Uj_ellatasok_a_gyerekek_vedelmeben1

Új ellátások a gyerekek védelmében

A hátrányos helyzetű gyerekeknek járó újabb támogatások bevezetéséről, továbbá a lakásfenntartási támogatás átlagos összegének emeléséről és a gyógyszertámogatásba vonható készítmények körének bővítéséről is határozott decemberi ülésén a képviselő-testület. Az új, illetve kibővített ellátások fedezete megtalálható a 2016. évi költségvetésben, amit az általános gyakorlattól eltérően sikerült a tárgyévet megelőző esztendőben megalkotnia az önkormányzatnak.

Új rendeletet alkotott legutóbbi ülésén az önkormányzat a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli és természetbeli ellátásokról: a meglévőket kismértékben átalakította, valamint új támogatási formákat hozott létre azzal a céllal, hogy tovább tudja javítani az érintett gyerekek életesélyeit. Az egyes ellátások feltételéül szabott jövedelemhatárok eddig az öregségi nyugdíj legkisebb összegéhez igazodtak, a jövőben viszont a hét éve nem változó nyugdíjminimum helyett a KSH által évente utólag megállapított létminimum összegéhez kötik a rászorultsági határokat.
A születési támogatást úgy alakították át, hogy ahhoz a szociálisan rászoruló családok juthassanak hozzá, akár már a baba születése előtt két hónappal. Újdonság a gyógyászati segédeszköz vásárlásához nyújtott támogatás, ami – a kerületi gyermekorvosok véleményének figyelembevételével – szemüveg, hallókészülék, fogszabályozó, lúdtalpbetét és az úgynevezett supinált (döntött sarkú) lábbeli megvásárlásához biztosíthat segítséget.
A tanévkezdési támogatásra jogosultak köre – amibe eddig az általános iskolában, szakiskolában, középiskolában tanulók tartoztak húszéves korig – bővült a felsőoktatási intézményekben tanuló, nehéz helyzetű családban élő kerületi fiatalokkal, akik még az első diplomájuk megszerzésére készülnek. Az iskolai tanulók szociális ösztöndíja esetében a fokozottan rászoruló családok számára magasabb jövedelmi értékhatárt húztak meg. Új ellátásként bekerült a rendeletbe a táboroztatási támogatás, ezt a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ által gondozott családok vehetik igénybe.

Kibővített gyógyszertámogatás

Módosította az önkormányzat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról szóló rendeletét. Ez alapján a legrászorultabb háztartásoknak járó lakásfenntartási támogatás átlagos összege 3500-ról 4500 forintra emelkedett, míg a szociális alapon támogatott szántódi üdülésre jogosult idősek köre a jövedelemhatárok emelésével bővült.
A kerületi háziorvosokkal folytatott egyeztetés tapasztalatai alapján enyhítették a gyógyszertámogatás szabályait. Ezentúl a társadalombiztosításba nem befogadott gyógyszerek is támogathatók, amennyiben rendelkezésre áll velük azonos hatóanyagú, társadalombiztosítási támogatásba befogadott készítmény. Az altatók, a D3-vitamin, valamint az onkológiai vagy krónikus mozgásszervi betegek számára nélkülözhetetlen fájdalomcsillapítók szintén támogathatóvá váltak. Az ellátásra való jogosultság feltételei is változtak: most már nem a korhoz, hanem a jövedelemhez igazítva határozzák meg azt a minimális havi gyógyszerköltséget, ami felett igényelhető a támogatás.
Az új, illetve kibővített ellátások fedezete a 2016-os évi költségvetésben is megjelent, amit az általános gyakorlattól eltérően sikerült a tárgyévet megelőző esztendőben megalkotnia az önkormányzatnak. Pokorni Zoltán polgármester az ülésen elmondta: azáltal, hogy kész költségvetéssel kezdhetik az új évet, nyugodtabban tervezhetnek a saját forrásokkal, például nem kell három hónapot várni a beruházások elindításával. Uj_ellatasok_a_gyerekek_vedelmeben2

