Újabb bölcsődei bővítést tervez az önkormányzat

Az elmúlt években közel hatvan százalékkal növelte az önkormányzat a bölcsődei férőhelyek számát, ezáltal 2014-ben már kivétel nélkül minden jelentkezőt fel tudtak venni. Tavaly óta azonban növekvő arányú túljelentkezés tapasztalható, ezért a kerület mérlegeli a férőhelyek bővítésének lehetőségét.

Komoly erőfeszítéseket tett az önkormányzat a bölcsődei férőhelyek számának növelése érdekében a korábbi esztendőkben: a Krisztinavárosi Bölcsőde bővítése, a Zugligeti Bölcsődében új csoportszobák kialakítása, valamint a minisztériumi fenntartású Bíró utcai bölcsődével kötött együttműködési megállapodás egyaránt hozzájárult ahhoz, hogy öt év alatt 180-ról 303-ra nőtt a kerületi gyerekek számára biztosított összes férőhely száma. A kapacitások jelentős növelésével 2014-ben a szabad férőhelyek száma már meghaladta a jelentkezőkét, tavaly óta azonban ismét túljelentkezés tapasztalható, 2015-ben 17%-kal, az idén pedig már 52%-kal jelentkeztek többen a szabad férőhelyekre.
Azok a hegyvidéki szülők, akik ez év szeptemberétől járatnák bölcsődébe gyermeküket, április 11. és 15. között adhatták le felvételi kérelmüket a polgármesteri hivatal népjóléti irodájánál. Müller Csaba irodavezető lapunknak elmondta, hogy az idén kiugróan magas volt a jelentkezők száma: 277 felvételi kérelem érkezett 182 szabad férőhelyre. A megnövekedett igények alapján az önkormányzat mérlegeli a Svábhegyi Bölcsőde 48 férőhellyel történő bővítését.
A bölcsődék iránti növekvő érdeklődést nem indokolja a születések száma, ugyanakkor a kormány által bevezetett újabb családi támogatási formák közvetett módon élénkíthették a keresletet. Az úgynevezett gyed extra keretében, a gyes és a gyed folyósítása mellett, újra lehet munkát vállalni – 2014 óta a gyermek egyéves kora után, az idei évtől pedig már a gyermek hat hónapos kora után él ez a lehetőség –, ráadásul a munkaadók is újabb adókedvezményeket vehetnek igénybe a kismamák foglalkoztatásával, ami elősegíti, hogy az édesanyák hamarabb visszamehessenek dolgozni.
Az idei bölcsődei felvétel során érvényesített szempontok nem változtak az eddigiekhez képest. A gyermekvédelmi törvény alapján elsősorban azoknak a kerületi gyerekeknek kell megszervezni a bölcsődei ellátást, akiknek napközbeni ellátásáról szülei munkavégzésük, betegségük vagy egyéb ok miatt nem tudnak gondoskodni. A felvételi eljárásban kiemelten kell kezelni azokat, akiket egyedülálló ember, vagy szociálisan rászoruló szülő, gondozó nevel.

d.