Europai_egyuttmukodes_a_varosi_zoldovezetert

Európai együttműködés a városi zöldövezetekért

Urban Green Belts, azaz Városi zöldövezetek címmel, hét európai ország tizenöt városának és szakmai szervezetének részvételével, nemzetközi együttműködési program indult, amelynek a Hegyvidéki Önkormányzat a vezetője. A projekt célja, hogy a partnerek olyan innovatív módszereket dolgozzanak ki, amikkel a meglévő zöld területeket fenntartható módon, a helyi közösségek bevonásával lehet megőrizni, kezelni és fejleszteni.

Az Európai Unió által támogatott, három évig tartó együttműködés munkaindító megbeszélésén a MOM Kulturális Központban Pokorni Zoltán polgármester elmondta, hogy a Hegyvidék egy aránylag kis lélekszámú kerület a fővárosban, de sok itt a zöld terület, az erdő. „Ez nem az önkormányzat érdeme, hiszen így kaptuk örökségül, de próbálunk vigyázni rá” – tette hozzá. A polgármester szerint az Urban Green Belts projekt hozzájárulhat ahhoz, hogy a részt vevő európai városok eltanuljanak egymástól jó gyakorlatokat, különösen annak kapcsán, hogyan lehet bevonni a lakókat a zöld területek gondozásába, és tudatosítani mindnyájunkban: „az otthonunk nem ér véget a házunk kapujánál”.

Kovács Lajos alpolgármester, a Klímabarát Települések Szövetségének elnöke elmondta, hogy a XII. kerület első alkalommal vesz részt vezető partnerként egy nemzetközi pályázatban, amelynek előkészítését már két évvel ezelőtt elkezdte. „Akkor tekinthetjük eredményesnek a programot, ha a gyakorlatban is átültethetők lesznek a munkacsoportok által kidolgozott javaslatok” – fogalmazott az alpolgármester. Példaként említette, hogy az együttműködés tapasztalatai alapján lehetne fejleszteni az önkormányzat fakataszterét, valamint oly módon alakítani a Kerületi Építési Szabályzatot, hogy az még jobban elősegítse a zöld területek bővülését, valamint a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást.

d.

 

Az Urban Green Belts projekt

Fenntartható, partnerségen alapuló városi zöldterület-gazdálkodási rendszerek kialakítását lehetővé tevő innovatív módszerek kidolgozása az Urban Green Belts projekt célja. A Hegyvidéki Önkormányzat vezetésével megvalósuló programban Magyarország, Olaszország, Csehország, Ausztria, Szlovénia, Lengyelország, Horvátország városai, regionális önkormányzatai és tudásintézményei vesznek részt, összesen tíz partnerrel és öt együttműködő partnerrel – az utóbbiak közé tartozik hazánkból a fővárosi önkormányzat és a Klímabarát Települések Szövetsége. Az Európai Unió a Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program keretében, kétkörös pályázati rendszerben, 621 pályázat közül választott ki harmincötöt, ezek egyike az Urban Green Belts projekt. A hároméves program összköltségvetése 2,39 millió euró.