Tamogatas_a_Tamasi_Aron_iskola_bovitesehez

Támogatás a Tamási Áron iskola bővítéséhez

A Tamási Áron iskola „A” épületének bővítéséhez nyújtandó támogatásról, valamint a Hegyvidék egyes területeire, köztük a Testnevelési Egyetem fejlesztési helyszíneire vonatkozó építési szabályzatok elfogadásáról is döntött az önkormányzat képviselő-testülete, amely két alkalommal is ülésezett februárban.

A Hegyvidéki Önkormányzat támogatást biztosít a Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimnázium „A” épületének emeletráépítéssel történő bővítéséhez – erről határozott a képviselő-testület február 15-i ülésén. Az anyagi hozzájárulás hátteréről Pokorni Zoltán polgármester elmondta, hogy az oktatási intézmény évek óta férőhelyhiánnyal küzd, ezért az önkormányzat – még azelőtt, hogy az állam az intézményi működtetés mellett az iskolaépületek vagyonkezelésének feladatát is átvette – a bővítés mellett döntött.
Bár 2017. január 1-jétől már az állam kezeli a Tamási ingatlanát, a kerület teljesítette korábbi vállalását, és felépítette az új, „E” jelű épületet, amit tavaly szeptemberben vehettek birtokba a gyerekek. A Klebelsberg Központ az „A” épület bővítését vállalta, időközben azonban kiderült, hogy a tervezett bruttó 480 millió forint nem elegendő a teljes kivitelezésre. Annak érdekében, hogy a hiányzó összeg miatt ne vonják el más célra a rendelkezésre álló forrást, az önkormányzat saját költségvetéséből nyújt kiegészítő támogatást a beruházás megvalósításához.
A polgármesteri beszámolóban elhangzott, hogy a kormány tavaly év végén döntött a Normafa rehabilitációs programjának további támogatásáról, valamint egyes korábban biztosított források átütemezéséről. Támogatást nyújt a Normafa „kapujának” megvalósítása érdekében szükséges munkálatokhoz: az egykori Hotel Olimpia kisajátításának többletköltségeihez és a lepusztult hotelépület bontásához, az Eötvös út új nyomvonalának kiépítéséhez, az Eötvös út 48. és 50. szám alatt lévő ingatlanok fejlesztéséhez, köztük az ott található villa felújításához, valamint a majdani sípályát kiszolgáló létesítmények kialakításához. A Libegő felújítására szintén fedezetet biztosít a kormány, akárcsak a Budai Sporthotel épületének visszabontására.
A február 22-i ülésen a képviselő-testület jóváhagyta a Testnevelési Egyetem és környéke Kerületi Építési Szabályzatát (KÉSZ). Váczi János alpolgármester elmondta, hogy az egyetem fejlesztéséről a kormány döntött, amely nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősítette a beruházást. A környéken élők által megfogalmazott kritikák alapján sokat változtak az első tervek. Az épületmagasság, a szintterületi mutató, a beépíthetőség és a zöld területek kapcsán az önkormányzat szigorúbb előírásokat fogalmazott meg a kormány által kijelölt paraméterekhez képest.
Az alpolgármester az eredmények közt említette, hogy kétszáz férőhelyes mélygarázs lesz a Csörsz utcai atlétikai pálya alatt, négyszáz parkolóhely pedig az Alkotás utcai kampusz területén. Ez utóbbi helyszínen a történelmi kert is megmarad. A Csörsz parkból egyetlen négyzetméternyi területet sem kell majd elvenni a fejlesztések miatt, sőt, egy több mint százmillió forintos program keretében az önkormányzat megújítja azt. A kerületi szabályozás lehetőséget biztosít arra, hogy az Alkotás utcai mentőállomás változatlanul a mostani helyén működhessen – az egyetem jelenlegi tervei szerint marad is az állomás.
A képviselők elfogadták Kovács Lajos alpolgármester módosító indítványát, amely szerint a Csörsz utcai sporttelepen belüli parkolás számára nem létesíthető behajtó a Csörsz utca lakóövezettel határos szakaszán, valamint egyedüli bejáratként a Hegyalja út irányából. Ezt a módosítást a környék lakóterületeinek védelme indokolja, hogy a leendő mélygarázst elsődlegesen az Alkotás utcából vagy az Alkotás utca és a Győri út sarkáról lehessen megközelíteni.
