fonagy_janos02

Az egyéni felelősségvállalás iránytűje lehet 1956 öröksége

Személyes felelősségünk, hogy hordozzuk és továbbadjuk 1956 örökségét, hogy a nemzeti helytállás ne csak a történelemkönyvek lapjain jelenjen meg, hanem ma is az egyéni döntés és felelősségvállalás iránytűje legyen – erről beszélt Fónagy János, a XII. kerület országgyűlési képviselője a Hegyvidéki Önkormányzat október 23-i megemlékezésén.

A MOM Kulturális Központban megtartott ünnepségen az idén is díjazták azokat a pedagógusokat, az oktatási és közművelődési intézmények dolgozóit, akik példamutató odaadással végzik munkájukat.
„Október huszonharmadika hatvanegy éve a magyar szabadság napja, és 1989 óta a szabadság ünnepe is” – mondta Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára, a XII. kerület országgyűlési képviselője a Hegyvidéki Önkormányzat idei megemlékezésén. A politikus ünnepi beszédében felidézte saját kamaszkori emlékeit a forradalom napjaiból: osztálytársait, akik néhány héttel később szüleikkel együtt eltűntek a világ forgatagában, valamint sporttársait, akikkel együtt állt a Margit hídon, a sorokból összefonódott tömeget nézve.
„A társadalmi erőt, a nemzeti összefogást az egyéni akaratok eggyé szilárdulása adta” – vélekedett az államtitkár. Szerinte fontos, hogy képesek legyünk meglátni a hősök alakjában a hús-vér embereket, mert csak így adózhatunk méltóképpen emléküknek, így válhatnak valódi példaképpé. Úgy látja, példaképként szükségünk van rájuk, hiszen ma is meg kell küzdenünk az igazságunkért, biztosnak kell lennünk abban, mit tartunk helyesnek vagy helytelennek, hol van helyünk lélekben és a tettekben. „1956. október huszonharmadikán is mindenki maga döntötte el, hol akar lenni, mit vállal saját maga, családja, hazája, nemzete szabadsága érdekében” – tette hozzá.
Fónagy János megemlékezett azokról a hegyvidéki hősökről, akik 1956 őszén a forradalmi bizottság tagjaiként változásokat követeltek, tüntettek a politikai foglyok szabadon bocsátásáért, a Vérmezőnél, a Déli pályaudvarnál, Buda terein és utcáin puskákkal harcoltak a tankok ellen. Mint mondta, hősök voltak az orvosok, ápolók, mentősök, a Böszörményi úti pékségben folyamatosan dolgozó pékek, a rendet fenntartók, a MOM üzemőrei és még sokan mások, akik a forradalom napjaiban is végezték a munkájukat, gondoskodtak az itt élők biztonságáról, ellátásáról.„Hősök voltak, akik az életüket adták Magyarország igazságáért, hősök voltak az ártatlanul kivégzettek, a börtönbe vetett svábhegyi nemzetőrök. Hősök voltak mindazok, akik feláldozták boldogságukat, egészségüket, személyes jövőjüket a nemzet jövőjéért” – fogalmazott a politikus. Személyes felelősségünknek nevezte, hogy hordozzuk és továbbadjuk 1956 örökségét, hogy „a nemzeti helytállás ne csak a történelemkönyvek lapjain jelenjen meg, hanem az egyéni döntés és felelősségvállalás iránytűjeként ma is irányadó legyen”.
