Milliardos_tamogatas_a_Normafa-programra

Milliárdos támogatás a Normafa-programra

Jelentős összegű központi támogatást kap a Hegyvidéki Önkormányzat a Normafa-program megvalósítására – derült ki a képviselő-testület legutóbbi ülésén, amelyen a költségvetés módosítása mellett arról is döntés született, hogy a kerület csatlakozzon a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez.

„Az előttünk álló három évben összesen 5 milliárd 712 millió forinttal támogatja a kormány a Normafa-program megvalósulását” – mondta el Pokorni Zoltán polgármester az önkormányzat költségvetésének módosítása kapcsán a szeptemberi önkormányzati képviselő-testületi ülésen. Hozzátette, hogy eddig évente 620 millió forintot kaptak a kormánytól a Normafa rehabilitációjához, de elérkeztek egy olyan fázishoz, amikor egyszerre nagyobb összeg biztosítására van szükség.
Még ebben az esztendőben 950 millió forintot ad az állam az Eötvös út új nyomvonalának kialakításához szükséges telkek megváltására, valamint az egykori Fácán vendéglő helyén kialakítandó természetvédelmi oktatóközpont tervezési munkáira. Jövőre 980 millió forint érkezik a központi költségvetésből az Eötvös út új szakaszának megvalósítására, továbbá a Konkoly-Thege Miklós út felső, zsákutcává váló részén egy parkoló kiépítésére, amelynek a megnyitása módot ad majd arra, hogy a hegygerincen lévő parkolót a buszfordulóval együtt megszüntessék.
A Fácán vendéglő átalakítására 2017-ben 950 millió forintot, míg a hajdani zugligeti lóvasút-végállomás épületének felújítására 622,3 millió forintot ad a kormány. A Fácános területén található Hild-villa rendbetételéhez szintén jelentős összegeket bocsát az önkormányzat rendelkezésére: jövőre 1,66 milliárdot, 2018-ban pedig 550 millió forintot.
A képviselők határozata alapján az idén ismét csatlakozik a XII. kerület az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Bursa Hungarica pályázathoz, amelynek célja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló egyetemi és főiskolai hallgatók, továbbá felsőoktatási intézménybe jelentkezni kívánó fiatalok támogatása. A testület arról is döntött, hogy a Belügyminisztériumtól kér rendkívüli segítséget az Irhás árok nyári zivatarok során tönkrement egyik szakasza rendbetételéhez, a 35 millió forintos helyreállításhoz 24,5 millió forint vis maior támogatást igényel a tárcától.
A Gesztenyés kertben található 1956-os emlékoszlopot a Barabás Villa kertjébe helyezik át, az oszlop helyén ugyanis szobrot avat az önkormányzat október 23-án, a forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából. A háziorvosi ügyelet körülményeinek javítását szem előtt tartva született az a döntés, hogy a kerület ingyenesen vegye át az államtól a Városmajor utca 33. szám alatt található egykori pszichiátriai gondozó helyiségeinek használati jogát – a felújítást követően oda lehetne költöztetni a helyszűkével küszködő Beethoven utcai ügyeletet.
A testület határozott arról, hogy az önkormányzat csatlakozzon a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez (Covenant of Mayors for Climate & Energy). Az európai mozgalom célja az emberi tevékenység miatt felgyorsuló éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásainak megfékezése, lassítása. Ennek érdekében a szövetséghez tartozó települések vállalják, hogy 2030-ra 40%-kal csökkentik az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását.
A kerület régóta kiemelt figyelmet fordít a kibocsátáscsökkentésre (példaként említhetők az elmúlt években lezajlott energetikai fejlesztések, a megújuló energiaforrások hasznosítása, az elektromosjármű-üzemeltetés vagy a lakossági komposztálási program támogatása), de a szövetséghez való csatlakozás további teendőkkel jár. Mindenekelőtt el kell készíteni az alapkibocsátásokra vonatkozó jegyzéket, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázat- és sebezhetőségi elemzést. Ezt követően kell kidolgozni a cselekvési tervet, aminek alapján kétévente vizsgálják, milyen eredményeket sikerült elérni a kitűzött célok elérése érdekében.

z.

 

A Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetsége

A Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetsége helyi és regionális önkormányzatok ezreit egyesíti, amelyek önként vállalják, hogy területükön megvalósítják az EU klímával és energiával kapcsolatos célkitűzéseit, mindenekelőtt a kibocsátáscsökkentést, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, valamint a biztonságos és fenntartható energiagazdálkodást. A szövetséghez eddig csatlakozó közel hétezer önkormányzat több mint kétszázmillió embert képvisel. Az uniós célkitűzéseket vállaló települések között a kis falvakat éppúgy megtalálhatjuk, mint a nagyvárosokat, például Londont és Párizst. Magyarországon jelenleg 48 település tartozik a szervezethez, a hivatalos hazai támogató pedig a Klímabarát Települések Szövetsége, aminek 2008 óta tagja a Hegyvidéki Önkormányzat.