Emlektabla_Cserny_Jozsef_tiszteletere2

Emléktábla Cserny József tiszteletére

Egész estét betöltő személyiség volt – mondta egyik kollégája dr. Cserny Józsefről, akinek a tiszteletére emléktáblát avattak június végén a Maros utca 10-es számú ház falán. Cserny József (1939–2009) Diósgyőrben született, 1962-ben végzett a Magyar Iparművészeti Főiskola ipari formatervező szakán. Mesterei Kaesz Gyula, Borsos Miklós és Dózsa-Farkas András voltak.
A Zsennyei Műhelyt 1975-ben alapította meg, négy éven át annak szervező titkáraként is dolgozott. A Szimpozionok és Alkotótelepek Tanácsának elnöki tisztét töltötte be 1986 és 1990 között, évente szervezett regionális szimpoziontalálkozókat, Péter Ágnessel szerkesztette a Symposion című folyóiratot. A Magyar Művészeti Akadémia tagja volt, számos rangos művészeti elismerés mellett 1993-ban Kossuth-díjat kapott.
A magyar ipari formatervezés vezető egyéniségeként fő területe a közúti és vízi járműtervezés volt, a rajzoktól a modell, a prototípus elkészítéséig maga készítette terveit. Oktatott a Magyar Iparművészeti Főiskolán és 1994-től a Soproni Egyetemen.
Schrammel Imre keramikus, a Hegyvidék díszpolgára így emlékezett rá az emléktábla-avatáson: „Cserny József rendkívül színes és szellemes egyéniség volt, össze tudta tartani a szakmabeli társaságot. Már főiskolai tanára, Dózsa-Farkas András szobrászművész is úgy tartotta, hogy a jövő az ipari formatervezésé, s Cserny József szinte romantikus hevülettel követte mestere elveit. Ennek az időszaknak a főáramában a képzőművészet állt, némileg lenézték a formatervezőket, mondván: ez is művészet? Ez a szemlélet mára teljesen megváltozott, és ebben nem kis szerepe volt Cserny szuggesztív egyéniségének, az általa is szervezett szimpoziummozgalomnak. Sajnos mire az ipari formatervezés egyenjogúsította magát a művészeti ágak között, a rendszerváltozás után a magyar ipar elindult lefelé, és a mérnöki tervek az íróasztalfiókban maradtak. Nagyon örülök, hogy az általam nagyra becsült Cserny József emlékét emléktábla őrzi annak a háznak a falán, ahol élt és dolgozott.”Emlektabla_Cserny_Jozsef_tiszteletere1A kis ünnepségen a Magyar Művészeti Akadémia képviseletében Fekete György elnök, míg a Hegyvidéki Önkormányzat nevében Praimajer Mária koszorúzta meg az emléktáblát. Az avatást követő fogadáson a Mozaikok Cserny József életéből című filmet tekintette meg a családtagokból, barátokból, kollégákból álló szépszámú közönség.
Cserny özvegye, Harsay Ilona iparművész férje emlékét is ápolja azzal, hogy egyik motorja a Symposion Társaságnak, bár mint mondta, a vezetői stafétabotot már örömmel átadta a fiatalabbaknak.

Balajthy Anna