Hegyvideki_Onkormanyzat_logo

Pályázati felhívás civil szervezetek közösségfejlesztő programjainak támogatására

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat pályázatot hirdet a 128/2017. (VI. 29.) sz. képviselő-testületi határozatával elfogadott pályázati felhívás szerint civil szervezetek közösségfejlesztő programjainak támogatására.

Forrás: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosított.

Támogatási cél

Az önkormányzat Budapest XII. kerületében, a Hegyvidéken 2018. május 31-ig a kerületi lakosoknak megrendezendő nyitott, közösségfejlesztő rendezvények, programok támogatására hirdet pályázatot.

A pályázók köre

Pályázni lehet Budapest XII. kerületében aktivitást mutató civil szervezetek, valamint olyan szervezetek számára, amelyekben a tagok többsége a XII. kerületben él. A pályázaton indulhatnak a XII. kerületben tevékenykedő civil szervezetek – egyesületek, alapítványok (a közalapítvány kivételével), civil társaságok –, valamint intézmények és magánszemélyek. Olyan magánszemélyeknek nyújtható támogatás, akik vállalják, hogy a rendezvény megvalósítása érdekében legkésőbb a rendezvény időpontjáig egyesületté alakulnak.

A megpályázható összeg

Összesen bruttó 10 millió Ft a pályázati keret.
Egy pályázó minimum 50 ezer Ft, maximum 1 millió Ft pályázati támogatásban részesülhet.
A pályázati összeg felhasználható a támogatási szerződés aláírásának napjától 2018. május 31-ig megrendezendő közösségfejlesztő programok támogatására.

A pályázat benyújtásának módja

A pályázatot pályázati adatlapon, a pályázati felhívásban megjelölt mellékletekkel, Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat polgármesteréhez címezve, a polgármesteri hivatal oktatási és közművelődési irodájára kell benyújtani (1126 Budapest, Böszörményi út 23–25. fszt. 29. szoba).
A pályázati adatlap beszerezhető a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján (1126 Budapest, Böszörményi út 23–25.), valamint letölthető a Hegyvidéki Önkormányzat honlapjáról (www.hegyvidek.hu).

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 30.

A pályázat elbírálása

A benyújtott pályázatokat az oktatási és kulturális bizottság értékeli, és dönt a támogatás odaítéléséről a pályázat benyújtási határidejét követő 30 napon belül.
A pályázat eredményéről – a döntést követő 15 napon belül – a pályázók írásban értesítést kapnak. Amennyiben a pályázó támogatásban részesülhet, a döntéssel egyidejűleg tájékoztatást kap a támogatási szerződés megkötésének tervezett időpontjáról.

A pályázati támogatás igénybevétele

A támogatásban részesített szervezettel az önkormányzat támogatási szerződést köt.

A pályázati támogatás felhasználásának, elszámolásának rendje

A támogatás kifizetésére a támogatási szerződésben meghatározottak az irányadók.
A támogatott a támogatás felhasználásáról szakmai és pénzügyi beszámolót készít a támogatási szerződésben meghatározott határidőig. A beszámolót a polgármesteri hivatal oktatási és közművelődési irodájára kell benyújtani, amely a beszámolót a jogszabályi előírások alapján ellenőrzi. Az ellenőrzés eredményéről a támogatott írásban értesítést kap.

Pokorni Zoltán polgármester

(A pályázat részletes kiírása a www.hegyvidek.hu honlapon olvasható.)