Zajlanak_az_utepitesek1

Zajlanak az útépítések

Továbbra is az útépítések és a kerületben élők érdekeit szolgáló forgalomtechnikai fejlesztések finanszírozására fordítja a kommunális adóból származó bevételt az önkormányzat. Arról, hogy melyik évben milyen munkákat végeztessen el, a civilekből álló Hegyvidéki Útfejlesztési Testület (HÚT) véleményét is kikéri, emellett a városfejlesztési iroda munkatársai rendszeresen tájékoztatják a tagokat a tervezett, a folyamatban lévő és a már megvalósult fejlesztésekről.
A szokásos tavaszi HÚT-ülésen Borsodi László, az iroda munkatársa elmondta, hogy az erre az évre ütemezett feladatok közül már befejeződött a Goldmark Károly utcát és a Határőr utat összekötő Alma lépcső felújítása, aminek során elsősorban a korábbi botlásveszély megszüntetésére törekedtek. Szintén elkészült az útpálya rekonstrukciója, valamint a járda térkövezése a Nárcisz utca Stromfeld Aurél és Orbánhegyi út közötti szakaszán.
Mintegy száz méteren nem volt megfelelő a járdaburkolat a Vilma utcában, ezért szükségessé vált a felújítása. Ez mostanra megtörtént, a Mátyás király és Béla király út közötti részen befejeződött a térkő lerakása, valamint a helyére került a murvapadka. Ugyanitt oszlopokat is kihelyeztek, hogy megakadályozzák a gépkocsik egyébként sem engedélyezett áthaladását. A Mátyás király úti járdát megemelték, ennek köszönhetően az út tervbe vett felújításakor ezt a munkafázist már nem kell elvégezni, ráadásul a csapadékvíz elvezetése is megoldódott.
A vártnál gyorsabban lezárult a mintegy 200 méter hosszú Csaba lépcső legfelső, Goldmark Károly utcáig tartó szakaszának teljes rekonstrukciója. Az építés idejére a gyalogosközlekedést ideiglenes falépcsővel oldotta meg a kivitelező.
Befejeződött az Irhás árokban zajló fejlesztés is. A statikus szakember által méretezett támfal építésére, lakossági bejelentések alapján, az I. kerület kötelezte a Hegyvidéki Önkormányzatot. Az építmény magasságát úgy határozták meg, hogy a teteje és a határoló ingatlan terepszintje között egy 6/4-es lejtésű rézsűt lehessen kialakítani. Ide a későbbiekben zöld növények kerülhetnek. Az elképzelések szerint a támfalépítést a jövőben is folytatják. Jelenleg is zajlik a Pethényi köz lépcsőjének felújítása a Városmajor utca és a Gaál József út között.
Ami a még hátralévő munkálatokat illeti, tervben van a Bürök utca veszélyes burkolati hullámainak megszüntetése, valamint az Agancs utca Golfpálya és Rege út közötti szakaszának átépítése. Az Istenhegyi lejtőtől a fogaskerekű megállójáig vezető lépcsős járda, valamint a Szepesi utcához csatlakozó lépcső, járda és korlát hibáinak javítása is várható.
A Korányi kórház megközelítését könnyítené meg a Budakeszi úttól induló Pihenő út járdájának és útpályájának felújítása. Ezzel kapcsolatban Borsodi László elmondta: mivel a kapu előtti részen található parkoló Natura 2000-es területen fekszik, így ott az önkormányzatnak nincs építési joga.
Szintén megvalósulhat a Mátyás király út Hollós és Csillagvölgyi út közötti szakaszának útpálya-rekonstrukciója. A vízművek ugyanis a Laura úttól kifelé július végén belekezd a vízcsövek cseréjébe, így az önkormányzat ennek függvényében elkezdheti a Hollós úttól a Laura útig tartó 300 méteres szakasz felújítását. Ezt követően a közműépítés ütemében lehet folytatni a munkát.
A lakossági igényeket figyelembe véve még ebben az évben kiépülhet a Maros utcát a Városmajor utcával összekötő akadálymentes járda, valamint megtörténhet a Mártonlak utca hiányzó járdaszakaszának pótlása és a meglévő járdaszakasz kiegészítése. Már rendelkezésre állnak a Kútvölgyi út–Kútvölgyi lejtő–Alsó Svábhegyi út csomópontban kialakítandó körforgalom engedélyeztetési tervei, ami azt jelenti, hogy a nyáron elkezdődhet az idei év legnagyobb útépítése. A munkálatokkal szeptemberig végez a kivitelező. Helyzetértékelés készül az Ada utca felújításához, ennek ismeretében határoznak majd arról, hogy ott milyen munkákat kell sürgősséggel elvégezni.
Borsodi László a tervezés alatt lévő munkákat is ismertette. Ilyen a Diós árok sebességcsillapítása újabb „fekvőrendőrök” telepítésével, a Patkó utca és környéke, valamint a Bartha utca TEMPO 30 övezetbe sorolása, továbbá a forgalmi rend felülvizsgálata a Hollósy Simon utcánál.
Zebra létesülhet a Zugligeti és a Zalai út találkozásánál – ezt a lakosság is kérte –, a Tornalja utca–Kempelen Farkas utcánál és a Tóth Lőrinc utcában, a Fekete István iskola előtt. Forgalomtechnikai terv készül a Somorjai utca egyirányúvá alakításához, végső döntés azonban csak lakossági fórumot követően születik.
A tájékoztatót követően a Hegyvidéki Útfejlesztési Testület jelen lévő tagjai osztották meg javaslataikat az önkormányzat illetékeseivel. A konkrét felvetésekre és észrevételekre Rimóczi János válaszolt, a városfejlesztési iroda vezetője hangsúlyozta, hogy az önkormányzat a fontossági sorrend figyelembevételével továbbra is elvégzi a szakmailag indokolt javításokat, fejlesztéseket.
Végezetül Szálka Miklós, a HÚT elnöke javaslatára a testület megvitatta a Déli pályaudvarral kapcsolatban az utóbbi hetekben a sajtóban olvasható híreket. Az útfejlesztési testület tagjai megegyeztek abban, hogy ha nem is feltétlenül a jelenlegi formájában, de a pályaudvarra mindenképpen szükség van, ezért nem támogatják annak megszüntetését.

(mm.)