Unnepelt_a_Gennaro_Verolino_iskola

Ünnepelt a Gennaro Verolino iskola

A sajátos nevelési igényű gyerekekkel foglalkozó Gennaro Verolino Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium elődjét ötven éve, 1967. november 28-án alapította meg az akkori Fővárosi Tanács. A jeles évforduló alkalmából rendezett ünnepségen Ammerné Nagymihály Emília iskolaigazgató mindenekelőtt köszönetet mondott a fővárosnak, a fenntartó Közép-Budai Tankerületi Központnak és a Hegyvidéki Önkormányzatnak az évek során nyújtott szakmai, erkölcsi és anyagi támogatásért. Külön megemlítette Pokorni Zoltán szerepét, ahogy fogalmazott, a polgármestertől és a kerülettől mindig megkapták a kellő odafigyelést.
Az ünnepséget megnyitó Pokorni Zoltán tanulságos történettel kezdte beszédét. Móron járt 1999 táján, és ellátogatott egy sérült gyerekekkel foglalkozó iskolába. Megdöbbentő körülmények fogadták, az intézmény ugyanis egy eredetileg barakknak, raktárnak szánt épületben működött. Keskenyek voltak a folyosók, szűkek a termek, a padok és a katedra is alig fértek el. Oda kellett járniuk naponta a gyerekeknek és szüleiknek, akik joggal érezhették úgy, hogy a „hátsó udvarba” száműzték őket. Ma már egy új intézmény áll ott, azonban ez a megrázó élmény jól mutatja, honnan indultak a speciális iskolák.
Azóta jelentősen javult a helyzet, ami azért is lényeges, mert egyre nagyobb szükség van a munkájukra. Ezért próbál meg mindenben segíteni az önkormányzat, hogy a hegyvidéki intézmény sose kerüljön abba a bizonyos hátsó udvarba. Szerencsére erről szó sincs, hiszen a főváros és az állam is kellőképpen támogatja az iskolát, ahol kiváló körülmények várják a gyerekeket – hangsúlyozta Pokorni Zoltán, aki szerint az oktatási rendszer átalakításának is szerepe van abban, hogy szépen fejlődik a Hegyhát úti intézmény.
Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ szakmai elnökhelyettese elmondta, hogy komoly fejlődés tapasztalható a speciális iskoláknál, az utóbbi években jelentősen nőtt a szakemberek száma. Több mint háromszáz fejlesztőpedagógus, pszichológus került a többségi iskolákhoz, ami előfeltétele a gyerekek integrálásának. A tanulók érdekeit szem előtt tartva a Hegyvidéki Önkormányzat hagyományosan kiemelt figyelmet fordít az oktatás színvonalának fejlesztésére. A Gennaro Verolino az egyik követendő példa, s a cél az, hogy az országban mindenhol hasonló színvonalú helyek várják a speciális oktatásra szoruló diákokat – emelte ki az elnökhelyettes.
Báthory Zsuzsanna nyugalmazott fővárosi gyógypedagógiai szakreferens arról beszélt, hogy a Hegyhát úti létesítmény nemcsak az épület minősége, hanem szakmai eredményei miatt is mintául szolgál a szakterületen dolgozók számára. Katona Gáborné intézményvezető-helyettes az iskola mindennapi életébe adott bepillantást, majd az ünnepség zárásaként az igazgatónő elevenítette fel az intézmény történetének legfontosabb állomásait.
Az iskolaépület 1937 és 1943 között eredetileg nyaralónak épült, a második világháborút követően ötven neurotikus gyermek kapott benne elhelyezést. Több funkcióváltás után 1967-ben először hivatalosan is nevelőotthon, majd gyógypedagógiai nevelőotthon lett. A rendszerváltást követően felújították és kibővítették, 2010. szeptember 3-án pedig felvette Gennaro Verolino püspök, apostoli nuncius nevét, aki a második világháború idején segítőivel több mint 3000 üldözött életét mentette meg.
A 2010–2011-es tanévtől az általános iskolai oktatás helyét az enyhén értelmi fogyatékos tanulók speciális szakiskolai oktatása váltotta fel. Két évvel később ismét elindult az általános iskolai képzés, amibe az autizmussal élő értelmi fogyatékos tanulók is bekapcsolódtak.
Megújultak a kollégiumi lakások, új osztálytermeket, fejlesztőszobákat, multimédiatermet alakítottak ki. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók speciális szakiskolai képzését később felváltotta a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók készségfejlesztő szakiskolai képzése. Az intézményt 2013. január 1-jéig működtette, 2017. január 1-jéig pedig üzemeltette a fővárosi önkormányzat, míg 2017 januárjától a Közép-Budai Tankerületi Központ a fenntartója.
A Hegyvidéki Önkormányzat és a MOL Multipont program pályázatán 2016-ban elnyert kétmillió forintból fejlesztőeszközöket kapott a Gennaro Verolino. Az iskola szervezi meg minden évben a Gyógypedagógiai Intézmények Fővárosi Kulturális Fesztiválját, amely rendkívül sikeres, az idén harminchárom intézmény vendégeskedett a Hegyvidéken.

M.