Idegenforgalmi adó

Tisztelt Hegyvidéki Polgár! Tisztelt Ingatlantulajdonos! Az internetes szállásfoglaló portálokon (airbnb.hu, booking.com, szallas.hu) keresztül történő rövid távú lakáskiadás kerületünkben is egyre népszerűbbé vált. Azzal azonban nincs tisztában minden szállásadó és házigazda, hogy e tevékenység után is idegenforgalmi adót kell fizetni.

Az idegenforgalmi adó alanya az a magánszemély, aki nem állandó lakosként legalább egy vendégéjszakát eltölt az önkormányzat illetékességi területén. Az adó alapját a megkezdett vendégéjszakára eső szállásdíj (a szálláshely általános forgalmi adóval csökkentett ára a kötelező reggeli és egyéb szolgáltatások nélkül), ennek hiányában a szállásért bármilyen jogcímen (pl. üdülőhasználati jog) fizetendő ellenérték (pl. üzemeltetési költség) képezi. Az adó mértéke a szállásdíj 4%-a.

Az idegenforgalmi adót a szállásadónak kell beszednie vendégétől. A beszedett adóról a tárgyhót követő hónap 15. napjáig bevallást kell kitöltenie, a befizetést pedig a 12001008-01259699-00100000 számlaszámú, idegenforgalmi adó beszedésére szolgáló számlára kell teljesítenie.
Az airbnb.hu internetes szállásfoglaló oldal adatai alapján a kerületben több száz lakástulajdonos adja ki rövid távra az ingatlanját. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kérésére az ír adóhatóság megküldte a szállásadók adatait, önkormányzati adóhatóságunk pedig belföldi jogsegély keretében megkereste a NAV-ot ezen adatok rendelkezésünkre bocsátása érdekében.
A NAV-tól megkapott adatokat összevetjük a nyilvántartásunkkal. A nem adózók esetében mulasztási bírság, adóbírság és késedelmi pótlék felszámolására is sor kerülhet, így az elmulasztott fizetési kötelezettség akár több mint a másfélszeresére is emelkedhet. Ezért felhívjuk a rövid távú szálláskiadással foglalkozó ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy amennyiben még nem tettek eleget idegenforgalmiadó-fizetési kötelezettségüknek, azt haladéktalanul pótolják.
Az ehhez szükséges tájékoztatást, valamint nyomtatványt honlapunkon (hegyvidek.hu) találhatják, valamint az adóigazgatási iroda e-mail-címén (adoiroda@hegyvidek.hu) is kérhetik.

Hegyvidéki Önkormányzat