Kiirtak_az_Otthon_megordegedni_palyazatot

Kiírták az „Otthon megöregedni” pályázatot

Az idősek lakásainak akadálymentesítését célzó „Otthon megöregedni” pályázat kiírásáról, az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet támogatásáról, valamint új építési szabályzatok elfogadásáról is döntött az önkormányzat képviselő-testülete legutóbbi ülésén.

Az idősek többsége ragaszkodik a megszokott életteréhez, sokan mégis arra kényszerülnek, hogy elhagyják otthonukat, mert már nem tudják biztonságosan használni. Számukra nyújthat megoldást a képviselő-testület által jóváhagyott, „Otthon megöregedni 2017.” című pályázat, amelynek keretében a 70 év feletti XII. kerületi lakók igényelhetik az önkormányzattól, hogy végezzenek el a lakásukban akadálymentesítési munkákat és olyan feladatokat, amik csökkentik a balesetveszélyt házon belül.
Kérni lehet a PVC-burkolat csúszásmentes járólapra történő cseréjét, zuhanyzó kiépítését a fürdőkád helyére, kapaszkodók felszerelését, küszöbök megszüntetését, ajtócserét, míg kertes házak esetében a járda javítását, kiépítését, a bejárati ajtóhoz vezető feljáró, korlát kialakítását. Azok az idősek, akik lakásuk akadálymentesítésére pályáznak, segélyhívó készülék térítésmentes kihelyezését is igényelhetik. (A pályázati feltételek a 2. oldalon olvashatók részletesen).
A Szent János Kórház után az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézetnek is támogatást szavaztak meg a képviselők, az egészségügyi intézmény 4,1 millió forintot kap négy betegőrző monitor beszerzéséhez. A segítség oka, hogy a működési támogatásra kiírt központi pályázaton a két XII. kerületi kórház csak a kért támogatások kisebb hányadához jutott hozzá, ezért az önkormányzat átvállalja néhány fontos beszerzés finanszírozását.
Új Kerületi Építési Szabályzatokat fogadott el a képviselő-testület öt kisebb területre. A Tállya utca melletti sportpályára a korábbi vegyes rendeltetés helyett kizárólag sport és sporthoz kapcsolódó kiegészítő (szolgáltató, vendéglátó) rendeltetést írtak elő, a Fodor utca korábbiakban kiszabályozott, de meg nem valósult szakaszának tervét pedig elvetették, ennek megfelelően módosították a szabályozási vonalakat. A Farkasréti temető Németvölgyi út menti szabályozási vonalát a főbejárat épületeihez igazították, úgy, hogy a járdák közterületre kerüljenek, míg a Szépkilátás utcában két ingatlant érintően a környékre jellemző építési övezeti paramétereket határoztak meg.
A Lauder iskola számára lehetővé tették, hogy tervezett fejlesztéseit – épülete bővítését, műfüves pályája lefedését, kertje rendezését – megvalósíthassa, ezzel együtt a telke északnyugati sarkában kijelöltek egy közel hatezer négyzetméteres részt, ahol meg kell tartani az értékes növényzetet. A Zsolna utca 4. szám alatt működő angol nyelvű iskola tervezett bővítése szintén lehetővé vált két ingatlan összevonásával, új övezeti besorolással.
Módosították a képviselők az építtetők parkolóhely-létesítési kötelezettségének ellenértékét szabályozó rendeletet. Míg lakásfunkciónál eddig egységesen 1,5 millió forint + áfa, egyéb funkció esetében 500 ezer forint + áfa volt a megváltás összege, mostantól ezt a díjat lakásoknál bruttó két-, három-, valamint ötmillió, egyéb funkciónál pedig egy-, másfél, valamint ötmillió forintban határozzák meg – annál magasabb az összeg, minél több parkolóhely-megváltás történik egyszerre. Mint Váczi János alpolgármester elmondta, az új díjkategóriák megállapításának az a célja, hogy az építtetők alakítsák ki a szükséges mennyiségű parkolóhelyet, ne érje meg ezt a kötelezettséget a megváltási díj megfizetésével teljesíteni.
Eddig az önkormányzat reklámrendelete szabályozta, mely reklámtevékenységhez nem adható ki közterület-használati hozzájárulás. A törvényi változások miatt azonban már egyéb jogszabályi feltételeknek is meg kell felelni, ehhez igazodva módosult az önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló rendelet.
Elfogadta a képviselő-testület a tavalyi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót. Szűtsné Kiss Zsuzsanna polgármesteri tanácsadó kiemelte: a 2016. évi gazdálkodás maradványa jelentős, 2,3 milliárd forint összegű, ami elsősorban abból származik, hogy december utolsó napjaiban érkeztek meg a Normafa rehabilitációjához kötődő állami támogatások, így ezek felhasználása áthúzódott az idei évre.
Jóváhagyta az önkormányzat a II. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság XII. kerületben végzett elmúlt évi munkájáról szóló beszámolót. Ebből kiderül, hogy 2016-ban 382 alkalommal riasztották a tűzoltókat a Hegyvidékre, ezek közül 206 műszaki mentés, 176 pedig tűzeset volt. Összesen harmincnégyen sérültek meg, öt haláleset történt, nyolc embert sikerült megmenteni. A Hegyvidéki Önkormányzat tavaly ötmillió forinttal támogatta a tűzoltó-parancsnokságot, ezt az összeget a laktanyaépület komfortosítására és jutalmazásokra fordították.
A nagy mennyiségű csapadék miatt balesetveszélyessé vált a Zugligeti út Szilassy út és Csermely út közötti szakaszán található támfal burkolata, ezért az önkormányzat vis maior támogatást igényel a Belügyminisztériumtól. A 41,3 millió forintot 17,7 millió forint önrésszel egészítené ki a kerület.
Emléktáblát kap dr. Kertai Pál országos tiszti főorvos, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat alapítója egykori lakóhelyén, a Csaba utca 16/b számú épületen, várhatóan ez év őszén. Amennyiben a fővárosi közgyűlés hozzájárul, a mártonhegyi Boldog Teréz anya tér elnevezése Szent Teréz anya térre változhat, a képviselő-testület ugyanis ezt kezdeményezte, miután tavaly szeptemberben szentté avatták Kalkuttai Teréz anyát.
A Lejtő út 28. szám alatti sporttelep hosszas pereskedés után a Hegyvidéki Önkormányzat birtokába került, amely a terület eredeti rendeltetésének megfelelően sportcélú hasznosítást tervez. Az ingatlant a képviselők hozzájárulásával az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. kapja bérbe, és a következő hónapokban kidolgozza a hasznosítás koncepcióját.
Hatályon kívül helyezte a képviselő-testület azt a tavalyi határozatát, amellyel értékesítésre jelölte ki a Sashegyi út és a Hegyalja út találkozásánál lévő, élelmiszer-kiskereskedelmi funkciójú ingatlant. Pokorni Zoltán polgármester elmondta, hogy az önkormányzat korábbi döntésével egy maximum 600 négyzetméteres üzlet lett volna megvalósítható, a környékbeliek azonban vitatják, szükség van-e a jelenleginél nagyobb élelmiszerboltra. Ezért, mielőtt újabb döntés születne az ingatlan sorsáról, az önkormányzat felkéri a Magyar Urbanisztikai Tudásközpontot, hogy egy alapos felmérést követően tegyen javaslatot arra, milyen módon lenne érdemes hasznosítani a területet.

sz.