Népesség-összeírást végez a KSH

Mikrocenzust, azaz népesség-összeírást végez november 8-ig a Központi Statisztikai Hivatal. Ennek során több ponton is újít a KSH: a vizsgált minta a korábbinál jóval nagyobb, 10%-os lesz, és ez az első alkalom, hogy a kérdőívek kitöltése kizárólag elektronikusan történik. További újdonság, hogy a hagyományos személyi és lakáskérdőíveken túl kiegészítő kérdéssorok megválaszolására is kérik az adatszolgáltatókat. Az összeírás az ország 2148 településén mintegy 440 ezer címet érint. A mikrocenzust törvény rendeli el, a kiválasztott lakásokban lakók részvétele kötelező.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a november 8-ig tartó népesség-összeírásnak (mikrocenzusnak) köszönhetően adatokat nyer a népesség nagyságáról és összetételéről életkor, nem, családi állapot, iskolai végzettség, foglalkoztatottság, nemzetiség és sok más fontos demográfiai mutató alapján. Mindemellett részletes képet kaphatunk a háztartások és a családok főbb jellemzőiről és a lakásállomány főbb adatairól.

Az utóbbi években növekedtek a területi adatok iránti igények, így a népesség-összeírást a korábbinál jóval szélesebb körben, a lakosság mintegy 10%-án hajtja végre a KSH – minden tizedik háztartás érintett. A minta kiválasztásának legfontosabb szempontja az volt, hogy a mikrocenzus eredményei területi szinten is megbízható adatokkal szolgáljanak, így a felmérésben 2148 település, 440 ezer magánháztartás és 500 intézet vesz részt.

A mikrocenzusnak azért is van kiemelt jelentősége a társadalmi folyamatok nyomon követésében, mert részletesebb információk gyűjthetők olyan kérdésekben is, amikre a tízévenkénti népszámlálás nem ad lehetőséget. Ilyen kérdések az idei mikrocenzus alkalmával: a társadalom rétegződése, az egyes foglalkozások presztízse, véleményünk saját jóllétünkről, az egészségi problémából fakadó akadályozottság és a nemzetközi vándorlás. A személyi és lakáskérdőív biztosítja az összehasonlítást a legutóbbi népszámláláshoz képest.

A népesség-összeírások történetében ez az első alkalom, amikor az adatfelvétel kizárólag elektronikus úton történik majd. Október 9-ig van lehetőség az internetes válaszadásra (az ehhez szükséges kódot az érintettek számára kiküldött felkérőlevél tartalmazza), október 10-től pedig számlálóbiztosok keresik fel azokat, akik nem töltötték ki az online kérdőívet. A válaszokat a számlálóbiztosok laptopon és tableten rögzítik, a KSH rendszerébe pedig zárt csatornán keresztül kerülnek be a válaszok.

A mikrocenzus lakás- és személyi kérdőívének megválaszolását törvény írja elő azok számára, akik bekerültek a mintába. Ezeken túl minden kérdőívcsomag kiegészítő kérdőívet is tartalmaz. A kiegészítő kérdésekre a válaszadás önkéntes. Az öt kiegészítő kérdőívből minden háztartáshoz csak egyféle kérdéssor tartozik.

A népesség-összeírást végző számlálóbiztosok szakmai és kommunikációs szempontból egyaránt felkészültek, kiválasztásuk több fordulóban zajlott, többlépcsős képzésben vettek részt, majd vizsgát tettek. A KSH által megbízott összeírók sorszámozott azonosító kártyát kaptak, amely fényképes igazolvánnyal együtt érvényes.

A mikrocenzus során a KSH kiemelt figyelmet fordít az adatok védelmére. A kérdőíveken nem szerepel a válaszadó neve, a Központi Statisztikai Hivatal pedig biztosítja, hogy az adatfeldolgozást követően az adatok ne legyenek kapcsolatba hozhatók az azokat szolgáltató személyekkel. Az összegyűjtött adatok kizárólag statisztikai célra használhatók.

Az első eredmények várhatóan 2017 májusában érhetők el – a korábbi népszámlálásokhoz képest tehát jóval hamarabb juthatunk hozzá a társadalom aktuális állapotát tükröző információkhoz. Az eredmények első közlését több tematikus kiadvány is követi majd, a publikált eredményekhez pedig elsősorban a KSH weboldalán lehet hozzáférni.

További információk: http://www.ksh.hu/mikrocenzus2016


Óvakodjunk a trükkös csalóktól!

A trükkös lopások elkövetői kihasználhatják a lehetőséget, és számlálóbiztosnak kiadva magukat megkárosíthatnak másokat. A számlálóbiztosok személyét a KSH ingyenesen hívható 06-80-200-014-es zöldszámán lehet leellenőrizni. A lopás tényét legtöbbször csak később veszi észre a sértett, de előfordulhat, hogy azonnal észleli: ilyenkor célszerű gyorsan mások (szomszédok, járókelők) segítségét kérni. Az elkövetőkre jellemző, hogy küllemük ápolt, rendezett, modoruk megnyerő, határozott fellépésükkel beférkőznek az emberek bizalmába. Sokféle hihető, életszerű történetbe szövik bele megtévesztő és mindig haszonszerzésre irányuló mondandójukat. A mikrocenzus során a számlálóbiztosok nem kérhetik el a személyes okiratokat, ők viszont hitelt érdemlően, okmányaikkal tudják igazolni magukat. Ha valaki idegent enged be az otthonába, soha ne hagyja felügyelet nélkül! Baj esetén lehetőleg minél előbb értesítse a rendőrséget az ingyenesen hívható 107-es vagy a 112-es segélyhívó számokon. A XII. kerületi rendőrkapitányság telefonszáma: 457-5650.