Megalalkult_a_KESZ_hegyvideki_csoportja

Megalakult a KÉSZ hegyvidéki csoportja

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége evangelizációs egyesületként munkálkodik az ökomenikus keresztény értékek megőrzése és terjesztése érdekében, valamint feladatának tekinti, hogy megoldásokat kínáljon a legkülönbözőbb társadalmi problémákra. A hegyvidéki csoport megalakulása alkalmat adott az országos civil szervezet bemutatkozására is.

Aszódi Katalin, a Sztehlo Lili Kulturális Egyesület tagja és Osztie Zoltán atya, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) korábbi elnöke egy személyes találkozó alkalmával beszélgetett arról, hogy érdemes lenne a Hegyvidéken meg-, pontosabban újjáalakítani a szövetség helyi csoportját. Ezt követően kezdődtek meg az egyeztetések, amelyek mostanra értek be.
Minderről Lovas Pál, a Sztehlo Lili Kulturális Egyesület képviselője beszélt a KÉSZ hegyvidéki csoportjának alakuló ülésén. Napjainkban különösen fontos az összefogás, hiszen az európai nagypolitikában a kereszténység lassan űzött vaddá válik – fogalmazott. Ezért kell közösségeket alkotni, „hálót, szövetet létrehozni”, ami lehetőséget teremt a kapcsolattartásra, a keresztény hit megerősítésére.
Minden KÉSZ-csoport egyházközösség mellé szerveződik, ezt a hátországot biztosítja a Városmajori Jézus Szíve Plébániatemplom – mondta Lambert Zoltán plébános, aki szerint a világban sok helyütt üldözik a kereszténységet. „Ilyenkor nagy szükségünk van az imádságra, de nem várhatunk a csodára, nekünk is tennünk kell. A KÉSZ egyik fontos hivatása, hogy őrizze és terjessze az evangéliumi értékeket, Jézus örök érvényű tanításait” – fűzte hozzá.
A KÉSZ közhasznú szervezet, a hegyvidéki a hetvenedik csoportja, amely a többihez hasonlóan maga választja meg, milyen tevékenységet kíván folytatni. Az azonos gondolkodású embereket tömöríti, ami garancia arra, hogy baráti viszony alakuljon ki a tagok között – hangsúlyozta dr. Galgóczy Gábor, a KÉSZ társelnöke.
Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz – idézte az egységes Európa egyik alapító atyját, Robert Schumant a Keresztény Értelmiségiek Szövetségét irányító Makláry Ákos, aki szerint e gondolat mezsgyéjén kell megőriznünk a keresztény Magyarországot. Úgy véli, hogy az európai gondolkodás megváltozott: sokszor nem érti, vagy rosszul érti a kereszténységet. „A mi dolgunk, hogy rendet tegyünk a fejekben, mondjuk el mindenkinek, ki volt Jézus” – nyomatékosította a szervezet elnöke, kiemelve, hogy a vallás nem magán-, hanem közügy.
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége civil, ökomenikus evangelizációs szervezet, így bárki tagja lehet, aki meg van keresztelve. Nemcsak az értelmiségi rétegekhez óhajt szólni, hanem minden segíteni akaróhoz – mondta Makláry Ákos, arra utalva, hogy az alapító, Csanád Béla professzor szándékai szerint a KÉSZ huszonnyolc évvel ezelőtt a kereszténység és a magyarság újjáalakítása érdekében jött létre.
Az írásos és titkos szavazás során a hegyvidéki csoport dr. Aszódi Gábornét választotta meg elnökének. További információk a szövetségről: www.keesz.hu.

MM.