Parkolási engedélyek kiadása

Tisztelt Ügyfelünk! A parkolási engedélyek kiadásának feltételeit a Budapest Fővárosi Közgyűlés és a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat rendeletei határozzák meg. A rendeletek és mellékleteik honlapunkon elérhetők.

A lakossági engedélyek kiadásának legfontosabb szabályai:

 

Lakossági várakozási hozzájárulás kérelemre annak adható, akinek:

 • állandó lakóhelye a várakozási övezet területén van,
 • az általa megjelölt
  1. egy darab személygépkocsira, melynek a kérelmező az üzemben tartója,
  2. a munkáltatótól kizárólagos használatba kapott egy darab, a munkáltató által üzemben tartott, vagy lízingelt személygépkocsira, ha az a) pontban megjelölt gépjárműre lakossági várakozási hozzájárulással nem rendelkezik.

 

A kiadás feltételei:

 • 2000 Ft költségtérítés megfizetése,
 • érvényes lakcímkártya (személyi igazolvány) bemutatása,
 • érvényes forgalmi engedély bemutatása,
 • helyi adó, vagy más jogcímen az önkormányzattal szemben tartozás ne álljon fenn,
 • fővárosi parkolási társasággal szemben 30 napnál régebbi tartozása ne álljon fenn,
 • munkáltatótól kizárólagos használatba kapott gépjárműre kért engedély esetén az alábbiakra is szükség van:
  • igazolás a gépjármű kizárólagos használatáról (cégjegyzésre jogosult által aláírva),
  • igazolás a munkáltató székhelye szerint illetékes önkormányzattól, hogy a munkáltatónak gépjárműadó-tartozása nincs.

 

A minden gépkocsira megfizetendő 2000 Ft költségtérítés díján túl lakásonként az első személygépkocsira kiadott engedélynek nincs további költsége, a második gépkocsira igényelt engedély után azonban a környezeti besorolás alapján további éves várakozási díjat kell fizetni, amelynek mértéke a lakóhelyen fizetendő egyórai parkolási díj kettőszázötvenszerese.


Az EURO 3 környezetvédelmi besorolás 30 százalék, az EURO 4-es 50 százalék, az EURO 5-ös besorolás 70% kedvezményt biztosít. A teljesen elektromos üzemű járművek esetén a kedvezmény mértéke 100%.

Harmadik és további gépkocsikra várakozási hozzájárulás nem adható ki.

 

A 2016. évre szóló engedélyek kiadása 2016. január 4. és 29. között a Hegyvidéki Önkormányzat ügyfélszolgálatán történik.

Személyes ügyintézés során az engedély kizárólag személyesen, vagy meghatalmazott útján, aláírás ellenében vehető át.

 

A Hegyvidéki Önkormányzat újabb fejlesztésekkel segíti az egyszerűbb, gyorsabb, hatékonyabb ügyintézést. A fokozatosan bevezetésre kerülő új, elektronikus ügyintézési rendszer kiszűri a hibákat, minimalizálja a papíralapú kommunikációt, ami hozzájárul a környezettudatosabb működéshez is, valamint a szükséges nyomtatványok közvetlenül letölthetők.

Az ügyintézés regisztrációhoz kötött! Ezután Önnek elegendő egy alkalommal befáradnia a polgármesteri hivatalba, ahol elvégzik a szükséges azonosítást. A későbbiekben további ügyeket is tud majd online intézni.

 

Elsőként, 2016. január 1-jétől a kerületi állandó lakcímmel rendelkező természetes személyek – több autóval rendelkező ügyfelek esetében az első jármű – lakossági várakozási hozzájárulásának igénylése intézhető az internetes rendszeren keresztül.

 

Tájékoztatónk a legfontosabb tudnivalókat tartalmazza. Kérjük, hogy konkrét ügyben a részletek tisztázása érdekében keresse fel önkormányzatunkat személyesen, vagy kérje az ügyfélszolgálati munkatársak egyikét a 06-1-224-5900-es telefonszámon, valamint az elektronikus eljárást érintő kérdésekben e-mailben érdeklődhet az ugyfelszolgalat@hegyvidek.hu címen, az engedélyek kiadása feltételeinek kérdésében pedig az orosz.laszlo@hegyvidek.hu címen.