Nemetul_mondtak_nemetul_szavaltak

Németül mondták, németül szavalták

Nemcsak világhírű írók és költők munkáiból, hanem a kevésbé közismert nemzetközi és magyarországi német irodalomból is válogattak az Országos Német Nemzetiségi Vers- és Prózamondó Verseny fővárosi döntőjében szereplő diákok. Ez utóbbi vonalat erősítette többek között két tamásis diák is: a tizedikes Garancsi Ábris a Sopron környékéről származó Franz Zellner Meine zwei Sprachen, míg a tizenegyedikes Törő Anna Nina a baranyai Erdősmárokban született Georg Fath Mein Vaterland című versét szavalta el.
A versenynek, a Fővárosi Német Önkormányzat felkérésére és segítségével, első alkalommal adott otthont a Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimnázium. Az iskolai, majd a kerületi fordulókból továbbjutó több mint száz általános és középiskolás versenyző szabadon választott műveket adott elő. Valamennyi évfolyam elindult, ami meglátszott a választott témák sokszínűségén. Ez egyszerre volt öröm és kihívás a szakértő zsűrinek, amelynek – bár közhely, de valóban igaz – nehéz dolga volt a végső sorrend kialakításakor, hiszen nemcsak az előadásmódot, a szöveghűséget, az intonációt, hanem a kiejtést és a nyelvhelyességet is értékelte.
Kategóriánként az első két helyezett juthatott tovább a regionális döntőbe. Ez két XII. kerületi diáknak, Garancsi Ábrisnak, valamint a Svábhegyi Jókai Mór Általános Iskola és Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulójának, az ötödikes Kobela Kyrának is sikerült.Nemetul_mondtak_nemetul_szavaltak2„A német versek és prózai művek ismerete nemcsak a nyelvgyakorláshoz, hanem a hagyományok és a kultúra megőrzéséhez is hozzájárul. A Tamási iskolában ezt a tudást a német irodalom és a nemzetiségi ismeretek tantárgy keretében sajátíthatják el a gyerekek” – mondta Meskó Gyula igazgatóhelyettes.
Karacs Zsuzsanna megbízott igazgató mindezt azzal egészítette ki, hogy a hegyvidéki német nemzetiségi iskolák tanulói más tanulmányi felhívásokra is rendszeresen jelentkeznek. Nemrégiben fejeződött be a német nyelvű matematikaverseny – ezen a tamásis Patyi Sámuel második helyezést ért el –, míg a veszprémi Lovassy László Gimnázium szervezésében jelenleg is zajlik az országos német nyelvű történelem tanulmányi verseny.

m.