Milyen_uzletek_legyenek_a_Boszormenyi_uton

Milyen üzletek legyenek a Böszörményi úton?

Újabb szakaszába lépett a Böszörményi út megújításának előkészítése: a kerület megbízásából felmérés készül a környékbeliek vásárlói szokásairól. A vizsgálatot végző szakemberek azt szeretnék megtudni, milyen jellegű üzletekre tartanak igényt az itt lakók, hiszen az utca működőképességéhez, élővé tételéhez nemcsak vonzó környezetre, hanem változatos kínálatot nyújtó, jó boltokra is szükség van. A „Hegyvidék főutcája” program koncepciójáról és a most zajló felmérésről Hapszné Tarcsafalvi Eszter kerületi főépítésszel beszélgettünk.

Régóta napirenden van már a Böszörményi út átalakításának terve, milyen lépések történtek eddig?

– A fővárosi közgyűlés két évvel ezelőtt döntött arról, hogy megújítja a Böszörményi utat. Az előkészítési munkák lebonyolításával a Budapesti Közlekedési Központot bízta meg, amelynek képviselői a múlt év végén a hegyvidéki polgármesteri hivatalban rendezett lakossági fórumon mutatták be az átépítés terveit. A főváros és a kerület célja egyaránt az, hogy egységes arculattal, gyalogosbarát, akadálymentes kialakítással, a villamospálya korszerűsítésével és az autóforgalom csillapításával, a terület zöld jellegének erősítésével újulhasson meg a „Hegyvidék főutcája”, ahová a kerületben élők szívesen jönnek sétálni, vásárolni, valamint a kulturális, közösségi helyszínek, mint a Kulturális Szalon, vagy a Királyhágó térnél hamarosan megnyíló Hegyvidék Galéria révén a szabad idejüket eltölteni. Szeretnénk, ha a fejlesztés „faltól falig” történne a Böszörményi úton, ezért felvettük a kapcsolatot az érintett társasházakkal annak érdekében, hogy a tulajdonukban lévő előkerteket is bevonhassuk a rekonstrukciós programba.

Szerkesztőségünkbe érkeztek kritikák az elképzelésekkel kapcsolatban, és más fórumokon is hangot adtak kételyeiknek néhányan az érintett területen lakók közül. Milyen eredményre jutottak az előkertes társasházakkal folytatott egyeztetések?

– A lakók jelentős részével sikerült megtalálni a közös hangot, az egyeztetések eredményeképpen több társasházzal is együttműködési megállapodást kötöttünk. Ezáltal megnyílt a lehetőség arra, hogy a Hollósy Simon utca és a Királyhágó tér közötti szakasz mindkét oldalán az előkerteket – amik továbbra is megmaradnak a társasházak tulajdonában – a jelenlegi fasor sávjába helyezzük át. Az így kialakítható széles gyalogossétány az épületek előtti területen az üzletek könnyebb, közvetlenebb megközelíthetőségét is biztosítani tudja majd. A Böszörményi út többi szakaszánál, ahol a társasházak nem járultak hozzá egységesen a tulajdonukban lévő előkertek áthelyezéséhez, természetesen nem változik a kertek pozíciója, ott a közterületek minőségét kívánjuk javítani. A lakók igénye alapján ugyanakkor dolgozunk egy olyan pályázati konstrukción, ami lehetővé tenné, hogy a társasházak kis önrész mellett, a kerület és a főváros támogatásával, felújíthassák utcai homlokzataikat, és ezzel együtt az előkertjeiket is megszépíthessék, igazodva az összehangoltan megújuló zöld területek látványához.

Az elmúlt napokban forgalomszámlálók bukkantak fel a Böszörményi úton. Kik ők, és mihez gyűjtenek adatokat?

– A lakók visszajelzései is rámutattak arra, hogy a boltok többsége jelenleg nem működik jól. Most érkeztünk el oda, hogy a környéken élők és a kereskedők körében felmérjük, milyen profilú üzletekre lenne leginkább szükség a Böszörményi úton. A Magyar Urbanisztikai Tudásközpont közreműködésével reprezentatív szociológiai felmérést készítünk a környékbeliek vásárlási szokásairól, kikérjük az itt élők véleményét a meglévő kiskereskedelmi hálózat működéséről és a szükségesnek ítélt fejlesztésekről. A kereskedők vásárlói szokásokkal, vevőkörrel kapcsolatos tapasztalatait szintén feltérképezzük, később pedig az eredmények értékelésére, megvitatására egyeztetési lehetőséget biztosítunk az üzlettulajdonosok és üzemeltetők, valamit helyi civil szervezetek részvételével. A kérdésben említett forgalomszámlálók szintén a kereskedelmi felmérésben vesznek részt: az utcahasználatot és a vásárlóforgalmat vizsgálják helyszíni megfigyeléssel. A vizsgálatok eredményeit a későbbiekben szeretnénk bemutatni a nyilvánosságnak.

Hogyan tudja befolyásolni a felmérés a Böszörményi út későbbi működését?

– Minél többen vesznek részt a felmérésben, és válaszolnak őszintén a kérdésekre, annál hitelesebb képet tudunk adni a vásárlói igényekről és ezzel együtt a szükséges fejlesztési irányokról. Az érintett társasházakkal folytatott korábbi egyeztetéseken többször is megfogalmazódott a lakóknak az a félelme, hogy a környék az átalakulás nyomán zajos „bulinegyeddé” válhat, ám ezt az önkormányzat is szeretné elkerülni. A most zajló vizsgálatok célja éppen az, hogy hozzájáruljunk a meglévő, de fejlesztésre szoruló kiskereskedelmi hálózat erősítéséhez, összhangban az itt élők és a kereskedők szempontjaival.

sz.

 

A Böszörményi út kereskedelmi hálózatával kapcsolatos véleményeket, igényeket a boszormenyi@hegyvidek.hu e-mail-címen jelezhetik az önkormányzatnak a civil szervezetek képviselői és a környéken lakók.