nagyobb odafigyeléssel, a kötelezettségek egyértelmű meghatározásával és betartásával megelőzhető lenne.
Újdonság, hogy a lakóépületben kifüggesztett tűzvédelmi szabályzatnak tartalmaznia kell a készítője nevét és elérhetőségét, valamint az aláírását – ezáltal a felelősség kérdése egyszerűbben tisztázható. A jogszabályváltozás értelmében a háromszintesnél magasabb és tíznél több lakó- és üdülőegységet magában foglaló épületben, épületrészben a közös képviselőnek vagy az intézőbizottság elnökének, ha nincsenek, akkor az épület, épületrész tulajdonosának a feladata írásban kidolgozni a tűzjelzés tartalmi követelményeit. Ebben kell meghatározni az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység szabályait, a tárolásra, a nyílt láng használatára és a dohányzásra vonatkozó korlátozásokat, a tüzelő- és fűtőberendezések, továbbá az elektromos berendezések használatának előírásait.
A tűzvédelmi szabályzat tartalmazza a tűzoltási felvonulási területre érvényes előírásokat, a lakók és az ott tartózkodók riasztásának és menekülésének lehetséges módozatait, valamint meghatározza a tűzvédelmet biztosító eszközök, berendezések használatát. A szabályok megismertetéséről és betartatásáról gondoskodni kell!
Hatósági ellenőrzés esetén a katasztrófavédelem szakemberei a szabályzat meglétét, egyebek közt a menekülési útvonalak használhatóságát vizsgálják. Amennyiben azt tapasztalják, hogy – például rácsok, vagy a folyosókon tárolt tárgyak miatt – nem lehet gyorsan elhagyni az épületet, akár több millió forintos bírságot is kiszabhatnak. A rendelkezések értelmében ugyanis a lépcsőházban, a folyosókon és a közlekedőkben folyamatosan biztosítani kell az akadálymentes közlekedést.
Kizárólag a hatóság engedélyével lehet a menekülési útvonalat szűkítő rácsot felszerelni, vagy éghető anyagot tárolni. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy virágot, babakocsit, széket, kerékpárt akkor szabad ezekben az épületrészekben tartani, ha ott legalább 1,1 méter szélességű szabad hely van. Éppen ezért tilos tárgyakat elhelyezni azokon a folyosókon, amelyeknek a szélessége nem éri el a 110 centimétert.

M.