Bolgar_ovodapedagogusok

Bolgár óvodapedagógusok a Hegyvidéken

A XII. kerület 2011-ben csatlakozott a Bulgáriából elinduló Tengeri Akadémia 2020 programhoz. Az ebben részt vevő Duna-menti országok szakemberei megismerkedhetnek egymás oktatási rendszerével, gyakorlati tapasztalatokat szerezhetnek az óvoda- és iskolapedagógia területén.
„Hat évvel ezelőtt keresték meg a szervezők a Hegyvidéki Önkormányzatot, a kerület vezetése pedig örömmel mondott igent a lehetőségre” – szólt az előzményekről Gilicze Zoltán, a polgármesteri hivatal oktatási és közművelődési irodájának vezetője. 2012-ben hegyvidéki oktatási szakemberek tartottak előadást Bulgáriában, és azóta minden évben kétszer megismétlődik a találkozó: május végén magyarok utaznak egy kinti konferenciára, majd ősszel két csoportban a Hegyvidékre érkeznek bolgár pedagógusok, önkormányzati tisztviselők és minisztériumi szakemberek.
Ezúttal a KIMBI Óvoda és a Tamási Áron iskola fogadott egy hatvanfős küldöttséget, a vendégek mindkét helyen tanórákon vettek részt. Egy héttel később a második csoport tagjai a Sashegyi Arany János iskola nagy sikerű Öveges laborjában folyó oktatással és a Táltos Óvoda nevelési munkájával ismerkedtek meg.
„Azt tapasztaljuk, hogy az iskolai oktatás terén mindenképpen, de az óvodai nevelés tekintetében is előrébb jár a magyar oktatás, ezért hasznos tanácsokkal tudunk szolgálni a bolgár kollégáknak – mondta el lapunknak az irodavezető. – A kézműves- és komplex foglalkozások szervezése, az alkalmazott módszertani technikák, például, egyre inkább megjelennek az óvodáikban, valamint az életpályamodellt követve most indítottak egy hasonló programot. Újdonság számukra a Madárbarát és a Zöld Óvoda kezdeményezés, valamint a menzakártyarendszer, ezeket szívesen tanulmányozzák.”
A siker egyik mutatója, hogy egyre növekszik a küldöttségek létszáma. Hat esztendő leforgása alatt több mint 700 bolgár szakember járt a Hegyvidéken.
A Táltos Óvodában megtartott ismertetőn Szabó Mónika intézményvezető elmondta, hogy 250 gyermekük nevelése az óvoda pedagógiai programja alapján folyik, amely az egészséges életmódot és a mozgást helyezi előtérbe. Szakvizsgázott és más diplomával is rendelkező óvodapedagógusok foglalkoznak a gyerekekkel. Kiemelt szerepet kap a játék, a vers, a mese, az ének és a kézműveskedés.
Minden csoport napi 30 perc szervezett mozgáson vesz részt, emellett a kicsik a lehető legtöbb időt töltik a kertben, a szabad levegőn. Az óvodában odafigyelnek az egészséges étkezésre, kevés sót és cukrot kapnak a gyerekek, étrendjük nagyobb részét a zöldségek és a gyümölcsök teszik ki. Gilicze Zoltán mindehhez hozzáfűzte: a Hegyvidéki Önkormányzat az utóbbi években jelentős férőhelybővítéseket hajtott végre, hogy kövesse a születések számának örvendetes növekedését.

m.