Pontosítások az adózási szabályokban

A fővárosi kormányhivatal törvényességi felhívása nyomán pontosította az önkormányzat a telekadó-mentesség feltételeit. A telekadóról szóló rendelet változatlanul adómentességben részesíti az egylakásos lakóépülethez tartozó telekrészt, ha a lakás hasznos alapterülete a 200 négyzetmétert, többlakásos lakóépület esetén a 150 négyzetméter hasznos alapterületet nem haladja meg.
Nem változott az sem, hogy az adóalanyt a bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti lakáshoz tartozó telekrész után illeti meg az adómentesség. Az Alkotmánybíróság és a Kúria Önkormányzati Tanácsának határozatait figyelembe véve azonban azt már nem vizsgálhatja az önkormányzat, hogy valaki életvitelszerűen lakik-e a lakásában.
Az építményadó kapcsán szintén az adóalanyok számára kedvezően módosultak az adómentesség szabályai. A magánszemély tulajdonában álló lakások akkor is építményadó-mentességet élveznek, ha azokon magánszemély haszonélvezeti joga áll fenn.
Az elmúlt két évben nem változtak a költségelvű lakbérek – most a képviselő-testület 2,35%-os emelést hagyott jóvá 2016. március 1-jei hatállyal. A szociális lakbér és a piaci lakbér mértékét ugyanakkor nem módosította.

Ivócsapokat telepítenek a kerületben

Elfogadta a testület a városrendezési és építési szabályzat módosítását. A Németvölgyi út 41–45-ös számú ingatlanon a minimális telekterület megemelésével és a beépíthetőség csökkentésével már lakófunkció kialakítása is engedélyezhető – eddig ugyanis e területen csak általános jellegű intézményeket lehetett volna elhelyezni, a lakófunkció kizárásával.
Tüttő Kata képviselő korábbi kezdeményezése nyomán csatlakozott a kerület a fővárosi Ivócsap Projekthez. Ennek lényege, hogy a tűzcsapok egy részére ivócsapokat szerelnek. A tervek szerint a Fővárosi Vízművekkel egyeztetve öt olyan helyen telepítenének csapot, ahol nagyobb a gyalogosforgalom, ugyanakkor nem áll rendelkezésre egyéb köztéri vízvételi lehetőség.

A Fáber Kft.-be olvad a Hágó Kft.

Áttekintette az önkormányzat a tulajdonában és résztulajdonában álló gazdasági társaságok működését hatékonysági, gazdaságossági szempontból. Ez alapján döntött arról, hogy a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő, alapvetően takarítási, köztisztasági feladatokkal foglalkozó Hágó Kft. olvadjon be a parkolási és épületüzemeltetési tevékenységet végző, szintén kerületi kézben lévő Fáber Kft.-be.
Az Olimpia Kft.-ben lévő 7,46%-os arányú üzletrészét a kerület az államnak ajánlotta fel, tekintettel arra, hogy a cég által tulajdonolt ingatlan állam általi kisajátítását kezdeményezték. A kft. tulajdonában álló, hosszú évek óta üres Olimpia Hotel területére szükség lenne ahhoz, hogy elkészülhessen a fogaskerekű vasút normafai meghosszabbítása, valamint az Eötvös út új nyomvonala.
Egy hosszú, tizenhat évig tartó peres eljárás eredményeképpen OTP-részvényeket is birtokol a kerület, ezek értéke 2015. augusztus 31-én közel 700 millió forint volt. A képviselő-testületi előterjesztés értelmében az önkormányzatnak érdemes lesz megállapítania azt az értéket, amin már indokoltnak tartja a részvények eladását.

Tárgyalás a Testnevelési Egyetemmel

Pokorni Zoltán polgármester szólt arról, hogy kormánydöntés született a Testnevelési Egyetem fejlesztéséről, ami az intézmény jelenlegi helyszíne mellett a Sportkórház és a Csörsz utcai sporttelep területén valósulna meg. Hozzátette, az önkormányzat korábban Csillebércet javasolta a fejlesztés helyszínéül, ám az egyetem maradni akart.
A Csörsz utcai sporttelep tervezett beépítése ellen tiltakozó lakók képviseletében a testületi ülésen felszólalt Salzmann Edmond. Mint elmondta, azért ellenzik a beépítést, mert a zöld terület elvonásával romlana a levegő minősége, emellett elveszne a kilátás, s emiatt csökkenne az ottani lakások forgalmi értéke.
A polgármester elmondta, hogy az önkormányzat túlzónak tartja a Csörsz utcai beépítési terveket, ezért felkérte Kovács Lajos alpolgármestert, kezdeményezzen egyeztetéseket az egyetem vezetőivel, a tervezőkkel és a lakók képviselőivel, hogy a környéken élők szempontjait érvényesíteni lehessen.

d.