Az_alazat_epuletei

Az alázat épületei

Dr. Széll László (1903–1976) építész tervezte és építtette 1940-ben a Derkovits utca 12. alatti házat. Itt volt az irodája, itt dolgozott az államosításig. Az épület falán a napokban emléktáblát állított a Hegyvidéki Önkormányzat.
Az alkotó fia, Széll László építész köszöntötte a megjelenteket, majd Fonti Krisztina alpolgármester mondott avatóbeszédet: „Dr. Széll László a második világháborút megelőző időszakban több középületet tervezett – mondta. – Ezek ma határon túli településeken találhatók, Szabadkán, Kiszomborban, Ipolyságon. Ő tervezte az egercsehi római katolikus templomot és egészségházat is. Budapesten jelentősebb munkái az 1957-ben épült Csaba utcai, hatvanöt lakásos OTP-ház és a Ganz Villamossági Művek üzemi épülete. Évtizedeken át tanított a Budapesti Műszaki Egyetemen, majd tanszékvezető, később az építészkar dékánja lett. Munkásságáért 1973-ban Ybl-díjban részesült. Remélem, hogy emléktábláját olvasva a jelen és jövő generáció tagjai méltóképpen emlékeznek meg róla, mint azok egyikéről, aki össznemzeti kultúránkat gazdagította.”
Dr. Széll László unokája, a szintén építész Széll Péter Farkasdy Zoltán Ybl-díjas építészt idézte, aki 1976-ban így búcsúzott tanítómesterétől: „Gondolkodása, munkamódszere az állandó konstruálás volt. Ő mindig építkezett – ha házat tervezett, ha könyvet írt, ha rajzolt, ha tanítványait nevelte. Mekkora gonddal tudott bajlódni épületein a legalsóbb részletekkel is, mekkora alapossággal szerkesztette sorozatban megjelent könyvei legkisebb ábráit is, s milyen nagy türelemmel és szeretettel ismertette meg sok tanítványával – velünk, akik valaha is mellette és vele dolgozhattunk – ennek a »szép mesterségnek«, ahogyan ő nevezte, az elemeit és összefüggéseit! Ő velünk is, bennünk is építkezett; először lerakta tudásunk alapjait, hogy rá a hivatástudat és a szakma iránti elkötelezett alázat épületeit emelhesse.”

A.