Korszeru_es_gyakorlatias_kornyezetvedelmi_program_keszult

Korszerű és gyakorlatias környezetvédelmi program készült

Jóváhagyta az önkormányzat a XII. kerület környezetvédelmi programját, ami kiemelt figyelmet fordít a felelős zöldterület-gazdálkodásra, valamint a környezettudatos szemléletformálásra. A Hegyvidéki Szakrendelő tervezési feladatainak támogatásáról és egy közösségépítő pályázat meghirdetéséről is döntött legutóbbi ülésén a képviselő-testület.

„Modern, mai felfogásban közelít a környezetvédelem kérdéseihez, és a Hegyvidék természeti értékeit ugyanúgy szem előtt tartja, mint az itt élők érdekeit” – mutatta be az önkormányzat új, 2022-ig szóló környezetvédelmi programját a júniusi képviselő-testületi ülésen az előterjesztő, Kovács Lajos alpolgármester. Hozzátette: a dokumentum nemcsak az elméletről szól, hanem olyan „útjelző”, amiben a feladatok, akciótervek valós igényeket szolgálnak ki, továbbá könnyen átültethetők a gyakorlatba.
A programról – amelynek prioritásai közé tartozik a felelős zöldterület-gazdálkodás és -kezelés, valamint a környezettudatos szemléletformálás – elismerően nyilatkoztak a felszólaló képviselők. Tüttő Kata (MSZP) azt javasolta, hogy a szelektív hulladékgyűjtés kapcsán – bár a rendszer működtetése a főváros feladata – a kerület vállaljon nagyobb szerepet a szemléletformálásban, annak érdekében, hogy megfelelő módon történjék a hulladékok különválogatása, ezáltal tovább javuljon az újrahasznosításuk aránya. Gidófalvy Dénes (Fidesz–KDNP) az iránt érdeklődött, nem lehetne-e a források vizét parkok öntözéséhez használni, míg Komáromi Zoltán (Együtt) az elektromos autók töltési lehetőségeinek bővítésével kapcsolatban tett fel kérdést.
Mint Kovács Lajos alpolgármester elmondta, támogatja, hogy az önkormányzat a fővárossal együttműködve segítse a szelektív hulladékgyűjtéssel összefüggő ismeretek terjesztését. Készül a Hegyvidék forrástérképe, amelynek alapján a későbbiekben a felszín alatti vizek hasznosításának kérdésével is lehet foglalkozni. Az elektromos autózásról szólva Pokorni Zoltán polgármester kiemelte: az önkormányzat keresi a nyilvános töltőhálózat bővítésének lehetőségeit, ám szabályozási eszközökkel szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy minél többen tudják otthon tölteni akkumulátoros járműveiket.
Az idei költségvetés bevételi-kiadási főösszege 301 millió forinttal növekszik. Ötvenmillió forint lett elkülönítve a Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömbjében kialakítandó Hegyvidéki Szakrendelő tervezési eljárásának meggyorsítása és a tervezési folyamatban való aktív önkormányzati közreműködés érdekében – mondta a büdzsé módosulása kapcsán Pokorni Zoltán.Korszeru_es_gyakorlatias_kornyezetvedelmi_program_keszult2Tízmillió forint keretösszeggel pályázatot hirdet az önkormányzat civil szervezetek közösségfejlesztő programjainak támogatására. A képviselő-testület által elfogadott kiírás szerint azok a XII. kerületben aktív egyesületek, alapítványok és civil társaságok, továbbá intézmények és magánszemélyek igényelhetnek anyagi segítséget, amelyek és akik helyi lakosok számára nyitott közösségi rendezvényeket, programokat szerveznek. Egy jelentkező minimum 50 ezer, maximum 1 millió forintot igényelhet. A pályázatok beadási határideje 2017. szeptember 30.
A képviselők jóváhagyták a helyi esélyegyenlőségi program megvalósulásáról szóló beszámolót, továbbá hozzájárulásukat adták ahhoz, hogy az önkormányzat ellátási szerződést kössön az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Közép-magyarországi Regionális Közhasznú Egyesületével. A szervezet munkatársai három fogyatékossággal élő fiatalnak és családjaiknak nyújtanak segítséget azzal, hogy egyes napokon vállalják az iskolába és a hazaszállítás feladatát.