Az egyetemi beruházás kapcsán Komáromi Zoltán (független), Hajdu Mária (LMP) és Martinez Gábor (Jobbik) képviselők arról beszéltek, hogy a jelenlegi, sűrűn beépített, nagy forgalmú utakkal határolt környék nem megfelelő helyszín a kampuszfejlesztéshez. Elhangzott az is, hogy szerintük jobb lett volna, ha az egykori Sportkórház befejezetlen tömbjét járóbeteg-szakrendelővé alakítják.
Pokorni Zoltán polgármester válaszában emlékeztetett, hogy az önkormányzat korábban a csillebérci tábort javasolta a beruházás helyszínéül, a kormány azonban az egyetem által most is használt terület fejlesztése mellett döntött. Emiatt – tette hozzá – a kerület a kormánydöntés által szabott keretek közt tud szabályokat állítani a környéken élők érdekeinek védelmében.
Öt másik területre is Kerületi Építési Szabályzatokat alkotott a képviselő-testület. Váczi János alpolgármester elmondta, hogy az Észak-Hegyvidék KÉSZ a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, a fogaskerekű vasút és a Normafa területére korábban megalkotott szabályzatok egységesítésével készült, tartalmilag minimális változást a Lauder Javne iskola tornaterem-építéséhez szükséges paramétermódosítások jelentenek. Az Istenhegy KÉSZ lehetőséget ad műemlékek, értékes épületek felújításának támogatására és a Mártonhegyi úti bölcsőde bővítésére, míg a Városmajor utca–Csaba utca–Maros utca–Magyar jakobinusok tere által határolt területre vonatkozó szabályzat a Hegyvidéki Sportközpont és Tanuszoda két újabb medencével történő bővítéséhez teremti meg a kereteket.
A Tóth Lőrinc utca, a Ráth György utca, a Kék Golyó utca és a vízmű területe által közrezárt tömbben a Magyar Igazságügyi Akadémia belső átalakítására nyílik lehetőség (az épületben lévő uszoda átalakításával növelnék az oktatási funkciójú terek méretét és így a teljes szintterületet). A Böszörményi út–Ugocsa utca–Kiss János altábornagy utca–Beethoven utca tömbjében összhangba kerülnek a fizikailag elhelyezhető és az előírt paraméterek adta lehetőségek, ez pedig némi szintterület-csökkenést jelent.
Az önkormányzat újraalkotta a közterületek használatáról szóló rendeletét. Váczi János alpolgármester kiemelte, hogy az új szabályokat a megváltozott jogszabályokhoz és a valós élethelyzetekhez igazították, továbbá figyelembe vették más kerületek, települések gyakorlatát. Ezek alapján változnak – számos esetben csökkennek – az eddigi díjtételek, továbbá a Normafára vonatkozóan speciális díjszabás lesz.
Módosította a képviselő-testület a tavalyi és az idei költségvetésről szóló rendeleteket. Az előbbi kapcsán Pokorni Zoltán polgármester arról beszélt, hogy a Normafa rehabilitációs programjának keretében 2017-ben biztosított központi támogatások egy részének felhasználása 2018-ra húzódik át. Az idei költségvetésben egyebek mellett a Tamási Áron iskola bővítésének támogatása hoz változást, ami – a beruházás összköltségének 10%-ával számolva – 46 millió forint kiadást jelent az önkormányzat számára.
Ebben az évben is kiírja pályázatát az önkormányzat a Hegyvidéken tevékenykedő civil szervezetek közösségfejlesztő programjainak támogatására.
Ingyenesen átvenné a XII. kerület a fővárostól az Istenhegyi út és a Németvölgyi út találkozásánál lévő, P+R parkolóként használt területet. Pokorni Zoltán polgármester elmondta, hogy a helyszínt bevonnák a parkolási rendszerbe, azzal a céllal, hogy elsősorban a környéken élők számára tudjanak parkolási lehetőséget biztosítani.
A testületi ülés végén Vágó István (DK), az összeférhetetlenségi és vagyonnyilatkozat-ellenőrző bizottság elnöke bejelentette, hogy a képviselő-testület tizennyolc tagja, köztük a polgármester, valamint a húsz nem képviselő bizottsági tag a törvényi határidőn belül eleget tett a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.

z.