Hasznos információk az október 2-i népszavazásról

- Akik nem XII. kerületi lakcímre vannak bejelentkezve, de a XII. kerületben szeretnének szavazni, vagy XII. kerületi lakcímmel rendelkeznek, de lakóhelyüktől távol szeretnének szavazni.
Azon magyarországi állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező választópolgárok, akik a népszavazás napján lakóhelyüktől távol tartózkodnak, átjelentkezési kérelmet nyújthatnak be a lakóhelyük szerinti helyi választási irodánál. A kérelem benyújtható személyesen a névjegyzéki csoportnál (Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal, 1126 Budapest, Böszörményi út 23–25., telefon: 224-5954), levélben vagy a

- Akik nem XII. kerületi lakcímre vannak bejelentkezve, de a XII. kerületben szeretnének szavazni, vagy XII. kerületi lakcímmel rendelkeznek, de lakóhelyüktől távol szeretnének szavazni.

Azon magyarországi állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező választópolgárok, akik a népszavazás napján lakóhelyüktől távol tartózkodnak, átjelentkezési kérelmet nyújthatnak be a lakóhelyük szerinti helyi választási irodánál. A kérelem benyújtható személyesen a névjegyzéki csoportnál (Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal, 1126 Budapest, Böszörményi út 23–25., telefon: 224-5954), levélben vagy a www.valasztas.hu honlapon keresztül, azonban a kérelemnek 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig feltétlenül meg kell érkeznie, egyébként az átjelentkezési kérelemnek nem lehet helyt adni. A szavazás helye az érintett választópolgároknak: 23. számú szavazókör, Németvölgyi Általános Iskola, 1126 Budapest, Németvölgyi út 46.

 

- Akik mozgóurna igénybevételével szeretnének szavazni.

Az a mozgásában egészségügyi állapota vagy fogva tartása miatt gátolt választópolgár, aki a szavazás napján a kijelölt szavazókört nem tudja felkeresni, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be. A kérelmet annál a helyi választási irodánál kell benyújtani, amelynek névjegyzékén a választópolgár szerepel. A szavazás napján is lehet mozgóurna iránti kérelmet benyújtani, de csak annak a szavazókörnek a szavazatszámláló bizottságához, amelyiknek a névjegyzékén a választópolgár szerepel.

Felhívjuk a mozgóurnával szavazni kívánó figyelmét, hogy a szavazatszámláló bizottság kizárólag az illetékességi területén végezhet mozgóurnázást, tehát ha a választás napján a lakóhelyétől eltérő szavazókör illetékességi területén tartózkodik, és oda szeretne mozgóurnát igényelni, akkor előtte átjelentkezési kérelmet kell benyújtania legkésőbb 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig.

A mozgóurna iránti kérelem benyújtható személyesen vagy – meghatalmazás birtokában – meghatalmazott útján (névjegyzéki csoport, Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal, 1126 Budapest, Böszörményi út 23–25.), levélben vagy a www.valasztas.hu honlapon keresztül. Amennyiben a kérelmet 2016. szeptember 30-án 16.00 óra után nyújtják be, akkor a szavazatszámláló bizottság a szavazás napján dönt a kérelem elbírálásáról. A mozgóurna-kérelmek benyújtásának végső határideje: 2016. október 2. 15.00 óra.

 

- Akadálymentes szavazókör igénybevétele.

Azon fogyatékossággal élő választópolgárok, akik akadálymentes szavazókörben tudnának személyesen szavazni, de a lakóhelyük szerinti szavazókör nem akadálymentes, kérelmezhetik, hogy őket a helyi választási iroda akadálymentes szavazókör névjegyzékébe vegye fel. A kérelem benyújtható személyesen, levélben a 21–22-es számú nyomtatványon vagy a www.valasztas.hu honlapon keresztül, azonban ezt már nem az aktuális szavazáshoz kacsolódó, hanem a központi névjegyzékhez tartozó kérelmeknél kell keresni.

Ahhoz, hogy az aktuális választáson ezzel a lehetőséggel élni lehessen, a kérelemnek 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig meg kell érkeznie a helyi választási irodához. Amennyiben a kérelemnek a helyi választási iroda helyt ad, és a szavazókör nem akadálymentes, a kérelmezőt átsorolják akadálymentes szavazókörbe.