Az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól szóló rendelet módosításával az önkormányzat lehetővé tette, hogy ezentúl vasárnap is lehessen házasságot kötni. Módosult a várakozási hozzájárulásokat szabályozó rendelet is, így a Normafa védett övezetébe – az ott megtartandó programokkal összefüggésben – eseti jelleggel csoportos behajtási-várakozási engedélyt is ki lehet adni.
A hatékony érdekképviseleti tevékenység hiánya miatt döntés született arról, hogy a XII. kerület lépjen ki a Magyar Önkormányzatok Szövetségéből. A Hegyvidéki Városfejlesztési Nonprofit Kft. jogutód nélküli megszüntetéséről is határoztak a képviselők: a végelszámolás elrendelésének oka, hogy az önkormányzat a céget eredetileg a városrehabilitációval összefüggő európai uniós pályázatokon való eredményes részvétel elősegítése érdekében alapította, ám a társaság létrehozásakor megfogalmazott célok már nem aktuálisak.
Kisebb hibajavítások történtek a kerületi építési szabályzatokban, valamint a testület elfogadta a Virányos út és a Szilágyi Erzsébet fasor közti területre vonatkozó építési szabályzatot. A Virányos út 9. és a 3–7. szám alatti telkeket érintően, a főváros rendezési szabályzatával összhangban, csökkentek a beépítési paraméterek.
Eredménytelenül zárult a Beethoven utca 1/a szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt korábbi pályázat, ezért azt módosított beépítési paraméterekkel újból eladásra hirdeti meg az önkormányzat. Az új feltételek szerint már az ott kialakítható épület földszintjén is lehetnek lakások, ezzel együtt viszont kisebb beépítésre lesz mód. Két nagyméretű, egyenként mintegy 3000 négyzetméteres telket értékesítenének a Svábhegyen. Az egyik ingatlan a Bükkös út 4. szám alatt, míg a másik a Béla király úton található, a 9534/7 helyrajzi számon.
Ellenzéki képviselők méltatlansági eljárás indítását kezdeményezték zárt ülés keretében, kihasználva azt a hibát, hogy Sikota Krisztina képviselő (Fidesz–KDNP) bt.-je felszámolásakor 700 ezer forint köztartozás halmozódott fel.
Sikota Krisztina – saját kérésére nyílt ülés keretében – elmondta a képviselő-testület előtt, hogy a tartozást rendezni kívánja, a cégbíróság határozata azonban érvénybe lépett, amely alapján öt évre eltiltották a cégvezetéstől, ezért lemondott a Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft. felügyelőbizottsági elnöki posztjáról.
Dr. Szabó Zsófia Zsuzsanna aljegyző arról tájékoztatta a testületet, hogy Sikota Krisztina magánszemélyként a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel, így a méltatlanság szabályai nem állnak fenn. Pokorni Zoltán polgármester úgy vélte: jelen esetben nem beszélhetünk a közbizalom megrendülésére alkalmas esetről, a bíróság nem mondta ki, hogy Sikota Krisztina nem áll helyt a tartozásért. Vágó István (DK), az összeférhetetlenségi és vagyonnyilatkozat-ellenőrző bizottság elnöke a testületi vita végén bejelentette: eláll a méltatlansági eljárás megindításától a képviselő asszonnyal szemben.
Emléktáblát avat az önkormányzat Romhányi József, az 1983-ban elhunyt író, költő, műfordító, humorista, forgatókönyvíró tiszteletére. A Mézga Géza, a Frédi és Béni, a Dr. Bubó, a Mekk mester című mesék bravúros nyelvi leleményeinek kiötlője a Mátyás király út 37. szám alatti épületben lakott, ennek falán kap majd helyet a tábla.

z.