Az államtitkár ünnepi gondolatai, továbbá a Kós Károly iskola kamarakórusának előadása, valamint a Jókai iskola diákjainak „A szabadság színei” című produkciója után Pokorni Zoltán polgármester és Fonti Krisztina alpolgármester hegyvidéki pedagógusoknak, oktatási és közművelődési intézmények dolgozóinak adott át díjakat az önkormányzat képviselő-testületének határozata alapján. Életmű Díjat kapott Hraschek Katalin, a Kós Károly iskola karnagya, ének-zene tanára, a felsős zenei tagozat irányítója, Pósch Mária, a Mackós Óvoda eddigi vezetője és Sóti István, a Virányos Általános Iskola testnevelő tanára, aki kirándulások, közösségi programok sokaságát szervezte pályafutása során.Az_egyeni_felelossegvallalas_iranytuje_lehet_1956_oroksege3Eötvös József-gyűrűt vehetett át Antalné Acsai Zita, a Jókai iskola tanítója, Balogh Erika, a Süni Óvodák tagintézmény-vezetője, továbbá Rácz Péter Istvánné (Pintér Ágnes) gyógytestnevelő, sí-, tenisz- és úszásoktató. Hegyvidék Ifjúságáért Díjban részesült Borosnyay Annamária, a Táltos Óvoda intézményvezető-helyettese, Henn Ildikó, a Városmajori Gimnázium magyar nyelv és irodalom tanára, Kissné Biró Zsuzsanna, a Mackós Óvoda pedagógusa és Lukács Sándorné, a Városmajori Óvoda vezetőhelyettese.
Hegyvidék Gyermekeiért Díjjal jutalmazták Szabó Károlyt, a Németvölgyi Általános Iskola karbantartóját, valamint Salik Emesét, a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria gazdasági ügyintézőjét, gyermekprogramjainak szervezőjét. A Hegyvidék Ifjú Pedagógusa Díjat adományozták Écsi Eszternek, a Hegyvidéki Mesevár Óvoda pedagógusának és Volf Annamáriának, a Városmajori Gimnázium matematika–informatika tanárának. Segítő Kéz Díjjal tüntették ki Pusztai Ramónát, a MOM Sport rendezvényigazgatóját és Taraczky Dániel építészt, a Városmajori Óvodák Csermely tagóvodájának fedett kerti teraszát tervező szülőt.Az_egyeni_felelossegvallalas_iranytuje_lehet_1956A nyugdíjas pedagógusok hosszú, fáradságos munkával eltöltött éveit díszoklevelekkel köszönte meg az önkormányzat. Arany oklevelet kapott az ötven évvel ezelőtt diplomázó Bakonyi Rudolfné Molnár Éva, Emődy-Csige Zsuzsánna, Molnár Bence, dr. Novák István és Reményi Tamásné Bakos Ilona, míg gyémánt oklevelet vehetett át a pedagógusi pályáját hatvan évvel ezelőtt megkezdő Balkovitzné Cynolter Magda, Gát Istvánné, Potencsik Gizella, Rieth Józsefné, Sófalvi Balázs és Vozár Józsefné. Vas oklevéllel ismerte el a kerület vezetősége a hatvanöt évvel ezelőtt diplomát szerző dr. Hermann Imréné és Szilágyi Józsefné pályafutását, Halász Ferencné pedig, aki hetven évvel ezelőtt végzett a cinkotai Állami Népiskolai Tanítóképző Intézetben, rubin oklevelet kapott.Az_egyeni_felelossegvallalas_iranytuje_lehet_1956_oroksege2A Hegyvidéki Önkormányzat október 23-i ünnepsége a Gesztenyés kertben, Szmrecsányi Boldizsár szobrászművész tavaly felavatott, „A szabadság szárnyaló madara” című szobránál ért véget. A forradalom és szabadságharc hőseinek emléke előtt koszorúkkal tisztelegtek az ’56-os szervezetek, a XII. kerületben működő pártok, nemzetiségi önkormányzatok, egyházak, oktatási és kulturális intézmények, a rendőrség, valamint a helyi civil közösségek és hagyományőrző társaságok képviselői. Az emlékműnél Fónagy János országgyűlési képviselő, míg az önkormányzat nevében Pokorni Zoltán polgármester és Fonti Krisztina alpolgármester is elhelyezték virágaikat.

z.