Felhívjuk figyelmét, hogy a felkeresendő szavazókörre szóló értesítést postán küldjük meg a választópolgárok részére, tehát ha a kérelem az utolsó napokban érkezik meg a helyi választási irodához, annak érdelében, hogy értesüljön az így kijelölt szavazókörről, javasoljuk, hogy a kérelemben adjon meg e-mail-elérhetőséget, ebben az esetben oda is el tudjuk küldeni az értesítőt.

Felhívjuk figyelmüket, hogy minden kérelemtípus esetében fokozottan figyeljenek az adatok:

- személyi azonosító jel,

- név, születési név (akkor is fel kell tüntetni, ha megegyezik a viselt névvel, minden utónevet fel kell tüntetni),

- születési hely (azon településeknél, ahol kerület van, azt is pontosan tüntessék fel),

- anyja neve (minden utónevet fel kell tüntetni)

pontos megadására, mert a legkisebb pontatlanság is a kérelem elutasítását vonhatja maga után.

 

- Milyen okmányokkal lehet szavazni?

A szavazatszámláló bizottság ellenőrzi a szavazás céljából megjelent választópolgár személyazonosságát és személyi azonosítóját (régi nevén személyi számát) VAGY lakcímét . A személyazonosság igazolására szolgál a magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolvány, magyar hatóság által kiállított régi típusú, könyvecske formájú személyazonosító igazolvány (a kemény borítójú, népköztársasági címerrel és a puha borítójú, köztársasági címerrel), magyar hatóság által kiállított ideiglenes személyazonosító igazolvány, magyar hatóság által kiállított kártya formátumú vezetői engedély.

Lakcím igazolására szolgál a lakcímet igazoló hatósági igazolvány, a lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervény, a régi, könyvecske alakú személyazonosító igazolvány, amennyiben tartalmazza a lakcímet.
Személyi azonosító igazolására szolgál a személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (a lakcímigazolvány hátoldala), hatósági bizonyítvány, illetőleg igazolás a személyi azonosító jelről.

 

KERETES

Tisztelt Hegyvidéki Polgár! Amennyiben Ön a 7., 8., 17. vagy 28. számú szavazókörben szavaz, a Nemzeti Választási Iroda választási értesítőjén az Ön szavazókörének megjelölése: Hegyvidék Sportközpont, címe: XII., Kiss J. u. 31–33/a. Ez az épület a volt iskolaépület tornaterme, tehát a korábbi szavazásokhoz hasonlóan Ön továbbra is a megszokott helyen tud élni választójogával! Mivel több jelzést is kapott hivatalunk a korábban kiküldött értesítőn feltüntetett félreérthető helyszínmegnevezéssel kapcsolatban, ezért az alábbi tájékoztatást adjuk: a 7., 8., 17. és 28. számú szavazókörök szavazóhelyisége nem változott, így az értesítőkön szereplő szavazóhelyiség címe helyes, és a megváltozott elnevezés ellenére a megszokott helyen, a volt iskolaépület tornatermében tudnak szavazni az érintett szavazókörök választópolgárai!

honlapon keresztül, azonban a kérelemnek 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig feltétlenül meg kell érkeznie, egyébként az átjelentkezési kérelemnek nem lehet helyt adni. A szavazás helye az érintett választópolgároknak: 23. számú szavazókör, Németvölgyi Általános Iskola, 1126 Budapest, Németvölgyi út 46.

 

- Akik mozgóurna igénybevételével szeretnének szavazni.
Az a mozgásában egészségügyi állapota vagy fogva tartása miatt gátolt választópolgár, aki a szavazás napján a kijelölt szavazókört nem tudja felkeresni, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be. A kérelmet annál a helyi választási irodánál kell benyújtani, amelynek névjegyzékén a választópolgár szerepel. A szavazás napján is lehet mozgóurna iránti kérelmet benyújtani, de csak annak a szavazókörnek a szavazatszámláló bizottságához, amelyiknek a névjegyzékén a választópolgár szerepel.
Felhívjuk a mozgóurnával szavazni kívánó figyelmét, hogy a szavazatszámláló bizottság kizárólag az illetékességi területén végezhet mozgóurnázást, tehát ha a választás napján a lakóhelyétől eltérő szavazókör illetékességi területén tartózkodik, és oda szeretne mozgóurnát igényelni, akkor előtte átjelentkezési kérelmet kell benyújtania legkésőbb 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig.
A mozgóurna iránti kérelem benyújtható személyesen vagy – meghatalmazás birtokában – meghatalmazott útján (névjegyzéki csoport, Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal, 1126 Budapest, Böszörményi út 23–25.), levélben vagy a www.valasztas.hu honlapon keresztül. Amennyiben a kérelmet 2016. szeptember 30-án 16.00 óra után nyújtják be, akkor a szavazatszámláló bizottság a szavazás napján dönt a kérelem elbírálásáról. A mozgóurna-kérelmek benyújtásának végső határideje: 2016. október 2. 15.00 óra.

