Japan_osztondij_elso_egyetemi_diploma_megszerzesere

Japán ösztöndíj első egyetemi diploma megszerzésére

Az új tanévben már a Hegyvidéken, a Bürök utcában működik az 1993-ban Szolnokon megalakuló Humán Intézet Gimnázium művészeti iskola és kollégium. Az alapfokú négyéves képzés során a HUMAGI bármely évfolyamon fogad tanulókat, akár év közben is. Különlegesség, hogy egy osztályban mindössze 3–10 gyermek tanul.
Az iskola emelt szintű érettségire készít fel, kivéve matematikából. Az intézmények közti átjárhatóság biztosított, az eddig ott végző diákok 97%-a sikeres felvételi vizsgával került felsőoktatási intézményekbe. A 4,6 feletti tanulmányi eredményű tanulók térítésmentesen vehetik igénybe az iskola szolgáltatásait.
A tanítási módszerekről dr. Kovács Sándorné igazgatót kérdeztük: „Hét tantárgyat építünk egymásra – mondta. – Az alap a történelem, majd folytatjuk a korszak filozófiájával, ezt követi a művészettörténet, zenetörténet, irodalom, és hozzádolgozzuk a korabeli fizikát, kémiát. Korszakonként vizsgáznak a gyerekek a tanult anyagokból. Ha felmerül az igény, a diákok különbözeti vizsga nélkül át tudnak menni másik gimnáziumba, kivéve akkor, ha fizika, kémia vagy biológia tagozatra akarnak járni – bár eddig még nem érkezett ilyen kívánság.”
A HUMAGI részt vesz a Japán és Magyarország közötti kulturális együttműködésben, tanfolyamokkal segíti a MOMBUSHO ösztöndíjra (Magyarországon 1992 óta) pályázók japán nyelvi és matematikai felkészítését – hangzott el az iskolában tartott októberi előadáson. Az első egyetemi diploma megszerzését támogató ösztöndíj időtartama öt év, a japán nyelvi tanfolyammal együtt. Ha az alapképzés után valaki felvételt nyer magasabb szintű posztgraduális képzésre, az ösztöndíj időtartama pályázati úton meghosszabbítható.
Jelentkezési feltételek: érettségi bizonyítvány, 17–21 éves kor, erős angolnyelv-tudás, magyar állampolgárság, érdeklődés Japán és a japán kultúra iránt. A japánnyelv-tudás nem elvárás, de előny. A világ számos országában meghirdetett MOMBUSHO ösztöndíj odaítélése egységesen, a pályázók felvételi teljesítménye alapján történik.
Dr. Kovács Sándorné elmondta, hogy míg például 2001-ben kilenc magyar is sikeresen pályázott, az utóbbi években senki nem ütötte meg az elvárt szintet. Kiderült, ennek fő oka, hogy a jelentkezők rosszul teljesítenek az írásbeli matematikavizsgán, mivel a magyar középiskolai oktatásban időközben megváltoztak a matematikakövetelmények. A Japán Alapítvány honlapjáról letölthetők a korábbi vizsgafeladatok.

Balajthy Anna

 

A Humán Intézet Gimnázium felkészítő tanfolyamokat indít a japán ösztöndíjra pályázók részére november közepétől japán nyelvből és matematikából, kis csoportos vagy egyéni formában. További információk: dr. Kovács Sándorné, 06/20-587-2041.