Futesi_tamogatas_raszoruloknak

Fűtési támogatás a rászorulóknak

Számtalan feladat ellátása mellett a szociális támogatások bővítésére is lehetőséget biztosít a Hegyvidéki Önkormányzat 2018-as költségvetése, amit tavalyi utolsó, decemberi ülésén fogadott el a helyi képviselő-testület. Új ellátási forma a fűtési támogatás, ezt novembertől márciusig vehetik igénybe a rászorulók.

Módosította a Hegyvidéki Önkormányzat szociális és gyermekvédelmi rendeleteit a helyi képviselő-testület a legutóbbi ülésén. A pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági összeghatára – a nyugdíjemelés mértékének figyelembevételével – 88 100 forintról 90 700 forintra emelkedett 2018. január 1-jétől.
A gyógyászati támogatás esetében a jövedelemhatárok emelése mellett csökkent a jogosultsági életkor. A születési támogatás, a táborozási támogatás és a gyerekek részére nyújtott gyógyászatisegédeszköz-támogatás folyósításának feltételei között – a lakásnagyság kritériumának eltörlésével – csak a jövedelmi és a vagyoni értékhatár maradt meg, így a rászorulók közül még többen kaphatnak segítséget.
Új ellátási formaként fűtési támogatást vezetett be az önkormányzat (erről részleteket a keretes részben olvashatnak). A szociális és gyermekvédelmi támogatások bővítésére a testületi ülésen ugyancsak tárgyalt 2018-as költségvetés teremt fedezetet. Szűtsné Kiss Zsuzsanna polgármesteri tanácsadó elmondta, hogy a költségvetés számol a rászoruló idősek számára kedvező változást jelentő adókedvezményekkel, ugyanakkor az önkormányzat nem tervezi a helyi adók emelését.
A Svábhegyi Bölcsőde új szárnyának kialakításával közel ötven további bölcsődei férőhely jön létre a Hegyvidéken. A kultúra területén is jelentős fejlesztések zajlanak: nemrég nyílt meg a Lóvasút Kulturális és Rendezvényközpont, továbbá hamarosan elkészül a Hegyvidéki Kulturális Szalon új központja.
Újraalkotta a képviselő-testület a közművelődési feladatellátásról szóló rendeletet. Ennek egyik oka, hogy a MOM Kulturális Központ új telephelyekkel – a Hegyvidék Galériával, a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjteménnyel, a Hegyvidéki Kulturális Szalonnal, valamint a Lóvasút Kulturális és Rendezvényközponttal – bővült. A kormányhivatal észrevétele nyomán önálló rendeletbe foglalták a helyi népszavazás kezdeményezésének szabályait, amelyek eddig az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának (szmsz) részét képezték, tartalmi módosítás azonban nem történt.
Az szmsz-ből kikerültek a helyi népszavazásra vonatkozó rendelkezések, ugyanakkor szélesedett a képviselő-testület tulajdonosi és városfejlesztési bizottságának feladatköre. A továbbiakban ez a szaktestület vitatja meg és hoz döntést arról, hogy a partnerségi egyeztetés keretében az önkormányzat elfogadja-e, vagy sem a településrendezési tervek kapcsán beérkezett véleményeket, észrevételeket.
A nagy esőzések hatására megrongálódott és balesetveszélyessé vált az utat tartó támfal és a hozzá kapcsolódó burkolt rézsű a Lóránt köz 3. számú ingatlan mellett, a helyreállításhoz a Belügyminisztériumtól igényel vis maior támogatást az önkormányzat. A munkálatok tervezett költsége 63,5 millió forint, az igényelt támogatás összege 44,5 millió forint.
A korábban tervezetthez képest magasabb áron, nettó 240 millió helyett 264 millió forint + áfa vételáron kívánja értékesíteni a kerület a Felhő utca 8. szám alatti ingatlanát a magyar állam részére, ezért erről új határozatot hoztak a képviselők. Döntés született arról is, hogy új elektromos gépjárművet szerezzen be az önkormányzat, és ehhez vegye igénybe a Nemzetgazdasági Minisztérium pályázati támogatását.
Újabb öt évvel meghosszabbították Buranits Ildikó, a Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft. ügyvezetőjének kinevezését. Az önkormányzati tulajdonú kft. bérleti szerződését szintén újabb öt évre kötötték meg a MOM Sport épületére, valamint a kapcsolódó sportpályákra és a gépjárműparkolóra vonatkozóan.
A testületi ülés végén Pokorni Zoltán polgármester elmondta, hogy a Normafa rehabilitációs programja túl van egy fontos fázison, lezárultak a fogaskerekű vasút vonalának meghosszabbításához és az Eötvös út új nyomvonalának kialakításához szükséges kisajátítások.

z.

Új támogatási forma

A települési fűtési támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által életvitelszerűen lakott lakás téli hónapokban megnövekedett fűtési kiadásainak enyhítéséhez nyújt segítséget a november 1. és március 31. között időszakban. Fűtési támogatásra jogosult az a személy, aki a kérelem benyújtásának hónapjában lakásfenntartási támogatásra jogosult, ebben az esetben a támogatás összege 8000 Ft/hónap. Jogosult továbbá az az egyszemélyes háztartásban élő, 65. életévét betöltött, nyugdíjban vagy nyugdíjszerű rendszeres ellátásban részesülő személy is, aki lakásfenntartási támogatásra nem jogosult, ha jövedelme nem haladja meg a 118 800 Ft-ot. Ebben az esetben a támogatás összege 12 000 Ft/hónap. A kérelmet március 31-ig lehet benyújtani a polgármesteri hivatal népjóléti irodájára. A támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától 2018. március 31-ig szól.