 

- Akadálymentes szavazókör igénybevétele.
Azon fogyatékossággal élő választópolgárok, akik akadálymentes szavazókörben tudnának személyesen szavazni, de a lakóhelyük szerinti szavazókör nem akadálymentes, kérelmezhetik, hogy őket a helyi választási iroda akadálymentes szavazókör névjegyzékébe vegye fel. A kérelem benyújtható személyesen, levélben a 21–22-es számú nyomtatványon vagy a www.valasztas.hu honlapon keresztül, azonban ezt már nem az aktuális szavazáshoz kacsolódó, hanem a központi névjegyzékhez tartozó kérelmeknél kell keresni.
Ahhoz, hogy az aktuális választáson ezzel a lehetőséggel élni lehessen, a kérelemnek 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig meg kell érkeznie a helyi választási irodához. Amennyiben a kérelemnek a helyi választási iroda helyt ad, és a szavazókör nem akadálymentes, a kérelmezőt átsorolják akadálymentes szavazókörbe.
Felhívjuk figyelmét, hogy a felkeresendő szavazókörre szóló értesítést postán küldjük meg a választópolgárok részére, tehát ha a kérelem az utolsó napokban érkezik meg a helyi választási irodához, annak érdelében, hogy értesüljön az így kijelölt szavazókörről, javasoljuk, hogy a kérelemben adjon meg e-mail-elérhetőséget, ebben az esetben oda is el tudjuk küldeni az értesítőt.
Felhívjuk figyelmüket, hogy minden kérelemtípus esetében fokozottan figyeljenek az adatok:

- személyi azonosító jel,

- név, születési név (akkor is fel kell tüntetni, ha megegyezik a viselt névvel, minden utónevet fel kell tüntetni),

- születési hely (azon településeknél, ahol kerület van, azt is pontosan tüntessék fel),

- anyja neve (minden utónevet fel kell tüntetni)

pontos megadására, mert a legkisebb pontatlanság is a kérelem elutasítását vonhatja maga után.

 

- Milyen okmányokkal lehet szavazni?
A szavazatszámláló bizottság ellenőrzi a szavazás céljából megjelent választópolgár személyazonosságát és személyi azonosítóját (régi nevén személyi számát) VAGY lakcímét . A személyazonosság igazolására szolgál a magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolvány, magyar hatóság által kiállított régi típusú, könyvecske formájú személyazonosító igazolvány (a kemény borítójú, népköztársasági címerrel és a puha borítójú, köztársasági címerrel), magyar hatóság által kiállított ideiglenes személyazonosító igazolvány, magyar hatóság által kiállított kártya formátumú vezetői engedély.
Lakcím igazolására
szolgál a lakcímet igazoló hatósági igazolvány, a lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervény, a régi, könyvecske alakú személyazonosító igazolvány, amennyiben tartalmazza a lakcímet.
Személyi azonosító igazolására szolgál a személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (a lakcímigazolvány hátoldala), hatósági bizonyítvány, illetőleg igazolás a személyi azonosító jelről.

 

Tisztelt Hegyvidéki Polgár! Amennyiben Ön a 7., 8., 17. vagy 28. számú szavazókörben szavaz, a Nemzeti Választási Iroda választási értesítőjén az Ön szavazókörének megjelölése: Hegyvidék Sportközpont, címe: XII., Kiss J. u. 31–33/a. Ez az épület a volt iskolaépület tornaterme, tehát a korábbi szavazásokhoz hasonlóan Ön továbbra is a megszokott helyen tud élni választójogával! Mivel több jelzést is kapott hivatalunk a korábban kiküldött értesítőn feltüntetett félreérthető helyszínmegnevezéssel kapcsolatban, ezért az alábbi tájékoztatást adjuk: a 7., 8., 17. és 28. számú szavazókörök szavazóhelyisége nem változott, így az értesítőkön szereplő szavazóhelyiség címe helyes, és a megváltozott elnevezés ellenére a megszokott helyen, a volt iskolaépület tornatermében tudnak szavazni az érintett szavazókörök választópolgárai!