Támogatás időskorúaknak

A Hegyvidéki Önkormányzat az idén márciusban is 12 000 forint összegű támogatással kíván segítséget nyújtani a rászoruló időskorú hegyvidéki polgároknak.
Az önkormányzat rendelete értelmében a támogatás automatikusan, tehát külön igénylés nélkül jár mindazoknak a február 28-ig 65. életévüket betöltő embereknek, akik 2016. szeptember 1-je és 2017. február 28-a között rendkívüli települési támogatásban részesültek. (Rendkívüli települési támogatások: esetenkénti támogatás, krízistámogatás, temetési támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás.)
Aki ilyen támogatásban nem részesült, ugyanakkor családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 88 100 forintot, illetve ha egyedül él, a 100 400 forintot, és február 28-ig betölti a 65. életévét, kérelemre kaphat támogatást. Az időskorúak eseti támogatásához február 28-ig nyújtható be kérelem a polgármesteri hivatal népjóléti irodájához.
A kérelem-formanyomtatvány átvehető a népjóléti irodán és az ügyfélszolgálaton, valamint letölthető a www.hegyvidek.hu honlapról. A kitöltött kérelem mellé a jövedelmi viszonyokat igazoló dokumentumokat is csatolni kell.