Vivago_DOMI_880x700

Segélyhívó-készülék kerületi idős embereknek

A Hegyvidéki Önkormányzat 2017. október 1-jétől segélyhívó-készülék üzemeltetési költségeihez nyújt támogatást azoknak a kerületben élő időseknek, akik betöltötték 70. életévüket, és családjukban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 150 000 Ft-ot. A készülék igénybevételének további feltétele, hogy a kérelmező személy hozzátartozója, egyéb ismerőse vállalja: riasztás esetén segítséget nyújt a kérelmezőnek.

Az önkormányzat a segélyhívó-készülékek kihelyezését biztosító Sonaris Kft.-vel kötött szolgáltatási szerződés alapján

  • Vivago Locate készülék bérleti- és diszpécserszolgáltatási díjához, valamint
  • Vivago Domi készülék diszpécserszolgáltatási díjához nyújt havonta 50%-os támogatást.

A támogatás összege mindkét esetben havonta 2845 Ft, amit az önkormányzat a Sonaris Kft. részére utal át. A fennmaradó 50%-os önrészt a kérelmező közvetlenül a Sonaris Kft. részére, külön szerződés alapján, negyedévente fizeti meg.
A segélyhívó-készülékek ütés- és vízállók, ezenkívül GPS helymeghatározóval ellátottak. Diszpécserszolgáltatás alatt a segélyhívó-készülékekről érkező riasztási információk fogadását, rendszerezését és meghatározott telefonszámokra történő továbbítását kell érteni.
A készülékről érkező jelzést a diszpécserközpont fogadja, ahonnan a megadott családtag automatikus értesítést kap. Az értesítés a jelzés típusától függően hanghívással, SMS-ben, e-mailben vagy a Vivago MOBILE mobiltelefon-alkalmazással érkezik a családtaghoz.
Értesítés esetén a Vivago MOBILE mobiltelefon-alkalmazásban megtekinthető a segélykérő tartózkodási helye, és a navigáció egyszerűen indítható hozzá mobiltelefonon. A riasztás nyomán felmerülő kivonulási és ellátási feladatokat a segélykérő családtagjai saját kompetenciakörükön belül szervezik meg és látják el.
A segélyhívó-készülék üzemeltetési költségeihez való önkormányzati támogatás iránti kérelem a polgármesteri hivatal népjóléti irodájához nyújtható be. A kérelem formanyomtatványa átvehető a népjóléti irodán és az ügyfélszolgálaton, valamint letölthető a www.hegyvidek.hu honlapról. A kitöltött kérelem mellé a jövedelmi viszonyokat igazoló dokumentumokat is csatolni kell. A kérelmet a polgármester bírálja el.