Negyvenszazalekos_kibocsatascsokkentes_2030-ig

Negyvenszázalékos kibocsátáscsökkentés 2030-ig

Számos szakértő bevonásával két évig készült a XII. kerület éghajlatvédelmi akcióterve, amit a munkával megbízott csapat vezetője, Pálvölgyi Tamás egyetemi docens mutatott be a Hegyvidéki Önkormányzat decemberi képviselő-testületi ülésén. Elmondta, hogy amikor az önkormányzat 2016-ban csatlakozott a világszerte már több mint nyolcezer taggal működő Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez, vállalta, hogy stratégiát alkot az üvegházhatású gázok, elsősorban a szén-dioxid kibocsátásának legalább negyven százalékkal történő csökkentésére, 2030-as céldátummal.
Ez alapján dolgozták ki a Fenntartható Energia- és Klíma Akciótervet (Sustainable Energy-Climate Action Plan, SECAP), aminek részeként számba vették a kibocsátás forrásait és mértékét, elemezték kerületünk sérülékenységét az éghajlatváltozás várható következményei szempontjából, valamint terveket készítettek a célkitűzések eléréséhez és az eredmények nyomon követéséhez.
„Az elmúlt évek beruházásaival, programjaival elkötelezetten haladtunk a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésének útján, így ez az akcióterv nem az út kezdete, hanem egy mérföldkő” – fogalmazott Kovács Lajos alpolgármester. Hozzátette, hogy az önkormányzat eddig elsősorban a saját erőforrásaira koncentrált, mostantól viszont a kerület közel hatvanezer lakosának, továbbá az intézményeknek, épületüzemeltetőknek a bevonására is szükség lesz, ilyen széles körű együttműködésre pedig még nem volt példa.
Tüttő Kata képviselő (MSZP), az Európai Unió Régiók Bizottságának tagja, aki korábban a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez való csatlakozást kezdeményezte, arról beszélt, hogy az EU új, hétéves költségvetésében az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó feladatok finanszírozása kiemelt szerepet kap. Így jó esély van arra, hogy az akciótervben megfogalmazott célok megvalósításához uniós forrásokat is lehet majd használni.
A képviselő-testület jóváhagyta az önkormányzat ez évi költségvetésének módosítását, valamint a stabilitási törvény alapján azt a középtávú tervet, ami jelzi: a következő három évre nincs tervbe véve hitelfelvétel. Elfogadta a jövő évi költségvetést is, amelynek kapcsán Pokorni Zoltán polgármester kiemelte, hogy a munkatársak megtartása érdekében tovább emelkedik a köztisztviselői illetményalap, valamint jövőre már nemcsak az óvodai, hanem a bölcsődei dolgozók is illetménykiegészítésben részesülnek.
Kisebb pontosítások történtek az Észak-Hegyvidék és a Kútvölgy építési szabályzatában, míg a Gyógyfű utcára vonatkozó szabályozás úgy módosult, hogy az ott található fasor megtartható legyen. A hegyvidéki fák védelmében új rendelet készült, ami átláthatóan szabályozza a fakivágásokkal és fapótlásokkal kapcsolatos előírásokat, az egyes eljárásokat egységesen jegyzői hatáskörbe utalja, valamint szankcionálhatóvá teszi a fák csonkítását, rongálását.
Változik a szociális rendeletben a rászorultságtól függő ellátások jogosultsági összeghatára, 2019. január 1-jétől – a nyugdíjemelés mértékének figyelembevételével – 90 700 forintról 93 100 forintra emelkedik. Bővül a fokozottan rászorulónak minősülők köre azokkal a családokkal, amelyekben felnőttkorú fogyatékos él.
Az elmúlt évek áremelkedései és a táplálkozás-egészségügyi előírások változásai miatt a gyermekétkeztetés díjai (amik a bölcsődéknél 2013-ban, az iskolák, óvodák esetében pedig 2015-ben módosultak utoljára) január 1-jétől átlagosan 10%-kal növekednek, ez azonban nem érinti azokat, akik jelenleg is 100%-os kedvezményben részesülnek. A térítési díj fizetésére kötelezett, de alacsony jövedelmű családok számára az önkormányzat változatlanul lehetőséget biztosít arra, hogy a polgármestertől 50 vagy 90%-os díjmérséklést kérjenek.
Az idősek átmeneti ellátására biztosított hat férőhelyet további kettővel növeli a Boldog Gizella Alapítvány biatorbágyi gondozóháza az önkormányzattal kötött megállapodás alapján. A Magyar Máltai Szeretetszolgálattal együttműködve jövőre is folytatódik a hajléktalanok rehabilitációs programja, valamint a téli krízisidőszakban ismét kiemelt figyelmet fordítanak az utcán élőkre.
Helyi esélyegyenlőségi program elfogadásáról is döntött a képviselő-testület. A fő célcsoportot az idősek jelentik, tekintettel kiemelkedően magas arányukra, de a gyerekek, a nők, a fogyatékkal élők és a szociálisan rászorulók helyzetével, valamint a számukra nyújtandó lehetőségekkel is foglalkozik a 2019–2023-as időszakra szóló koncepció.

z.