valasztas

Az október 2-i népszavazással kapcsolatos tudnivalók

„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?” A népszavazás napja: 2016. október 2.

A fogyatékossággal élő választópolgárok választójoguk gyakorlásának segítése érdekében a helyi választási irodán nyomtatványon, személyesen, levélben, a www.valasztas.hu honlapon előterjesztett kérelemben kérhetik akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazását. Azt a választópolgárt, aki kérte, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson, és a lakcíme szerint kijelölt szavazóhelyiség nem akadálymentes, a helyi választási iroda akadálymentes szavazókör névjegyzékére teszi át. Amennyiben a korábbi választások alkalmával már a választópolgár kérte akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazását, és e kérelmének a helyi választási iroda helyt adott, és a központi névjegyzék ezt tartalmazza, újabb választás, szavazás kitűzésekor már nem kell a kérelmet megismételni.

 

Magyarországi lakcímmel rendelkező, külföldön tartózkodó választópolgárok

 

Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de a szavazás napján külföldön tartózkodik, a magyar nagykövetségeken vagy főkonzulátusokon szavazhat, ha a külképviseleti névjegyzéken szerepel. Aki a szavazás napján külföldön szeretne élni a választójogával, 2016. szeptember 24-én 16.00 óráig kérheti felvételét a külképviseleti névjegyzékbe a magyarországi lakóhelye szerinti helyi választási irodától. A kérelem ugyanezen időpontig módosítható, visszavonható. A külföldön szavazó, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok kizárólag a magyar nagykövetségeken vagy főkonzulátusokon szavazhatnak, levélben nem.
A Nemzeti Választási Iroda felveszi a levélben szavazók névjegyzékébe azt a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárt, aki a 2016. szeptember 17-én 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján szerepel a központi névjegyzékben. A Nemzeti Választási Iroda arra a (magyarországi vagy külföldi) címre küldi meg a szavazási levélcsomagot, amelyet a választópolgár a regisztrációs kérelemben megjelölt, illetőleg a választópolgár a szavazási levélcsomagot személyesen is átveheti az általa megjelölt országgyűlési egyéni választókerület székhely szerinti településén működő választási irodában, ennek hiányában pedig a miniszter által rendeletben kijelölt egyéb településen vagy egyéb külképviseleten 2016. szeptember 17-től 2016. szeptember 30-ig, munkanapokon, munkaidőben.
A szavazási levélcsomag feladható postán (Magyarországon bérmentesítés nélkül) úgy, hogy 2016. október 1-jén 24.00 óráig beérkezzen a Nemzeti Választási Irodához, illetőleg 2016. szeptember 17-től leadható bármelyik külképviseleten munkanapokon, munkaidőben vagy a szavazás ideje alatt, továbbá leadható bármelyik országgyűlési egyéni választókerületi választási irodában – így a hegyvidéki polgármesteri hivatal épületében is – 2016. október 2-án 6.00–19.00 óráig.
A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok regisztrációja, központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelme, illetőleg a levélben szavazók névjegyzékbe vételével kapcsolatos kérelme vonatkozásában további információ a Nemzeti Választási Irodánál (www.valasztas.hu) kérhető.
Névjegyzékkel kapcsolatos kérdésekben érdeklődhet továbbá a Hegyvidéki Önkormányzat 224-5954-es telefonszámán, valamint egyéb, a népszavazással kapcsolatos kérdésekben a Választási Információs Szolgálatnál a 224-5900-es telefonszámon, az 5920-as melléken és a valasztasiiroda@hegyvidek.hu e-mail-címen.