A_gyerekekert_erdemes_ezt_a_palyat_valasztani

„A gyerekekért érdemes ezt a pályát választani”

A tiszteletre, egymás elfogadására, az értékek megőrzésére épülő négy évtizedes kimagasló szakmai munkája és vezetői tevékenysége elismeréséül Budapestért díjat vehetett át Tarlós István főpolgármestertől Kovács Zsuzsa. A Süni Óvodák vezetője egyedüli óvodapedagógusként részesült az elismerésben, vele beszélgettünk.

Nyáron Németh László-díjat kapott, néhány hónappal később a főváros is kitüntette. Melyiket tartja nagyobb becsben?

– Mindkettő nagy megtiszteltetés és öröm számomra. Nem tudok különbséget tenni, mivel állami és fővárosi szinten egyaránt a negyvenéves pedagógusi munkámat jutalmazták.

Egy ennyire hosszú szakmai pályafutással a háta mögött meglepte a főváros kitüntetése?

– Igen, valóban nagy meglepetés volt. Hívtak a fővárostól a hírrel, első hallásra hitetlenkedtem, később hivatalos értesítést és meghívót is küldtek.

Több mint negyven éve dolgozik a Süni Óvodákban, harminc éve vezeti az intézményt. Van még, ami motiválja?

– Természetesen! A munkám során folyamatosan gyermekekkel vagyok körülvéve, akik rengeteg szeretetet, örömet nyújtanak. Jó látni a fejlődésüket az óvodai életük alatt. Ezekért a mindig megújuló és örökké megmaradó élményekért, értük, a gyerekekért érdemes ezt a pályát választani. Motivál az is, hogy kiváló csapatban, közösségben lehetek.

Szakértőként is dolgozik. Mit jelent ez a gyakorlatban?

– Mindig is igyekeztem a magyar pedagógiát, a nevelés ügyét szolgálni, amibe a szakértői tevékenység is beletartozik. Ennek során a minőségirányításban szerzett tapasztalataimmal járultam hozzá a kerületen kívüli óvodák minőségbiztosítási programjának kidolgozásához. Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítését, a hátrányos helyzetű gyerekek integrációját szolgáló harmincórás tréning előadójaként támogattam a fővárosi pedagógusok képzését. A tizenkettedik kerületben működő szakmai szolgáltatók szaktanácsadójaként 1998 óta segítem a helyi pedagógusok munkáját tanfolyamok, továbbképzések, előadások szervezésével és gyakorlati tanácsaimmal. Kiemelt figyelmet fordítok a pályakezdő és a kerületünkbe érkező pedagógusok gyakorlati munkájának alakítására, és a mai napig tanácsokat adok az óvodavezetőknek a tanügyigazgatási munkájukhoz.

Nagy sikerű kerületi programokat is szervez.

– Hosszú éveken át koordináltam a Fővárosi Pedagógiai Napok keretén belül a hegyvidéki intézmények szakmai bemutatkozását, amivel, úgy érzem, sikerült tovább öregbíteni a kerületi óvodák hírnevét. Mindemellett a Hunniareg Pedagógiai Szolgáltató szaktanácsadójaként több éve szervezem a kerületi óvodák gyermekeinek szóló sporttalálkozót és kiállítást. Együttműködök a szintén minden évben megtartott környezeti találkozó lebonyolításában is.

Végigjárta az óvodapedagógusi hivatás valamennyi lépcsőfokát. Hogyan látja, mennyiben változott ez idő alatt az óvodák feladata?

– Alapvetően nem változott, ugyanakkor nagyobb hangsúlyt kap az egészséges életmód és az anyanyelvi nevelés. Ezek megvalósítását a modern kor eszközeit használva, többféle módszerrel végzik a pedagógusok. Gondolok itt a nevelés és fejlesztés során alkalmazott kötetlen munkaforma bevezetésére, az infokommunikációs eszközök igénybevételére. Évekkel ezelőtt minden óvoda kialakította a saját minőségirányítási programját, amiben szerepet kap az intézmény és a pedagógus ellenőrzése, értékelése. A jelenben pedig a pedagógusi életpályamodell bevezetésével, működtetésével történik az ellenőrzés, az értékelés és a pedagógus minősítése. Elmondható, hogy az óvodák és a pedagógusok adminisztrációs kötelezettségei megnövekedtek.

És a gyerekek? Ők változnak?

– Annyi biztos, hogy a mai gyerekek nagyobb tempóban lépnek át az egyes fejlődési szinteken. Például amíg korábban a kiscsoportosok inkább egymás mellett játszottak, az utóbbi években sokkal inkább a szerepjáték a jellemző, ami magával hozza a szocializálódás felgyorsulását. Szintén különbség, hogy a technikai eszközökkel való ismerkedés és az azokban való jártasság megszerzése egyre kisebb korban történik.

A Süni Óvodákban különös hangsúlyt kap az integráció.

– Elköteleztem magam az integráció és befogadás irányába. A Süni Óvodák befogadó, inkluzív intézmény – alapító okiratunk is ezt tükrözi –, az egyéni kibontakoztatás és fejlesztés szemléletét képviseli. Kihívást jelent számomra, ha a családokon segíthetek, vagyis a kiemelt figyelmet igénylő gyerekek nálunk mindig helyet kapnak. A sok türelem, alázat, szakmai tudás meghozza gyümölcsét, a gyerekek örömmel járnak az óvodába, sikereket érnek el, ami mindennél fontosabb.

sm.